Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Wat betekend Hemelvaart en Pinksteren
 

 


Afbeeldingsresultaat voor blauwe lucht

Hemelvaart
Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag, de dag waarop Jezus vertrekt naar de hemel. Voordat Hij terugkeert naar boven, geeft hij Zijn volgelingen een opdracht: ‘Vertel iedereen dat ik stierf en weer ben opgestaan. Vertel dat er hoop is, dat mensen en God weer samen verder kunnen leven.’

En dan gaat Jezus terug naar de hemel. Een wolk onttrekt Hem aan het zicht. Terwijl zijn vrienden nog vol verbazing omhoog kijken, vertellen engelen dat Jezus ooit terug zal keren, op dezelfde manier als waarop Hij vertrok. Daarom is Hemelvaartsdag meer dan een afscheid: het is ook een feest van hoop.

Waarom valt Hemelvaartsdag precies 40 dagen na Pasen?
Omdat Jezus volgens de Bijbel precies veertig dagen na Zijn opstanding (wat met Pasen wordt gevierd) naar de hemel vertrok.

Maar waarom was dat dan na veertig dagen? Het getal veertig heeft in de Bijbel een symbolische betekenis. Het staat voor: generatie. Veel mensen stierven immers rond hun veertigste en vrouwen kunnen rond die leeftijd ook zelden nog kinderen krijgen. Het Joodse volk trok volgens de Bijbel veertig jaar door de woestijn: zo zou de hele oude generatie overleden zijn en kon een nieuwe generatie het Beloofde Land binnentrekken.

Dat resoneert mee in die 40 dagen waarin Jezus vaak aan Zijn eerste volgelingen verscheen. Symbolisch betekent het zoiets als: hierna is het oud geworden, nu kan een nieuwe generatie beginnen.

Afbeeldingsresultaat voor PinksterenPinksteren
Tien dagen nadat Jezus is vertrokken, gebeurt er weer iets bijzonders: de Geest van God komt op aarde. Het is Pinksteren! De vrienden van Jezus raken in vuur en vlam, sommigen zelfs letterlijk. Ze vertellen iedereen die het maar horen wil dat God niet boos is, maar van mensen houdt. Alle mensen die luisteren, horen de boodschap in hun eigen taal.

De Heilige Geest helpt gelovigen om de ‘Grote Opdracht’ van Jezus uit te voeren. Daarom wordt Pinksteren ook wel de geboorte van de kerk genoemd.

Wie is de Heilige Geest
De Heilige Geest is één van de drie verschijningsvormen van God. Je hebt God Zelf, je hebt Jezus die als mens op de aarde heeft gelopen en dan is er de Heilige Geest, die in de harten van gelovigen woont. De Heilige Geest staat er om bekend dat hij mensen inspireert, leidt en bemoedigt. En hij rust gelovigen toe om Jezus te zijn in deze wereld (1 Johannes 4:17)

Drie-eenheid
Omdat de heilige Geest onlosmakelijk verbonden is met Jezus en God, wordt er ook wel gesproken over de drie-eenheid van deze drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, Ze bestaan alle drie eeuwig (Hebreeën 9:47) en ze doen hetzelfde werk. Ze verwijzen naar elkaar en moedigen mensen aan om met God te leven. De Heilige Geest wordt ook aangesproken met God, zie (o.a. Handelingen 5:3-4)

Plaatsvervanger van Jezus
In de tijd dat Jezus op aarde loopt, verrast en irriteert hij vriend en vijand met zijn hartelijkheid, zijn onverwachte opmerkingen, zijn gave om mensen te genezen en zijn boodschap over het Koninkrijk van God. Een ontmoeting met Jezus staat voor veel mensen gelijk aan een ontmoeting met God. Op een dag kondigt Jezus bij zijn vrienden aan dat “terug naar God zal gaan (Johannes 16:6). Jezus benadrukt dat het juist goed is dat hij gaat (Johannes 16:7) Er zal namelijk iets beters komen: zijn Vader, God, zal een plaatsvervanger sturen voor de mensen op aarde: de Heilige Geest. Deze “vertegenwoordiger ”kan op elk moment op iedere locatie aanwezig zijn. Hij wordt ook “de Geest van Jezus ”genoemd (o.a. Handelingen 16:7)

De Heilige Geest en het Oude Testament
Voor de legendarische eerste Pinksterdag, waarop de Heilige Geest uitgestort wordt, was Hij er ook al. Hij is zelfs in het allereerste vers van de Bijbel al in beeld: het moment waarop God de hemel en aarde schiep (Genesis 1:1).

Kort samengevat kun je zeggen dat in de eeuwen voor Pinksteren God zijn Geest af en toe zichtbaar inzette op speciale momenten of bij speciale mensen. Bijvoorbeeld voor koningen die krachtig moesten optreden (Rechters 3:10) of voor profeten als zij hun voorspellingen moesten doorgeven (o.a. Numeri 24:2 en Micha 3:8) Er werd wel voorspeld dat er een tijd zou komen waarin de Heilige Geest blijvend komt wonen in de harten van mensen. Je leest dit bijvoorbeeld in het boek van de profeet Joel (Joel 3:1-5).

Beelden van de Heilige Geest.
Je kunt de Heilige Geest niet zien, maar in de Bijbel vind je een aantal beelden die symbool staan voor kanten en karaktereigenschappen van de Heilige Geest.

Hij is:

ü  Als een duif (Mattheus 3:16)

ü  Als vuur of vlammen (Handelingen2:3).

ü  Als de wind (Johannes 20:21-22).

ü  Als een zegel of stempel (2Korinthiers 1:21-22)

ü  Als wijn (Handelingen 2:15-17)

ü  Als (vreugde)olie (Hebreeën 1:9).

ü  Als water (Johannes 7:38).