Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

Kerkdiensten

Datum

Tijd

                                            Schalkwijk en Tull en ‘t Waal

7 jun

10.00u

Omdat het nu niet mogelijk is om eigen diensten te houden, zenden we, net als vele andere kerken, deze online uit.

Dit gebeurd op de gebruikelijke tijden en gezamenlijk met de hervormde Gemeente van Tull en 't Waal.

We beschikken momenteel alleen over geluid, maar we zijn wel aan het kijken of we beeldopnamen kunnen gaan maken.

 

We streven ernaar dat in alle diensten onze eigen predikant ds M. van Duijn voor zal gaan.

 

In deze onzekere tijd kan het zijn dat er ook behoefte is aan een luisterend oor.

U mag dus altijd contact opnemen met onze predikant ds M. van Duijn. hij is te bereiken op 06-39768140.

 

luisteren kan via de site  www.kerkomroep.nl

Daar kunt u ook de diensten van andere aangesloten kerken beluisteren en een aantal zijn er ook met beeld beschikbaar.

 

De directe link naar onze eigen kerken is: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407. Er staat ook een link op onze website.

 

Op de website zullen we telkens ook de liturgie plaatsen zodra hij beschikbaar is. Meestal is dat zaterdagochtend voorafgaand aan de dienst.  Dan kunt u de orde van dienst volgen en de liedteksten meelezen en/of de liederen meezingen.

 

We zijn voornemens om op 5 juli weer met de kerkdiensten te gaan starten.  In principe één gezamenlijke dienst, waarbij het tevens mogelijk blijft om hem online te beluisteren. Daarvoor moeten we wel veel maatregelen nemen om voldoende afstand te kunnen houden en alles te ontsmetten. Ook reserveren is dan noodzakelijk. We houden u via de website op de hoogte

 

14 juni

10.00u

21 juni

10.00u

28 juni

10.00u

5 juli

 

10.00u

12 juli

 

10.00u

19 juli

10.00u

Omdat we voorlopig geen eigen kerkdiensten hebben kunnen we dus ook niet meer collecteren. Daarom willen we u graag verzoeken om toch af en toe aan ons te denken en wat over te maken als collecte.

Dat hoeft niet elke week, kan bv ook 1x per maand.

 

Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:

Diaconie:    Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195,  tnv Diaconie, Schalkwijk

(Voor de diaconie zal dit dan naar rato verdeeld worden over de collecten die we gepland hadden.

7 juni Open Doors, 14 juni diaconie, 21 juni HGJB, 28 juni Barthiméus, 5 juli: diaconie, 12 juli Leger des Heils, 19 juli diaconie, 26 juli, voedselbank Houten. 

 

Kerkrentmeesters:     Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

(De collecten voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds).

 

Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:

Diaconie:    Bankrekening nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 ,  tnv Diaconie, Tull en  't Waal

Kerkvoogdij Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

 

Er is al het e.e.a binnengekomen. Daarvoor onze hartelijke dank.

 

26 juli

10.00u

2 aug

10.00u

9 aug

10.00u