Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

 

Afgeronde rechthoek: Persberichten  

 

 

 

 


Samen bidden voor recht in de wereld in de Week van Gebed – ook in Houten (zo. 21- zo. 28 januari 2018)

 

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

 

We nodigen u van harte uit om een of meerdere keren mee te bidden tijdens de Week van Gebed (zo. 21- zo. 28 januari 2018), elke avond van 19 tot 19.45 uur (dus slechts een klein uurtje) in het Huis van Gebed de TENT aan de Boekweitoord 48. Door deze tijd kunnen mensen daarna eventueel nog naar een andere bijeenkomst of vergadering. De leiding van elk van deze acht avonden is steeds in handen van iemand anders uit de diverse Houtense kerken en gemeenten.

.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee? Ook thuis, op school en op je werk kun je meedoen met de Week van Gebed.

 

Meer over de Week van Gebed en alle (gebeds)materialen vind je op www.weekvangebed.nl bij ‘Organiseer zelf een gebedsbijeenkomst’.

 

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug. In Houten is initiatiefnemer Maarten Pijnacker Hordijk (bedrijfsgebed@gmail.com).