Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

 

 

 

 

We moesten helaas weer stoppen met de fysieke diensten. Dus tot en met zondag 17 jan zouden we alleen online diensten houden en deze worden uiteraard gezamenlijk gehouden.

 

De verlenging van de lockdown is nu aangekondigd, dus die blijft nu zo tot 14 februari.

 

Het rooster is daarop aangepast. We kunnen nu nog niet zeggen wat er na die datum gaat gebeuren. Hou dus berichtgeving goed in de gaten. Zodra er iets over te vermelden is publiceren we dat op onze webpagina’s

 

 

De directe link naar onze eigen kerken is:

Schalkwijk en ’t Goy:       www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

En voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

 

Op de website zullen we telkens ook de liturgie plaatsen zodra hij beschikbaar is. Meestal is dat zaterdagochtend voorafgaand aan de dienst.

 

 

Kerkdiensten

 (vanaf 1 september gaan beide kerken weer afzonderlijke diensten houden)

Datum

Tijd

Schalkwijk

Tull en ‘t Waal

Diaconie coll.

3 jan

10.00u

Ds M. van Duijn

Diaconie

10 jan

10.00u

Ds Baars

Open Doors

17 jan

10.00u

Ds F.H.J. Heikoop

Hoop voor Albanie

24 jan

10.00u

ds N. Dijkstra, Houten 

Diaconie

31 jan

10.00u

Ds Hempenius

Lepra Zending

7 febr

10.00u

 Ds M. van Duijn

Woord en daad


 

 

We willen u nog wel vragen om aan de collecten te denken. Dat hoeft niet elke week, kan bv ook 1x per maand.

 

Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:

Diaconie:    

Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195,  tnv Diaconie, Schalkwijk

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over het 4e kwartaal)

Kerkrentmeesters:     

Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

(De collecten voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds).

 

Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:

Diaconie:   

Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 ,  tnv Diaconie, Tull en  't Waal

Kerkvoogdij

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over het 4e kwartaal)