Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 


14 februari - 40 dagen Rechters; Bijbelstudie voor de veertigdagentijd

Bijbelstudie per app

 

Links en rechts zijn er uiteraard allerlei Bijbelstudieboekjes, kleine stukjes meditatie, de ‘Eerst dit’-app of welke namen ook te verzinnen zijn.

 

Wat dat betreft is een speciale app voor Tull &’t Waal en Schalkwijk-’t Goy helemaal niet nodig. Maar in gesprek met een enthousiaste vriend, wil ik het toch uitproberen.

Omdat het wellicht een mooi medium is, om in de kring van ons-kent-ons-maar-ons-kan-ons-nog-beter-leren-kennen, te gebruiken.

 

Het concept is simpel.

Een Bijbeltekst/gedeelte met een paar opmerkingen en één of meer vragen.

Na drie weken komt er weer een nieuwe tekst op de app voorbij.

En intussen reageert deze en gene op de tekst, deelt en daagt uit (ik vind een lastige tekst/ik word daar zo blij van/dit heb ik met deze tekst meegemaakt).

 

De eerste app is net onderweg.

Maar offline hierbij ook de gelegenheid om mee te kijken.

(en voor wie na één of twee keer denkt: toch niet mijn ding, ook allright)

 

Poster "Uw woord is een lamp voor mijn voet..." - De VonkDe Vonk

 

Psalm 119, een bekend kinderliedje, dat ook op oude wijs gezongen wordt.

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

 

Ter toelichting en als vraag. Er zit een herhaling in de tekst of toch ook weer niet; een subtiele nuancering tussen de stappen die je zet (durft te zetten), de ontspanning als je een weg ziet of juist de aarzeling welke route je moet volgen.

 

Is deze tekst als de TOMTOM?

Hoe reageer je als je een afslag mist? Wat heb je daarvan geleerd?

 

 

Wie mee wil doen, is uitgenodigd en als je iemand uit de buurt wilt uitnodigen, weest welkom.

 

‘Respect, nieuwsgierigheid en vertrouwelijkheid’ is bij het appen en reageren uiteraard een basisvoorwaarde.

 

Bij deze zijn we van start.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20200705_104422

Afbeelding:

Hoera we  zijn weer gestart met echte kerkdiensten  !!!Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 

 

 


Kerkrentmeesters

 

stop corona, coronavirus, corona, virus, quarantine, isolation ...De kerkrentmeesters zijn druk bezig met zaken die nodig zijn om weer samen kerk te houden, en dat is protocollen schrijven en allerlei ander zaken.

Maar gelukkig kunnen we weer naar de kerk en wel onder hele bijzonder omstandigheden, de anderhalve meter moet ook hier goed in acht worden genomen.

Dat betekend  ongeveer 25 mensen in de kerk, alles goed schoonhouden en handen reinigen en niet zingen , allemaal zaken die het moeilijk maken.

Ik kan mij ook nog voorstellen dat nog steeds mensen moeite hebben om naar de kerk te komen en angst hebben, en dan moet je ook je eigen ook nog opgeven voor donderdagavond als je wil gaan.

 

Allemaal dingen die het lastig maken, maar laten we hopen dat het tijdelijk is, en dat God ons heeft gespaard en dat we weer naar de kerk mogen.

Dus laten we ook de goede kant zien, we mogen weer.

 

De vakantie tijd, voor zo ver je daar van kan spreken, maar de maand juli en de eerste 2 weken van augustus gaan we samen kerk vieren met Tull en ‘t Waal en Honswijk

De eerste week van augustus gaan we als kerkenraad kijken wat we daarna gaan doen. Dit hangt bijvoorbeeld af van hoeveel mensen er in de kerk komen,

 

Ook zijn we druk bezig geweest om de kerkomroep in onze kerk te instaleren, en dat is klaar. Dus als u thuis mee wil luisteren kan dat.

 

Dat kan via Kerkomroep bij Hervormde gemeente Schalkwijk en ook zijn beide gemeenten aan elkaar gekoppeld als we samen dienst hebben. Tevens is er de mogelijkheid om de dienst later terug te luisteren.

Maar als het mogelijk is zien we u natuurlijk liever bij de diensten.

 

Ook zijn er de laatste tijd veel kosten gemaakt  om alles mogelijk te maken, en zijn de inkomsten wel op een heel laag niveau terecht gekomen, dus vragen wij als het mogelijk is uw collecte  bijdragen  over te maken op onze rekening, daar zullen wij u erg dankbaar om zijn.

 

De collecten voor het eerste half jaar zijn geteld en vind u hieronder dat zijn de collecten tot en met 15 maart.

 

De kerkvoogdij collecten              € 484,30

De collecte Restauratiefonds      € 327,55

De collecte voor de Bidstond    € 147,70

 

Heel hartelijk dank hiervoor.

 

De jaarrekening van 2019 is klaar en ligt ter inzage, daarna gaat de kerkraad er nog een keer de goedkeuring over geven als er geen opmerkingen zijn van uit de gemeente, de cijfers vind u in het kerkblad en staan op de website, ook dit moet voor 1 juli gebeuren. Hieronder vindt u een kort overzicht.

 

De gehele jaarrekening ligt bij Anton van Garderen ter inzage en is na telefonische afspraak (030 – 6012443) in te zien van 20 tot 25 juli.

 

 

 

We hopen u weer te ontmoeten in onze diensten.

Groeten,

De Kerkrentmeesters.


Diaconie

 

Het heeft even geduurd, omdat het niet verstandig was om bij elkaar te komen, maar de collecten voor het 1e kwartaal zijn nu geteld.

We tellen altijd gelijk met de kerkrentmeesters en zijn dan met 5 personen bij elkaar. De consistorie is gelukkig groot genoeg om voldoende afstand te houden.

 

De opbrengsten zijn als volgt:

 

Zending 1e kwartaal

115.55

Diaconie 5 jan

37,00

Open Doors 12 jan

48,20

Leger des Heils 19 jan

31,45

Lepra zending 26 jan

42,35

De Hoop  2 febr

60,50

Woord en daad 9 febr

40,75

De Herberg (avondmaal) 9 febr

40,25

IZB 16 febr

39,26

Voedselbank Houten 23 febr

47,50

GZB voorjaarszending 1 maart

38,50

Diaconie

39,75

Hospice Houten

46,60

totaal

627.66

 

Sinds 15 mrt konden we geen eigen diensten meer houden. Daarom zijn we op 5 april gezamenlijk gestart met online diensten. Fysiek collecteren was echter niet meer mogelijk. Daarom hebben we u gevraagd om toch af en toe aan de diaconie te denken en een bedrag over te maken als collecte/ gift.

 

Dit is ruimhartig gedaan en daar zijn wij zeer erkentelijk voor.  De opbrengsten waren goed vergelijkbaar met de kwartaal opbrengsten die we normaal hadden.

We hadden de volgende opbrengsten

 

Maand april                       €  127,50

Maand mei                        €  355,-

Maand juni                        €  219,-

 

Totaal 2e kwartaal           € 701,50

Dat moesten we dus wat creatief omgaan met de verdeling over de bestemmingen.

 

We zouden de volgende speciale collecten hebben:

HGJB (2x), Mercy Ships, St Timon, Transworld Radio, IZB, St Gave, GZB, Open Doors en Barthimeus.

En 5x voor de eigen diaconie.

In totaal dus 15 collectes

 

Van de totale collecten inkomsten was in het verleden ca 20% via de zendingsbusjes.

 

Dus we hebben de volgende verdeling gemaakt:

Het bedrag is door de diaconie aangevuld tot € 900,-

20 % gaat naar de Zending, dus € 180,-

En het overige deel (= € 720,-) wordt gelijkelijk verdeeld over te houden overige collectes die hierboven genoemd zijn, dus dat is € 48,- per collecte.

 

Hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Hoe gaan we verder?  We houden tot 9 augustus om en om in beide kerken kerkdiensten.  Als de dienst in Tull en ’t Waal gehouden wordt gaat de opbrengst naar de diaconie van Tull en ’t Waal en als de dienst in Schalkwijk en ’t Goy gehouden wordt gaat de opbrengst naar de diaconie van Schalkwijk en ‘t Goy. Het aantal diensten per kerk is gelijk dus dan houden we een eerlijke verdeling. De bestemmingen hebben we inmiddels gelijk getrokken.

Niet iedereen vindt het verstandig om in deze tijd naar de kerk te komen en in de meeste gevallen is dat dan ook een verstandige beslissing. Gelukkig kunnen zij dezelfde diensten ook online volgen zodat we toch met elkaar verbonden zijn.

Wij hopen dat diegenen toch nog wel aan de diaconie zullen blijven denken via de bankrekening.

 

De jaarrekening over 2019 is inmiddels ook klaar en goedgekeurd.

Hieronder vindt u een kort overzicht.

 

De volledige jaarrekening ligt ter inzage bij Johan de Bruijn (06-20013978) en kan na telefonische afspraak ingezien worden tussen 20 en 25 juli.