Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 


 

 

Bijbelgesprekskring

Op woensdag 4 en 18 september begint de Bijbelgesprekskring, ook wel Bijbelstudie genoemd. De eerste avond gaat ook over de thema Bijbelstudie. Daarna gaan we kijken met elkaar hoe verder.

 

Gebedskring

Na de zomerstop komen de kleine gebedsgroepjes in Tull en ’t Waal en Schalkwijk en ’t Goy en de maandelijkse gebedsgroep weer bij elkaar, om te bidden en te danken voor wat er in onze beide gemeenten afspeelt.

De gebedspunten zijn:

1. loven en prijzen en verootmoediging,

2.(gast)predikant, kerkdienst en kerkenraden,

3.gemeente(leden)

4.activiteiten,

5 zending.

Er is altijd een korte overdenking en we zingen met elkaar een 3-tal liederen.

 

Deze gebedskring is een gezamenlijke activiteit. Kom eens meedoen om te ervaren hoe het is om met elkaar te bidden. Dat mag ook in stilte. Samen maken we zo een mooi boeket voor God.

 

De maandelijkse gebedsgroep is altijd voor de Bijbelgesprekskring gepland.

De eerste keer is het op 18 september. U wordt van harte uitgenodigd.

 


Interkerkelijke geloofsgroep

Voor het 3e seizoen gaat de interkerkelijke geloofsgroep van start. Deze is ontstaan na de alpha cursus. Er was behoefte om verder te groeien in de Bijbel en het geloof.

Samen met onze katholieke broeders en zusters komen we telkens op de 2e woensdag van de maand bij iemand thuis. Eerst eten wij met elkaar vanaf 19.00u en aansluitend is er tot 21.30u een Bijbelstudie wat gericht is op een thema of een onderwerp.

 

Dit seizoen doen we dat uit het boekje: ‘Dit is mijn Lichaam’ van E.W. wat gemaakt is voor gemeentegroeigroepen.

De eerste avond is op woensdag 11 september om 19.00u bij Antoinette de Bruijn op Brink 16.

 

Hierbij een totaal overzicht van tijden en onderwerpen.

11-09-2019

Janco

Jullie zijn het lichaam van Christus

09-10-2019

Antoinette

De tafel is groot genoeg

13-11-2019

Janco

Gebroken lichaam

11-12-2019

Antoinette

Niet breken

08-01-2020

Janco

Jij bent jaloers?

12-02-2020

Antoinette

Au, ik voel jouw pijn

11-03-2020

Janco

De wereldkerk geeft je vleugels

01-04-2020

Antoinette

Het is de toon die de muziek maakt

13-05-2020

Janco

Het juichende lichaam

 

 

Het is fijn als je even doorgeeft dat je meedoet, zodat er ook voor jouw de tafel gedekt wordt. Dit kan bij Janco van Dijk; Email jancovd@gmail.com of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl

 

Wij kijken naar jullie komst uit!

Afbeeldingsresultaat voor de trossel schalkwijk


De Trossel

In de maand september zijn de koffieochtenden van De Trossel op donderdag 12 en woensdag 25 september. Het zijn fijne ontmoetingen en iedere ochtend is er een bepaalde activiteit.

 

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen.

Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl

 

De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers geschikt is om voor de hulpvraag in te schakelen.

 

De grote hoeveelheid beschikbare vrijwilligers in Schalkwijk maakt dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen.

 

Een voorbeeld:

Mevrouw X is door omstandigheden al jaren niet in de gelegenheid geweest om zelf kleding te maken. Ze heeft wel een elektrische naaimachine maar kan daar niet echt goed mee overweg. Ze vraagt aan De Trossel of er misschien iemand is die haar hierbij kan helpen. Al snel wordt een vrijwilliger gevonden die haar wil ondersteunen. Daarnaast blijkt dat de naaimachine niet helemaal naar behoren werkt en er een onderdeeltje moet worden vervangen. Bij het Repaircafe in Houten is de machine snel gerepareerd en die loopt nu weer als een zonnetje!

 

 

 

 

 

 

 

Kerkrentmeesters

De collecte voor de kerkvoogdij van het 2e kwartaal is weer geteld.

 

De kerkvoogdij collecte  heeft opgebracht    € 772,11

En het restauratiefonds heeft opgebracht    € 438,00

 

Heel hartelijk dank voor uw giften.

 

De jaarstukken van 2018 zijn klaar en al besproken en goed gekeurd door de kerkvoogdij en de  kerkraad, en staan beperkt op de website. (Vanwege de ANBI wetgeving). Vorige maand hebben we deze ook in het kerkblad gepubliceerd.

 

Ook bestaat er natuurlijk voor u de mogelijkheid om de jaarcijfers zelf in te zien, dat kan in week 37  van 9 tot 13 september , wel graag even een afspraak maken met mij.

Afgelopen 2 jaar waren voor de kerkvoogdij  positieve jaren  wat de financiën betreft   en kon er een mooie buffer worden opgebouwd.

 

De drukte op het kerkplein begint weer wat af te nemen, in mei , juni en juli hebben we muziek, bruiloften, de brinkmarkt en de tour de Schalkwijk  op de Brink mogen ontmoeten,

En na de hitte heeft het gras nu weer de mogelijkheid om op te knappen en kunnen de Brinkbewoners weer van hun rust genieten.

 

Met vriendelijke groeten

Namens de kerkrentmeesters, Anton van Garderen

 

Diaconie

 

De collecten van het 2e kwartaal heeft het volgende opgeleverd

 

Avondmaal (De Hoop)

81,50

Zendingsbusje

169,45

HGJB

33,75

Ramp in Afrika

194.65

St Timon

31,45

Barthimeus

46,50

Transworld Radio

38,00

Mercy Ships

37,75

Eigen Evangelisatie comm.

156,18

IZB

32.95

GZB Pinksterzending

50.30

Open Doors

28,50

HGJB

47,85

Diaconie

59,70

 

 

 

totaal

1056,38

 

 

Onze hartelijke dank voor al deze giften.

 

Onze jaarrekening over 2018 is inmiddels ook afgerond en goedgekeurd door de kerkenraad en de CCBB (Klassikale College voor behandeling van Beheerszaken).

Deze ligt voor de liefhebbers in week 37, van 9 tot 13 september ter inzage bij Johan de Bruijn (graag op afspraak, 06-20013978).

 

Harde werkers
Met een fles bier in de hand gaat het veel beter J.
En inderdaad smaakte het ook dit jaar inderdaad weer prima.
Met dank aan al diegenen die deze BBQ dit jaar weer verzorgd hebben.

20190824_185303

 

 

 

 

 

 

 

  


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsTjVJjzKccNgDzgzBMNgTrCdPwBWv

 

Opening winterwerk

 

Na een aantal jaren afwezig geweest te zijn, organiseren we op zaterdag 14 september weer een ouderwetse Opening Winterwerk op het fort aan de Waalseweg.

De zeephelling, junglebaan en andere spellen zullen weer paraat staan voor een gezellige spelmiddag. Dit is voor alle (klein)kinderen  uit het dorp (of directe omgeving) van de basisschool leeftijd.

Opgeven graag voor woensdag 11 september bij Wilma Alkema tel. 030-6060004 of

Trees van der Vlist tel. 030-6042610

Ben je te oud maar heeft u gewoon zin om langs te komen/mee te helpen, wees hartelijk  welkom.

Opening Winterwerk | Hervormde gemeente te Wijk bij DuurstedeWe beginnen om 14:00 uur, sluiten af met patat, en rond 17:00 uur is het einde.

 

Groeten van de activiteiten commissie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de administratie begraafplaats

 

In de administratie van onze begraafplaats komen een x-aantal graven voor waarvan de rechten  niet binnen 1 jaar na overlijden zijn gewijzigd en volgens het Reglement voor Beheer van de Begraafplaats m.n. artikel 15 lid 3 de rechten vervallen aan ons College van Kerkrentmeesters.  Een en ander conform de Wet op de Lijkverzorging. Om de capaciteit van de begraafplaats, niet alleen voor de huidige generatie echter ook voor de toekomstige generaties op peil te houden, is het noodzakelijk dat er ook ruimte wordt gemaakt om graven opnieuw uit te kunnen geven.

Het zijn in eerste instantie de volgende graven:

 

Graf   9: 1960 van wijlen Mw.L. M. C. vd Louw.

Graf 14: 1930 van wijlen Mw. W. H. van Woudenberg geb: van Eck. 

Graf 16: 1952 van wijlen Mw. M. M. Kool - de Kruijf.

Graf 24: 1969 van wijlen Dhr. J. N. Beuker.

Graf 28: 1954 van wijlen Dhr. D.C. van Beusekom.

Graf 29: 1942 van wijlen Dhr. N. Beuker.

Graf 32: 1978 van wijlen Mw. S.A. Elings.

Graf 33: 1943 van wijlen Dhr. J. Elings.

Graf 35: 1928 van wijlen Dhr. A. Nieuwhoff.

Graf 38: 1968 van wijlen Dhr. A. Doest.

Graf 52: 1870 van wijlen Dhr. Servaas Nieuwhoff.

Graf 53: 1940 van wijlen Dhr. G.C. Veen.

Graf 54: 1931 van wijlen Dhr. J. Ouwenneel.

Graf 56: 1947 van wijlen Dhr. A. Abrahans Krijger.

Graf 57: 1945 van wijlen Dhr. T. Hof.

Graf 59: 1967 van wijlen Dhr. W. Nieuwhoff.

Graf 60: 1945 van wijlen Mw. M.G. vd. Klij – Niftrik.

Graf 61: 1987 van wijlen Dhr. P.J. van Maanen.

 

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben, dan

kunt u mij altijd daarover benaderen.

Henk Rook

 

 

 


 

Afgeronde rechthoek: Ezeltje rijden?  

 

 


Hier volgt een voorbeeld van een verhaal van Hodja

 

Op een dag gingen Hodja en zijn zoon op reis.

Hodja gaf er zelf de voorkeur aan te gaan lopen en zette daarom zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij een paar mensen tegenkwamen die zeiden: "Kijk nou, dat is de wereld op zijn kop.  De jeugd heeft ook geen respect meer voor de ouderen. Die gezonde jongen zit op de ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader amper vooruit komt."

 

Toen de jongen dit hoorde stond hem het schaamrood op de kaken. Hij stapte af en stond erop dat zijn vader verder zou rijden. Zo gingen ze verder, Hodja op de ezel en de jongen te voet. Even later kwamen ze weer mensen tegen die zeiden: "Moet je dat zien! Wat een slechte vader, gaat zelf lekker op de ezel zitten en zijn kind laat lopen."

 

Maak van de wereld een bibliotheek: Laat de mensen maar ...Na dit verwijt draaide de Hodja zich naar zijn zoon en zei: "Kom, dan zullen we samen op de ezel rijden." Zo vervolgden ze hun weg, tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: "Kijk, dat arme beest! Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden, wat een dierenbeulen!" Daarop zei Hodja tot zijn zoon: "Laten we afstappen. Het is beter dat we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken." Zo liepen ze verder achter hun ezel.

 

Tot een stel voorbijgangers weer commentaar leverde: "kijk nou toch,  wat voor dwazen er op de wereld zijn. Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten."

 

Hodja draaide zich om naar zijn zoon en zei: "Je ziet het, zoon. Hoe je je ook gedraagt, op en aanmerkingen krijg je altijd .

 

Leer daarom je eigen mening te volgen.