Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

 

We zijn op 5 juli weer gestart met kerkdiensten. Tot eind augustus werden deze gezamenlijk gehouden.

Inmiddels is er door de beide kerkenraden besloten om vanaf 1 september iedere week weer eigen diensten te gaan houden.

Aanmelden is helaas, naast vele andere veiligheidsvoorschriften, noodzakelijk.

Voor Schalkwijk en ’t Goy kunt u bellen met 06 – 12685796.

En voor Tull en ’t Waal met 06 – 82371020

 

Diegenen die nog niet naar de kerk kunnen komen, of willen, kunnen de dienst live meeluisteren. luisteren kan via de site  www.kerkomroep.nl

Daar kunt u ook de diensten van andere aangesloten kerken beluisteren en een aantal zijn er ook met beeld beschikbaar.

 

De directe link naar onze eigen kerken is:

Schalkwijk en ’t Goy:       www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

En voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

 

Op de website zullen we telkens ook de liturgie plaatsen zodra hij beschikbaar is. Meestal is dat zaterdagochtend voorafgaand aan de dienst.

Dan kunt u de orde van dienst volgen en de liedteksten meelezen en/of de liederen meezingen.

 

Diegenen die voorlopig nog niet naar de kerk kan of wil komen willen we verzoeken om toch aan de collecten te denken Dat hoeft niet elke week, kan bv ook 1x per maand.

 

Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:

Diaconie:    

Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195,  tnv Diaconie, Schalkwijk

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over het 3e kwartaal)

Kerkrentmeesters:     

Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

(De collecten voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds).

 

Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:

Diaconie:   

Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 ,  tnv Diaconie, Tull en  't Waal

Kerkvoogdij

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over het 3e kwartaal)

 

 

Kerkdiensten

 (vanaf 1 september gaan beide kerken weer afzonderlijke diensten houden)

Datum

Tijd

Schalkwijk

Tull en 't Waal

6 sept

10.00u

Ds T wegman, Zeist, coll Mercyships

prop. J.Mulder Nijkerkerveen

13 sept

10.00u

ds M. van Duijn, coll. De Hoop

ds. Duijster Papendrecht

20 sept

10.00u

ds M. van Duijn

Ds. Hoogstraten Gouda

27 sept

10.00u

Ds G. Schreuders, Coll. IZB

ds M. van Duijn

4 okt

10.00u

Ds N. de Boo, Coll Kerk en Israël (PKN)

ds M. van Duijn

 

 

   

 

 

 

l