Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

We zijn op 5 juli weer gestart met kerkdiensten. De eerste zes keer worden deze gezamenlijk gehouden.

Daarna gaan we evalueren hoe we het beste door kunnen gaan.

Aanmelden is helaas, naast vele andere veiligheidsvoorschriften, noodzakelijk.

Voor Schalkwijk en ’t Goy kunt u bellen met 06 – 12685796.

En voor Tull en ’t Waal met 06 – 82371020

 

De opbrengst voor de collecten is telkens voor de gemeente waar de dienst gehouden wordt.

 

Diegenen die nog niet naar de kerk kunnen komen of willen kunnen de dienst live meeluisteren luisteren kan via de site  www.kerkomroep.nl

Daar kunt u ook de diensten van andere aangesloten kerken beluisteren en een aantal zijn er ook met beeld beschikbaar.

 

De directe link naar onze eigen kerken is:

Schalkwijk en ’t Goy:  www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

En voor Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

 

Op de website zullen we telkens ook de liturgie plaatsen zodra hij beschikbaar is. Meestal is dat zaterdagochtend voorafgaand aan de dienst.

Dan kunt u de orde van dienst volgen en de liedteksten meelezen en/of de liederen meezingen.

 

Diegenen die voorlopig nog niet naar de kerk kan of wil komen willen we verzoeken om toch aan de collecten te denken Dat hoeft niet elke week, kan bv ook 1x per maand.

 

Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:

Diaconie:    

Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195,  tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkrentmeesters:     

Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

(De collecten voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds).

 

Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:

Diaconie:   

Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 ,  tnv Diaconie, Tull en  't Waal

Kerkvoogdij

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

(Voor de diaconien zal de opbrengst naar rato verdeeld worden over de collecten die we in het 3e kwartaal gepland hebben. )

 

 

Kerkdiensten

 (begin augustus gaan we evalueren of we doorgaan met de gezamenlijk diensten, dit hangt af van het kerkbezoek. Dus vanaf 16 augustus staat dit onder voorbehoud. Op de website vindt u de actuele situatie)

Datum

Tijd

Schalkwijk

Tull en 't Waal

19 juli

10.00u

In Tull en ‘t Waal, Ds J.Riemersma, coll Leger des Heils

26 juli

10.00u

In Schalkwijk en ‘t Goy, ds Hempenius, Schalkwijk, coll. Voedselbank Houten

2 aug

10.00u

In Tull en ‘t Waal, ds Marius van Duijn, coll Diaconie

9 aug

10.00u

In Schalkwijk en ’t Goy, coll evangelisatie Commisie Schalkwijk en ’t Goy

16 aug

10.00u

In Tull en ‘t Waal (onder voorbehoud), Ds Kerssen, coll GZB zomercollecte

23 aug

10.00u

In Schalkwijk en ‘t Goy (onder voorbehoud), Ds H. Steinvoort, Cothen, coll. Barthimeus

30 aug

10.00u

In Tull en ‘t Waal (onder voorbehoud), Ds M. van Duijn, coll diaconie