Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
Gebedskring

 

Woensdag 23 september zijn we voor het eerst begonnen  met de gebedskring in de kerk. We konden ruim in een kring zitten, zodat ieder zich veilig voelde. Het voelde goed om weer bij elkaar te zijn. De gebedskring is 1x per maand, voor de Bijbelstudie. Het kost je zo niet een extra avond. De data vind u achterin het kerkblad. De volgende keer zal het op woensdag 21 oktober zijn.

20200923_201441De  avonden zullen steeds door iemand anders geleid worden. Dat onderstreept het gevoel dat het een gebedskring is van allemaal. Wees welkom om mee te bidden.

 Bijbelkring

De eerste Bijbelkring heeft inmiddels plaatsgevonden. En veiligheidshalve niet in de consistorie maar in de kerk zelf. Hier is ruimte genoeg om voldoende afstand te kunnen bewaren. Dat willen we voorlopig zo blijven doen. We hebben nagedacht over de geschiedenis van Jacob en willen hiermee dit gedeelte af ronden.

 

Als u suggesties heeft voor nieuwe onderwerpen of Bijbelgedeelten mag u dat doorgeven. Dan kunnen we met elkaar beslissen wat we gaan behandelen.

 

Woensdag 7 oktober is er Bijbelgesprekskring in de kerk. Ds M. Verduijn is afwezig. Antoinette zal deze avond overnemen. Zij zal een Bijbelstudie/thema over zegenen houden. Wij gaan alle aspecten bekijken wat zegenen inhoud en hoe het in praktijk uitgeoefend wordt.

EVA_logoWoensdag 23 oktober zal ds M. Verduijn er weer bij zijn. Dit seizoen gaat het wellicht over de Psalmen.

 

Een nieuw EVA seizoen 2020/2021

Wie dacht dat het virus onder controle was heeft het mis. De beperkende middelen zijn inmiddels alweer aangescherpt.

Hoe geven we het komende seizoen vorm aan het kerkenwerk; aan de EVA.

Verliezen we elkaar uit het oog?

Juist ontmoeting, samen bidden, luisteren en delen in elkaars verhalen is nu extra waardevol.

 

Daarom gaan we op 14 oktober gewoon van start!

Er is wel wat creativiteit  nodig om het komende seizoen op een verantwoorde manier te organiseren.

De EVA ochtenden zullen daarom niet in de consistorie plaatsvinden maar in de kerk. Vooraf aanmelden via eva@hervormdschalkwijk.nl mag u doen, maar het hoeft niet.

 

Traditiegetrouw starten we het seizoen met een film, ook  dit jaar.

Om 9.15 uur staat de koffie ook weer klaar en om 9.30 uur willen beginnen.

 

Iedereen is weer van harte welkom.

Ook als je nog nooit een EVA ochtend hebt bezocht, kom gewoon eens langs.
Dankdag voor Gewas en Arbeid 2020,

collectes voor de Voedselbank in Houten.

 

https://voedselbankhouten.nl/wp-content/uploads/2018/09/facebook-960-x-960.pngZoals bekend zet De Voedselbank in Houten zich al jaren in voor personen en gezinnen die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Dit doen zij door wekelijks voedselpakketten te verstrekken en waar mogelijk te verwijzen naar professionele hulp.

 

De voedselhulp is niet bedoeld als extraatje, maar als tijdelijke voorziening in de periode waarin mensen werken aan het oplossen van hun financiële problemen en zich daarbij ook laten ondersteunen. En nu in deze Corona tijd is de vraag alleen maar toegenomen. Vroeger werden er gewoon pakketten samengesteld. Tegenwoordig heeft men zelf een grote vrijheid om hem persoonlijk samen te stellen. Voor iedereen is de behoefte anders en nu kan daarop aangepast worden.

 

Dit willen we, als beide Hervormde gemeenten, steunen op de Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Dus wij verzoeken u om voedsel mee te nemen en achterin de kerk neer te zetten. Die brengt de Diaconie, de vrijdagmorgen na Dankdag voor Gewas en Arbeid, bij De Voedselbank in Houten.

 

Voor diegenen die daartoe niet in staat zijn of die niet aanwezig zijn zal de diaconie collecte op zondag 8 november bestemd zijn voor de voedselbank.

 

De voedselbank is erg blij met bijvoorbeeld de onderstaande producten, maar dat mogen ook artikelen voor persoonlijke verzorging zijn. Alvast hartelijk dank!!

We denken hierbij vooral aan goed houdbare producten.

 

Aardappelpuree                                             Ontbijtkoek                      

Champignonsoep ZONDER vlees Rijst                                                  

Sandwichspread                                             Slasaus                 

Gedroogde peulvruchten                             Wereldgerechten            

Gehakt/soepballen in blik                            Macaroni

Leverpastei in blik                                         Pasta’s 

 


Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 

 


Vanuit de kerkenraad

 

Dankbaar zijn  we als gemeente en als kerkenraad dat de kerkdeuren weer open mogen.

We kijken positief terug op de gezamenlijke diensten met Tull en 't Waal en Honswijk. De contacten over en weer verliepen zeer goed en we verwachten in de toekomst meer diensten met elkaar te gaan houden.

De volgende  gezamenlijke dienst  zal zijn op woensdag 4 november. Dit is de dankdienst voor gewas en arbeid. Deze zal worden gehouden in Schalkwijk om 19.30 uur.

 

In de afgelopen maand heeft de kerkenraad vergaderd.

Naast de vaste agendapunten hebben we ook de online diensten geëvalueerd.

Over het algemeen zijn de meeste gemeenteleden positief over de online diensten. Dat er nu nog een online uitzending van de dienst is naast de fysieke kerkdienst wordt door diverse gemeenteleden als positief ervaren.

 

De jaarrekening 2019 van het college van kerkrentmeester is door de kerkenraad goedgekeurd.

 

Er is een nieuwe datum voor de gemeenteavond. Deze zal D.V. woensdag 18 november 2020 plaatsvinden in de kerk. Aanvang 20.00 uur. In het volgende kerkblad zullen we de onderwerpen die besproken worden bekend maken.

 

Tenslotte is er besloten om de activiteiten weer op te starten en deze in de kerk te houden zodat de benodigde afstand van 1,5 meter gewaarborgd kan worden.

We hopen iedereen weer te mogen ontmoeten bij de diverse activiteiten.

 

 

Verkiezing Ambtsdragers

In 2020 zijn er twee ambtsdragers aftredend.

 

George van Doorn zit in zijn laatste termijn als diaken en is dus niet herkiesbaar. Hij zal per 1 december de kerkenraad gaan verlaten.

Daarnaast hebben we nog een niet vervulde vacature voor een diaken.

 

Er blijft dus maar 1 diaken over en dat is Johan de Bruijn.

Naast het ambt is Johan ook nog regelmatig als organist actief in de gemeente

 

Het is dan ook zeer wenselijk dat er minimaal één diaken bijkomt.

 

Ook Jan Tuls is aftredend als ouderling, hij heeft zich herkiesbaar gesteld.

 

Wij willen een beroep op u doen om namen in te dienen voor geschikte kandidaten voor met name de vacature van diaken. Maar u heeft ook de gelegenheid om namen te noemen voor de vacature van ouderling

 

Deze namen kunt u, schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Jan Tuls, tot 10 oktober. U kunt de namen ook mailen aan scriba@hervormdschalkwijk.nl

 

Diaconie

 

Tekstvak: Kerkblad Over het algemeen is er dit jaar goed voldaan aan het betalen van de contributie voor het kerkblad. We missen echter nog ca 10 betalingen. Zou u voor uzelf kunnen nakijken of u dit jaar het abonnementsgeld voldaan heeft?

 

 

 

 

 

 

 

9789088972553 - Een handvol koren 2021GZB dagboek “Een handvol koren 2021”.

Ook dit jaar ligt er weer, tot en met zondag 25 oktober, een intekenlijst achterin de kerk voor de bestelling van het GZB-dagboekje “Een handvol koren”.

Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.

Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten. Tevens kunnen we de ervaringen en verhalen lezen van zendingswerkers uit de landen waar de GZB werkt. Zo krijgen we ook een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

 

Het dagboek kost slechts € 12,50. Daarvan gaat maar liefst € 8,00 naar het zendingswerk.

Het is het best verkochte dagboek (39.000 stuks!) van Nederland.

U kunt het dagboek t/m zondag 25 oktober ook bestellen bij George van Doorn.

(george.vandoorn@ziggo.nl of 06-12422306)

 

 

 

Kerkrentmeesters

 

De laatste tijd is zijn we weer bezig om naar het onderhoud te kijken van de kerk, en niet alleen buiten om maar ook binnen.

De gordijnen zijn aan vervanging toe en de geluidsinstallatie zijn we druk mee bezig om te kijken of het beter kan.

Maar ook komt de monumentenwacht binnenkort weer op visite om te kijken wat er moet gebeuren aan het gebouw.

De boktor moet altijd goed in de gaten gehouden worden in een oud gebouw.

de laatste kerkenraad  hebben we een aantal zaken besproken en besloten, de goedkeuring van het financieel jaarverslag  van 2019, het onderhoud van de pastorie en de kerk.

 

Ook is er bij de gemeente gevraagd om een papier kliko voor de kerk omdat er best veel papier binnen komt.

Ook wordt ons mooie oude kerkje gebruikt voor bruiloften, vrijdag 11 september is er weer een bruidspaar geweest. Anne van de Berg is getrouwd met Mark. Anne woonde boven de Spar en kerkte niet hier maar in Houten.

 

De collecten die gestort worden op de bankrekening gaan goed en natuurlijk dank hiervoor, ook de kerkbalans loopt op schema en ook dank hiervoor.

 

Laten we hopen dat we binnenkort weer gewoon in onze kerk de normale diensten kunnen en mogen houden zonder al de beperkingen die nu gelden.

Dit is op deze manier vreselijk lastig en zeker bij een uitvaart waar mensen naar toe willen maar niet kunnen.

 

Vriendelijke groeten,

De Kerkrentmeesters