Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

Afgeronde rechthoek: Kerk-in-uitvoering Klok Tijd Agenda - Gratis afbeelding op Pixabay 

 

 

Hoe precies de agenda van het winterseizoen er uit gaat zien, is afhankelijk van regelgeving en gezond verstand en met elkaar delen waar we ons senang bij voelen.

 

De diensten zijn per september weer in de afzonderlijke kerkgebouwen.

Het was bijzonder om na de subiete stop in maart, na een paar weken samen met Anton van der Vlist, de radio-uitzending vanuit het kerkje van Tull&’t Waal te verzorgen. Je zag de mensen niet maar je wist dat ze er waren, ergens op afstand en toch dichtbij.

 

Per juli mochten er weer ‘gewone’ diensten georganiseerd worden: wat je gewoon noemt, een kerk met linten afgezet, handen wassen, samenzijn zonder zingen en koffie. Je mist zo’n beetje alle ingrediënten voor een goeie kerkdienst, maar ook dan blijkt de eenvoud het kenmerk van het ware.

 

Al in het voorjaar hadden beide kerkenraden op voorstel van de commissie bijzondere diensten besloten om bid- en dankdag gezamenlijk te organiseren en ook in de zomermaanden een aantal diensten om en om aan de Brink of de Waalseweg te houden. Zogezegd, zo gedaan; daarbij was uiteraard wel de vraag aan de orde hoe groot de aarzeling bij kerkgangers m.b.t. corona zou zijn.

 

Vanaf september worden in elke gemeente weer diensten gehouden: we zijn benieuwd wat dat betekent voor het bezoekersaantal. Bel gerust als u aarzelt om te komen vanwege de corona; dat is niet gek en het is goed om dat te delen en ervoor te bidden.

 

Als we denken aan andere activiteiten om weer op te starten, dan denken we aan de Bijbelkring: elke veertien dagen waren we gewend om elkaar te ontmoeten in de consistorie van Schalkwijk om met elkaar te lezen en te praten over een Bijbelgedeelte. Na de abrupte stop, hopen we op weer een start.

Maar dat is nog niet helemaal rond. Hou de afkondiging in de gaten.

 

Alternatief voor de Bijbelstudie in de consistorie is de Bijbelstudie-app

14 februari - 40 dagen Rechters; Bijbelstudie voor de veertigdagentijdWe zijn van start gegaan en het goede nieuws is: er doen diverse mensen mee en je kunt zomaar aanschuiven, want elke studie is apart. Give it a try, probeer eens.

 

Gebedskring Schalkwijk en Tull en ’t Waal

Bidt ten alle tijden, zegt de apostel; maar je hoeft natuurlijk niet altijd een gebedskring te hebben. Maar wel fijn dat die weer kan starten in september. Wie een gebedspunt heeft, laat het weten, per app of telefoon of gewoon in de kerk. Wie mee wil doen, laat het weten

 

Kerk-in-het-klein

Wie rondsurft op de golven van de diverse gemeenten, die ziet nogal eens een annulering: gaat niet door… ivm… tot nader order. Helaas.

 

Omgekeerd zijn er ook weer allerlei dingen die op-poppen.

Koffiedrinken na de dienst: als de kerk niet kan serveren, dan is er wel een kopje rond de tuintafel in de straat.

Iemand deelde het plannetje om de deur open te zetten voor de buren; een ander heeft het op het hart om een kring te starten om over dingen-die-je-bezighouden te praten.

 

Zelf zat ik te denken aan een Alpha-online; de mooie cursus voor geïnteresseerde. Vaak is dat een hele klus; wie schilt er aardappels, wie houdt er een praatje en wie wil er meedoen als gesprekleider etc. De digitale variant blijkt ook goed te werken. Dus als iemand mee wil doen: je hoeft niet eens naar de brievenbus, mail me en het komt goed.

 

Allemaal mooie initiatiefjes.

Als je ze (hier) deelt met elkaar, dan kunnen we er samen van genieten en voor bidden.

Een speciale heb ik dezer dagen bedacht; zie de speciale aanbieding hierboven.

 

ds. Marius van Duijn

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 

 


Diaconie

 

Op zondag 23 augustus hebben wij gecollecteerd voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet.

De collecte in de kerk heeft € 81,35 opgebracht en via de bank is er € 225,- binnen gekomen.

Wij hebben het bedrag aangevuld tot € 350,-

 

Hartelijk dank voor uw gaven. Naar verhouding tot de grootte van onze gemeente is dit een groot bedrag.

 

Johan de Bruijn

 


Kerkrentmeesters

 

Beste gemeenteleden

In deze lastige tijd raken we soms ontroert van wat er gebeurt en mensen die met ons meeleven en dit laten merken.

Er is veel werk verzet en geld uitgegeven aan Kerkomroep en apparatuur om dit mogelijk te maken en aan zaken die ook met de corona van doen hebben.

En soms zit je er over in als je denkt dat er geen collecten, dus inkomsten zijn, maar wel veel uitgaven.

Maar zoals altijd zorgt God dat we niets tekort komen via alle mensen die in hem geloven, de kerkvoogdij is diep ontroert door alle giften die zijn binnen gekomen.

 

Het 2e kwartaal van 2020 is er op onze rekening van de kerkvoogdij ongeveer  €1400,00 bij geschreven en daar zijn we heel dankbaar voor, dit is samen op alle twee de collecten rekeningen van de kerkvoogdij en het restauratie fonds.

Wij willen u  hier heel erg voor bedanken, laten we met elkaar proberen kerk te blijven in deze lastige tijd.

 

Zoal u wel gemerkt hebt zijn de diensten wel weer begonnen en doen we dit even gezamenlijk in de vakantie tijd, en natuurlijk bent u weer van harte welkom, maar ook als u nog wat voorzichtig bent begrijpen we dat ook.

En nu kunt u altijd meeluisteren op de laptop of als u een kastje wil kan dat ook maar laat u dat ons even weten.

 

Ook de kerkbalans loopt goed en blijft er geregeld geld binnenkomen, ook daar is de hoop en het vertrouwen dat het goed gaat komen.

 

Het is nu met al het werk iets rustiger omdat er veel mensen op vakantie zijn, maar dit betekend wel dat we wat andere zaken op kunnen pakken, zo zijn we bijvoorbeeld bezig met administratie voor een subsidie die we gekregen hebben voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

 

Er was een subsidie van 2013 tot 2019 waar we gebruik van hebben gemaakt van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed, en de Monumentenwacht heeft ons daar bij geholpen, maar daar moet dit jaar rekening en verantwoording voor worden afgelegd.

Daar is schilderwerk en het onderhoud van alle kleine zaken en de restauratie van het orgel van mee betaald, in 2013 hebben we dit begroot en daar is ongeveer de helft van subsidie aangevraagd en gekregen, maar daar moet alles van verantwoord zijn, en dat zijn we nu aan het doen.

Zoals jullie zien staat onze kerk er goed voor, in het begin van 2020 is er weer een controle geweest van de Monumentenwacht en alles was dik in orde, ook is er toen weer een werkomschrijving gemaakt van wat er de komende jaren moet gebeuren. Dus zowel voor de korte en lange termijn.

Dit zijn gelukkig wat kleine dingen zoals hier en daar wat voegwerk en zaken zoals lood in het metselwerk en de boktor die we goed in de gaten moeten houden.

 

Als u op vakantie bent of gaat wens ik u een fijne vakantie toe en voor de mensen die thuis blijven heel mooi weer.

 

Groeten, De Kerkrentmeesters

Afgeronde rechthoek: Tull en ‘t Waal  

 

 

 


Beste gemeenteleden,

 

De jaarrekening voor CVK  2019 is opgesteld en in de KKR behandeld. Deze ligt ter inzage bij mevr Joke van der Eijk en is na telefonische afspraak in te zien, tot 23 september. (030-8892526).

 

Onderstaand ziet u ook het verkorte overzicht zoals hij op de ANBI pagina staat op onze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het CVK Tull en t Waal