Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

Afgeronde rechthoek: Zo wat gedachten 

 

 

 

 


Bij de tandarts …

 

Meestal heb je even de tijd voordat het ‘opent uwe mond’ klinkt en zit je in de wachtkamer wat te bladeren door het verschoten nieuws.

De nieuwe tandarts waar we nu bij zitten is er één van stipt op tijd.

Das jammer, want er liggen daar leuke bladen.

 

In één daarvan las ik een uitdagende rubriek, die op ons eiland wellicht voor verrassende stukjes kan zorgen.

Een min of meer bekende Nederlander wordt gevraagd om te reageren op een liedje van Ramses Schaffy

 

Afbeeldingsresultaat voor tijdschriftZing, bid, vecht, huil en bewonder

 

Waar krijg je tranen van in de ogen, waar knok je voor en hoe zit het met je aanbidding. Wat klinkt er achter het douchegordijn en wat fluister je omhoog?

 

Ieder woord kan zomaar iets verrassend opleveren.

Een aparte ontboezeming, die herkenning oplevert of weer nieuwe vragen.

Een mooie manier om nader kennis te maken.

 

Wie het refrein heeft gevuld, mag op haar of zijn beurt iemand anders vragen.

Wie wil er als eerste?

 

******************

 

Idee

 

In gesprek met ouderen klinkt soms het refrein ‘mijn kinderen komen niet meer in de kerk’. Over het hoe en wat zou ik natuurlijk graag met hen in gesprek zijn en soms komt dat voor.

 

Maar soms zijn er kleinkinderen die wel eens willen weten hoe dat toch zit in die kerk van opa of dat geloof waar oma het over heeft.

Een nieuwe nieuwsgierigheid.

 

1+1=3

Dus, zou het een mooi idee zijn om eens een leuke ‘Klein-Kinderen-Kerkdienst’ te organiseren.

Vraag eens aan de kleinkinderen wat ze er van vinden?

Dan bereiden we het samen voor.

Wordt vervolgd.

 

******************

 


Geloofsgesprekskring

 

In de wandelgang popte de vraag op.

Wanneer start de geloofsgesprekskring?

In de gemeente-app maar eens gevraagd: ‘wie-wat-waar-waarover’.

 

Dat leverde nog niet veel respons op.

Mooi moment om eens na te denken hoe één en ander vorm te geven.

 

Startvragen daarbij.

Welke vragen spelen er?

Wie stelt ze?

Organiseren we het in ’t Gebouw, de kerk of bij iemand thuis?

 

Etcetera.

Wie denkt er mee?

 

******************

 

 

 

 

Gedicht

 

Bij de bevestiging van Anton en Jaap bracht Arie een gedicht van Koos Geerds ten gehore. Altijd weer mooi om iets voor een tweede keer te horen/lezen.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor het dorp

 

Toen God het dorp schiep, oost en west,

schiep Hij ook mensen naar Zijn evenbeeld:

boerinnen met een hart van wieg tot graf

en boeren met verstand en ziel en wil

om naar hun aard een waardig mens te zijn.

De burger kent hen niet, de wereld lacht hen uit,

ieder denkt van het dorp het zijne.

Maar elke dag doet God alleen de zon weer schijnen

omdat nooit in het dorp Zijn licht ontbreken mag.

 

 

 


 

 

 

 

EVA_logo

 

Koffieochtend EVA

 

In eerdere berichten over de voortgang van EVA is vermeld dat het programma voor seizoen 2019/2020 bekend is.

We missen alleen nog enthousiastelingen die mee willen helpen de ochtenden in goede banen te leiden.

 

https://www.moviemeter.nl/images/cover/14000/14848.jpg?cb=1390830585Om toch van start te kunnen gaan hebben Antoinette en Marian besloten de eerste 3 maanden voor hun rekening te nemen. Op de eerste EVA-ochtend zal er een lijst met taken rondgaan. Iedereen kan iets aankruisen en op deze manier willen we met elkaar de tweede helft van het seizoen in  gaan.

 

Woensdag 9 oktober gaan we dus van start. Traditiegetrouw starten we met een film.

Dit keer is gekozen voor "The Climb", een film over opoffering en beproeving.

Iedereen is weer van harte welkom!

9.15 staat de koffie klaar en om 9.30 uur willen we beginnen.

 

­

 

 

 

 

 

 

 

 

koffieochtend met oud-Schalkwijkers

Donderdag 10 oktober staat de Trossel­koffieochtend in het teken van ontmoeting van en met oud-Schalk­wijkers. Vòòr de oprichting van de Trossel werd jaarlijks in het kader van Nationale Ziekendag een bijeenkomst voor oud-Schalkwijkers georganiseerd door Mens en Zorg en De Zonnebloem.

 

Vanaf dit jaar neemt De Trossel dit over. Naast de oud-Schalkwijkers, die per brief worden uitgenodigd vanwege hun verhuizing naar b.v. verzorgingshuizen, is dit bericht een uitnodiging aan iedere Schalkwijker. Het weerzien met mensen die je al langer niet meer hebt gesproken maar met wie er nog wel gezamenlijke herinneringen zijn is altijd weer een belevenis. Noteer dus alvast deze datum!

 

Tijdens deze ochtend is ook de oudste dorpsfilm te zien. Dan zal er aan gespreksstof zeker geen gebrek zijn….. De ochtend start om 10.00uur en duurt tot 12.00uur. In geval u vervoer nodig heeft kun u contact opnemen met Johan Vernooy 06 55906573

 

Maandelijkse gebedskring en kleine gebedsgroepjes.

 

Op woensdag 16 oktober is er om 19.00u (voor de Bijbelkring) de gebedskring die samen komen om voor de gemeente te bidden. Deze is 1x per maand.

 

Daarnaast is er vanuit Schalkwijk en ’t Goy een klein gebedsgroepje die 1x per twee weken bij elkaar komt.

 In Tull en ’t Waal zijn er 2 kleine gebedsgroepjes die ook regelmatig bij elkaar komen. Antoinette de Bruijn verzorgt voor deze groepen maandelijks de gebedspunten en is hiervan ook de contact persoon.

Mocht u mee willen bidden dan kan u dit via Antoinette informeren naar plaats en tijden.

 

Gebed is de motor of anders gezegd de hartslag van de kerk. Zonder gebed zal er geen zegen zijn. God is een verhoorder van onze gebeden en zal op zijn tijd verhoren. Dat is de reden dat wij blijven volharden en vertrouwen op Gods beloften. Welkom om mee te bidden, ook al is het in de stilte.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

 

Op woensdag 9 oktober zal de interkerkelijke geloofsgroep om 19.00u bij  Truus van Dijk, Waalseweg 18 samen komen om te eten en vanaf 20.00u zal de Bijbelstudie gaan over het thema: ‘De tafel is groot genoeg’

Iedereen is welkom. Het is fijn als je even doorgeeft als je wilt komen, zodat er ook voor jouw de tafel gedekt kan worden.

 

Dit kan bij Janco van Dijk; Email jancovd@gmail.com  / mobiel: 06 52692558 of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl. / mobiel: 06 31543062.

Wij kijken naar jullie komst uit!


 

 

 

 

 

 

 

 

20190926_165712

In gebruik name orgel

 

Nu de restauratie van het orgel een feit is willen we dat uiteraard ook vieren. Er staat nu immers weer een prachtig orgel.

 

Het is de bedoeling dat we dat gaan vieren in een avond met veel orgelspel  en samenzang. Daarnaast willen we wat vertellen over de restauratie en ook de registratie uiteggen en laten horen.

Naast onze restaurateur Sander Booij zullen ook onze eigen organisten daaraan mee werken.

 

Na afloop is er dan nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Het is dan ook mogelijk om even bij het orgel te gaan kijken en Sander Booij kan dan ook uw vragen beantwoorden.

 

We kunnen zelf een aantal liederen uitzoeken voor de samenzang, maar wellicht heeft u ook een voorkeur. Deze kunt u doorgeven aan Johan de Bruijn.

En op de avond zelf kunnen bezoekers ook nog twee verzoeknummers indienen.

Deze avond staat gepland op zaterdag 9 november vanaf 20.00u. En is uiteraard niet alleen bestemd voor de eigen gemeente maar voor alle belangstellenden

 

GZB dagboek “Een handvol koren 2020”.

coverOok dit jaar ligt er weer, tot en met zondag 27 oktober een intekenlijst achterin de kerk voor de bestelling van het GZB-dagboek “Een handvol koren”.

 

Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.

 

Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten. Tevens kunnen we de ervaringen en verhalen lezen van zendingswerkers uit de landen waar de GZB werkt. Zo krijgen we ook een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

Het dagboek kost slechts € 12,50. Ruim € 8,00 daarvan gaat naar het zendingswerk.

 

Het is het best verkochte dagboek (38.000 stuks!) van Nederland.

U kunt het dagboek t/m zondag 27 oktober ook bestellen bij George van Doorn. (george.vandoorn@ziggo.nl of 06-12422306)

 

Abonnementsgeld Kerkblad

Er zijn helaas nog heel wat abonnees die het abonnementsgeld (€ 15,- per jaar) voor het kerkblad van dit jaar nog niet voldaan hebben. Zou u dat voor u zelf nog eens kunnen nakijken en zo nodig dit alsnog willen doen ?

Behalve de kosten voor de drukker worden er geen onkosten gemaakt. Alles wordt verder door vrijwilligers voldaan. Maar we willen wel graag kosten dekkend draaien.

 

Als u het kerkblad graag wilt ontvangen en de kosten een probleem is mag u contact met ons opnemen. Dan kijken we naar een passende oplossing

 

Opening winterwerk 2019

 

 

 

Zaterdag 14 september was het dan zover……………Opening Winterwerk op het Fort aan de Waalse Wetering. Schitterend weer, veel blije kinderen en ook ouders en grootouders. Het was een super gezellige middag. Een goede opkomst, leuke spellen voor jong en oud. Spijkerbroek hangen, de junglebaan, het Kasteel, knutselen en…de zeephelling.

 

 Limonade, thee koffie en versnaperingen waren aanwezig.  En aan het einde van het feestfestijn was daar de friet!  Wat was het gezellig!

 

Super hoe iedereen zich heeft ingezet om deze mooie dag te laten slagen.  Iedereen heel hartelijk bedankt!   We hebben genoten!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Afgeronde rechthoek: Kort verhaal  

Afbeeldingsresultaat voor manHet was een koude zondagmorgen. Ik was op weg naar de kerk. Toen ik de parkeerplaats op reed, zag ik dat bijna alle parkeerplaatsen vol waren en toen ik uitstapte merkte ik dat veel mensen zachtjes met elkaar stonden te fluisteren.

Toen ik dichter naar de kerk liep, merkte ik waarom de mensen stonden te fluisteren. Voor de kerk stond een man. Hij leunde tegen de muur van de kerk, het leek net of hij stond te slapen. Hij had een lange bruine jas aan, welke tot zijn voeten reikte. Ook had hij een hoed op, ver over zijn hoofd gedrukt, zodat je zijn gezicht niet kon zien. Zijn schoenen leken wel 30 jaar oud, er zaten grote gaten in waar zijn tenen doorheen staken.

Ik ging er vanuit dat deze man dakloos was en sliep. Ik liep door naar de deur en stapte naar binnen. In de kerk stonden veel mensen te praten over de man, maar niemand nodigde hem uit om binnen te komen, ik ook niet.

Afbeeldingsresultaat voor manEen paar minuten later begon de kerk. We zaten allemaal te wachten totdat de dominee het Woord zou gaan verkondigen, toen de deuren van de kerk opengingen. De dakloze man kwam binnen sjokken. Mensen keken verbaasd. Hij liep door tot aan de preekstoel, liep naar boven, deed zijn jas uit en deed zijn hoed af. Mijn hart zonk in mijn schoenen; daar stond onze dominee.

Niemand zei iets.

Onze dominee pakte zijn Bijbel en legde hem op de kansel.

‘Gemeente… ik denk niet dat ik jullie hoef te vertellen waar ik over ga preken vandaag. Als je mensen oordeelt, dan heb je geen tijd om van ze te houden!’