Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Schaamte ?
 


postit

 

 

 

Lezen: Richteren 6:11-24

 

Zou je je niet schamen als iemand je dappere held noemt terwijl je stilletjes bezig bent om je geoogste tarwe voor de vijand te verstoppen?

 

Maar Gideon heeft een groter probleem dan op te komen voor z’n eigen eer. Hij antwoordt met de in z’n hart brandende vraag: „Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen?” Heel belangrijk is om op te merken dat hij niet mij zegt, maar ons.

Wat worden we toch vaak veel meer in beslag genomen door onze problemen, dan dat we oog durven hebben voor de nood om ons heen! Daardoor verstaan we zo weinig van de opdracht die we hebben om getuigen van Jezus te zijn in deze wereld.

 

De Bijbel roept ons op om nuchter te zijn, anders kunnen wij niet echt bidden. De nuchtere vraag die Gideon biddend bezighoudt is: „Waar zijn dan al Zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden?” Ja, want wat hebben we aan een historische God die nu zwijgt als het graf?!!

 

holy-spirit-2424282_640Er is geestelijke moed voor nodig om te durven inzien dat het niet aan God ligt maar aan ons! Wij hebben God de rug toegekeerd. En het ergste is dat we liever tot de uitspraak komen dat God dood is, dan dat we in verootmoediging weer bereid worden naar Hem te luisteren.

 

Gideon had die bereidheid kennelijk wel, daarom kon de Engel des HEREN tegen hem zeggen: „Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan”.

 

God is nog steeds dezelfde en als we niet meer kunnen leven met een ‘dode’ God, dan zal de God van Gideon ons weer in de echte levensopdracht kunnen stellen!

 

www.bijbelsdagboek.nl