Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


Interkerkelijke geloofsgroep

Samen met onze katholieke broeders en zusters zijn wij begonnen met een interkerkelijke geloofsgroep. Met acht personen zijn wij begonnen met  een heerlijke eenvoudige maaltijd. Daarna kwam het thema aan bod; "We kijken naar Jezus."  Er kwam, in een goede eenheid, een mooi gesprek op gang.

 

De volgende bijeenkomst is op woensdag 11 oktober. Het thema is dan ; "Wat zei Jezus van zichzelf."

Wij starten dan om 19.00u bij Truus van Dijk, Waalseweg 18.

 

Wilt u mee doen bel of mail naar:

Janco van Dijk, jancovd@gmail.com/ 06 52692558 of

Antoinette de Bruijn, awcdebruijn@ziggo.nl/ 06 31543062.

Dan houden we rekening mee met het eten.

 

Vasten

Verleden jaar zijn wij begonnen met vasten. Vasten betekent dat je jezelf van iets onthoud met als doel tijd in te ruimen om de Heer te ontmoeten, om Bijbel te lezen, om stil te zijn en / of om te bidden. Door iets te laten staan, voor ons is dit avondeten, zet je als ware een streep onder je gebeden. Je laat zien dat het je ernst is. Je onthoud van iets waardoor je leeg wordt en van iets nieuws gevuld kunt raken.

 

Wanneer je Bijbel na leest, zowel in  O.T. en N.T. , ontdek je dat vasten een onderdeel is van normale christelijke leven. Je ziet dat er op cruciale momenten gevast wordt. Redenen om te vasten kan zijn:

- Om een streep onder je voorbede te zetten. (Esther 4: 1-17, Joël 1:14-15, 2:12- 18)

- Om de boze te weerstaan (Math. 4:1-11)

- Omdat je uitziet naar de wederkomt van Jezus, de Bruidegom (Marcus  2:18-20)

- Om Gods leiding voor je leven of gemeente te zoeken (Ezra 8:21-23, Hand. 12:14-13:3,14:21-23)

- Om je te verootmoedigen, om voor God te buigen (2 Samuël 12:1-20; Nehemia 1:1-11 en Daniel 9:1-19, 10:2-3,12)

 

Op woensdag 18 oktober bent u welkom om van 18.00 tot 19.00u te vasten. We zingen een lied, lezen de Bijbel en kijken in de stilte wat ons aanspreekt en raakt. Dat delen wij met elkaar en is hiervoor gebed.

Om vooroordelen weg te nemen, je bent geen beter christen als je vast. Voor God is iedereen gelijk.

 

Gebedskring

Voor diegenen die niet willen vasten, maar wel willen bidden kunnen woensdag 18 oktober om 19.00u inlopen. In dit uur (voor de Bijbelgesprekskring) zingen wij enkele liederen, er is een korte overdenking en we danken de Heer, verootmoedigen ons, bidden voor beide gemeenten en de kerkenraden, gastpredikanten, beroepingswerk, Gemeente(leden), activiteiten en zending.

We mogen weten dat gebed de hartslag is van de kerk. Alles wordt bij Gods troon neer gelegd. We mogen weten dat God ons hoort en verhoort op zijn wijze en tijd.

 

Ook zijn er in Tull en 't Waal en in Schalkwijk en 't Goy kleine gebedsgroepjes actief, die maandelijks de gebedspunten aangereikt krijgen. Mocht u mee willen doen dan kan u bij Antoinette de Bruijn hierover nadere informatie krijgen.
 

Als u speciale voorbeden heeft dan kan u dat in de gebedsdoos, achterin de kerk doen. Dit wordt vertrouwelijk behandeld.

 

 

Bijbelgesprekskring 2017-2018.

Op woensdag 4 oktober om 20.00 uur start de bijbelgesprekskring van dit seizoen.

Dit jaar wordt de 1e brief van Paulus aan de Corinthiërs behandeld, aan de hand van het boekje "Liefde leren leven" van Jan van der Wolf.

Dit seizoen wordt de bijbelgesprekskring geleid door Ds. M.J. (Marc) van der Poel uit Utrecht.

Ds. Van der Poel is voor vele geen onbekende. Hij heeft in zijn jeugd een aantal jaren in ’t Goy gewoond en heeft in die periode ook aan de gezamenlijke jeugdclub van de Schalkwijk en t Goy/Tull en ’t Waal leiding gegeven.  Tevens gaat hij regelmatig voor in de diensten in Schalkwijk.

U kunt voor dit seizoen alvast de volgende woensdagen in uw agenda zetten.

4 en 18 oktober, 1, 5 en 29 november, 17 en 31 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april.

U bent van harte welkom!

 

 

 

EVA_logoEva-koffieochtend 11 oktober

 

Op woensdag 11 oktober gaat een nieuw Eva-seizoen van start. Eva is bedoeld voor vrouwen uit de omgeving met een programma waarin Gods Woord centraal staat. Ook gezelligheid is belangrijk en goede gesprekken met elkaar.

 

Op 11 oktober gaan we van start door samen een film te kijken over David. De ochtend begint om 9.30 uur, om 9.15 is de koffie al klaar in de consistorie aan de Brink in Schalkwijk. Er is geen crèche en er zijn ook geen kosten aan verbonden, wel is er een lief-en-leed-potje, waar je geheel vrijblijvend een bijdrage in kunt doen. Kom gezellig mee doen!

 

Zondagsschool

Hoi allemaal!

In oktober lezen we van de “avonturen” van de Jezus.  Hij vertelde mooie en leerzame verhalen aan de mensen die dat wilden horen, maar dat niet alleen…. Hij geneest mensen en doet wonderen. Als je niet gelooft in God zou je misschien denken dat Jezus kan toveren. En dat Zijn woorden zomaar wat fijne citaten zijn, die je in mooie letters aan de muur van de wc kan hangen. Gelukkig weten wij beter! De boodschap van God en de wonderen die Jezus doet, laten zien dat de woorden én de wonderen écht zijn én kracht hebben!

Tot gauw!  

 

Met vriendelijke groet, Ingret van der Eijk Panhuis

 

Waarom Israël

Op zondag 1 oktober 2017 is het in de Protestantse Kerk Nederland Israëlzondag, een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan. Ook veel andere kerkgenootschappen volgen deze gewoonte en besteden op de eerste zondag van oktober aandacht aan het thema Israël.

Met alle vragen en met verschillende meningen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Een mooie gelegenheid om onze oud predikant ds. Glashouwer uit Amersfoort uit te nodigen om te komen vertellen over Israël.

Het onderwerp deze avond is: Waarom Israël.

Wanneer: maandag 9 oktober om 19.45 uur in ons kerkgebouw, Waalseweg 71

De kerk is open vanaf 19.00 uur, vooraf koffie/thee.

 

U/jullie allen hartelijk welkom.

 

Geloofsgesprekskring.

In het nieuwe winterseizoen gaan we weer starten met de geloofsgesprekskring in Tull en ‘t Waal, de eerste keer zal zijn op dinsdagavond 10 oktober om 20.00 uur in de consistorie. Het zal gaan over ‘ De heilige Geest’.

Het beloven inspirerende avonden te worden en iedereen is van harte uitgenodigd.

Dominee de Vries uit Schalkwijk zal deze avonden leiden. De volgende data kunt u alvast in uw agenda zetten; 14 november,12 december, 9 januari,13 februari,13 maart, en 10 april.

Van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienercatechese.

De kerkenraad is blij dat Arie de Jong en Geerten Vreugdenhil  2x in de maand op zondagochtend tijdens de kerkdienst catechese gaan geven aan onze jongeren.

Arie en Geerten gaan om en om de ochtenden leiden en zij gaan werken uit “kind op zondag”.

De tieners beginnen ook om 10 uur, dezelfde tijd als de kinderen van de kindernevendienst.

Na de preek komen ze gezamenlijk terug naar de kerk.

 

Alle tieners zijn welkom op zondag 22 oktober om 10 uur in Het Gebouw.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20170910-WA0000Afscheid
Zoals bekend heb ik op 10 september mijn ambt van ouderling - kerkrentmeester neergelegd. Graag wil  ik  iedereen nogmaals bedanken voor het vertrouwen dat mij gedurende vele jaren is geschonken. Ik bewaar ook goede herinneringen aan de samenwerking met de overige leden van de kerkenraad.

Het heeft mij goed gedaan dat naast Annie ook de kinderen in de afscheidsdienst aanwezig waren.

Rest mij u te bedanken voor de attentie uit de binnenzak van Anton en uiteraard ook namens Annie bedankt voor de prachtige bloemen.

 

Voor de toekomst Gods onmisbare zegen toegewenst en spreek de hoop en verwachting uit dat we elkaar nog lange tijd in de Brinkkerk mogen ontmoeten.


Jaap Huissoon

 

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor voedselbank houtenDankdag voor Gewas en Arbeid 2017,

collectes voor Kerkvoogdij en de Voedselbank in Houten.

De Voedselbank in Houten zet zich al jaren in voor personen en gezinnen die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Dit doen zij door wekelijks voedselpakketten te verstrekken en waar mogelijk te verwijzen naar professionele hulp. De voedselhulp is niet bedoeld als extraatje maar als tijdelijke voorziening in de periode waarin mensen werken aan het oplossen van hun financiële problemen en zich daarbij ook laten ondersteunen.

 

Dit willen we als Hervormde gemeente van Schalkwijk en ’t Goy, evenals de 2 vorig jaren, steunen op Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Naast de jaarlijkse collecte voor de Kerkvoogdij op deze dag, kunt u ook uw voedselhulp achterin de kerk achterlaten.

 

Die brengt de Diaconie, de vrijdagmorgen na Dankdag voor Gewas en Arbeid, bij de Voedselbank in Houten.

De voedselbank is erg blij met de onderstaande producten; Alvast hartelijk dank!!

Aardappelpuree                                             Ontbijtkoek                      

Champignonsoep ZONDER vlees             Rijst                                                     

Sandwichspread                                             Slasaus                  

Gedroogde peulvruchten                           Wereldgerechten          

Gehakt/soepballen in blik                          Macaroni

Leverpastei in blik                                          Pasta’s

Tomatensoep ZONDER vlees                    Etc.