Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopig zullen we nog geen fysieke diensten kunnen of willen houden. Dus alleen nog maar online. Om de belasting te verdelen en ook te zorgen dat er een goed backup mogelijkheid is (bv bij ziekete) worden de diensten nu om en om uitgezonden vanuit beide gemeenten. We zijn daarmee gestart op zondag 28 februari. En we willen het orgel iets meer laten horen bij bekende liederen en evt een muzikaal intermezzo. Maar de meeste liederen blijven we wel gezongen uitzenden.

 

In dit rooster gaan we er vanuit dat we deze gehele maand nog online blijven uitzenden. Zodra we weer eigen diensten mogen houden gaan we dat uiteraard weer doen, hou de berichtgeving dus goed in de gaten. Zodra er iets over te vermelden is publiceren we dat op onze webpagina’s

 

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:

Schalkwijk en ’t Goy:     www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

En voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

 

U kunt altijd via beide links luisteren

 

Op de website zullen we telkens ook de liturgie plaatsen zodra hij beschikbaar is. Meestal is dat zaterdagochtend voorafgaand aan de dienst.

 

Kerkdiensten

 (vanaf 1 september gaan beide kerken weer afzonderlijke diensten houden)

Datum

Tijd

Schalkwijk

Tull en ‘t Waal

Diaconie coll.

2 april

19.30u

Goede Vrijdag, ds M. van Duijn, online viering H.A. (vanuit SW)

Diaconie

4 april

10.00u

1e Paasdag, ds M. van Duijn (vanuit SW)

HGJB

11 april

10.00u

 ?   (vanuit SW)

Mercy ships

18 april

10.00u

Ds Glismeijer, Vreeswijk (vanuit TW)

Diaconie

25 april

10.00u

Ds M. van de Poel, Utrecht (vanuit SW)

St Timon

2 mei

10.00u

Ds M. van Duijn (vanuit TW)

Diaconie


We willen u nog wel vragen om aan de collecten te denken. Dat hoeft niet elke week, kan bv ook 1x per maand.

 

Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:

Diaconie:   

Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195,  tnv Diaconie, Schalkwijk

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de 4e maand)

 

Kerkrentmeesters:    

Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

(De collecten voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds).

 

Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:

Diaconie:   

Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 ,  tnv Diaconie, Tull en  ’t Waal

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de 4e maand)

 

Kerkvoogdij:

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal