Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  


   

 

Interkerkelijke geloofsgroep

 

In samenwerking organiseren de Hervormde Gemeente Schalkwijk en 't Goy en de R.K. Geloofsgemeenschap Heilige Michael de interkerkelijke geloofsgroep.

We gebruiken dit jaar de boekjes van Amantius Pijnenburg. Ze zijn niet meer nieuw te koop dus wij zullen voor kopieën zorgen.

Vanaf september 2017 houden we 9 bijeenkomsten bij mensen thuis aan de hand van 9 thema's, die begeleid worden door de onderstaande namen.

 

1

 Jezus ontmoeten; We kijken naar Jezus

13 september

2

 Jezus ontmoeten; Wat zei Jezus van zichzelf

11 oktober

3

 Jezus ontmoeten; Wat zeggen de mensen van Jezus

8 november

4

 Door de Geest geleid; De Geest aangekondigd

13 december

5

 Door de Geest geleid; De Geest ontvangen

10 januari

6

 Door de Geest geleid; In gemeenschap van Geest

14 februari

7

 God onze Vader; Schepper, Vader en Moeder

14 maart

8

 God onze Vader; Zo vader – zo kind

11 april

9

 God onze Vader; Vader verwacht ons

9 mei

 

De bijeenkomsten zullen telkens om 19.00 uur beginnen met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd gevolgd door Bijbellezing en verdieping.  De eerste avond is bij Janco van Dijk, Wickenburghselaan 13, Schalkwijk.

 


Kun je één of enkele van de avonden niet? Geen probleem.

Je kunt de volgende keer gewoon weer mee doen.

 

Laat s.v.p. even weten of je mee wilt doen aan:

Marco Schreuders,  marco.schreuders@gmail.com

Janco van Dijk,  jancovd@gmail.com

Antoinette de Bruijn, awcdebruijn@ziggo.nl

Heb je vragen? Je kunt Janco bellen op 06-52692558.

 

Van de zondagsscholen

Hoi!

Stel het gaat niet zo goed met de mensen in het land waar je woont. Het buurland, waar jouw land een gezamenlijke geschiedenis mee heeft, is zojuist veroverd door een bruut volk en de mensen zijn allemaal verbannen. Dan ontstaat er in de buurt een nieuwe wereldmacht, Babylonië, ook niet zo’n fris volkje ….

Maar goed, om een lang verhaal kort te maken: het is het 13e jaar dat in jouw land koning Josia aan de macht is en JIJ krijgt de opdracht om jouw volk te redden van de ondergang. Lijkt jou dat een spannend verhaal? Dat is het ook! Het gaat over de profeet Jeremia, het verhaal staat in de bijbel en we lezen heel september nog over hem op de kindernevendienst. Je bent meer dan welkom!

 

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst van Schalkwijk en Tull en ’t Waal.  

 

 

 

Israëlzondag

Op zondag 1 oktober 2017 is het in de Protestantse Kerk Nederland Israëlzondag, een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan. Ook veel andere kerkgenootschappen volgen deze gewoonte en besteden op de eerste zondag van oktober aandacht aan het thema Israël.

Met alle vragen en met verschillende meningen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Een mooie gelegenheid om onze oud predikant ds. Glashouwer uit Amersfoort uit te nodigen om te komen vertellen over Israël.

Het onderwerp deze avond is: Waarom Israël.

Wanneer: maandag 9 oktober om 19.45 uur in ons kerkgebouw, Waalseweg 71

De kerk is open vanaf 19.00 uur, vooraf koffie/thee

 

U/jullie allen hartelijk welkom

 

 

 

Diaconie

Opbrengsten collecten 1e kwartaal 2017

 

Diaconie   

101,40

H.G.J.B.

41,70

Voedselbank

 €

48,20

I.Z.B.

43,00

Proj. Z-O Azie

51.50

Jeugdwerk

45,45

St Timon

45,00

Bartimeus

  €                   

43,65

Transworld Radio

42.30

G.Z.B.

40.10

Open Doors

58,25

Mercy Ships

41,90

Avondmaal de Hoop

60,00

Zending

141,95

Totaal

804,40

 

 

Hartelijk dank voor deze giften

Namens de diaconie