Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten
 

 

 

 

 

 


http://www.detrossel.nl/images/logo%20trossel.jpg

Trossel

De Trossel betekent bundel. Een mooie verzamelnaam voor alle organisaties en kerken in Schalkwijk die de handen in één slaan om via de dorpscoöperatie hulp en steun te bieden bij Schalkwijkers en Tull en ’t Waalers.

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van den Hoogen, Conny Middelweerd en Marian van der Ven. Heeft u een (hulp) vraag aan hen:

Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl

 

Ook is er om de twee weken een inloop ochtend in de Wiesse om met elkaar koffie of thee te drinken. Deze maand is het op woensdag 8 mei. Deze ochtend is er gelegenheid voor spelletjes. Donderdag 23 mei inloop, zonder activiteit en woensdag 5 juni, is weer een ochtend met  spelletjes.

U bent uiteraard welkom om vrij in te lopen.

 

Iedere maand zal er een Trossel tip uitkomen. Deze wordt gekopieerd en achterin de kerk gelegd zodat u op de hoogte blijft.

 


Hemelvaartdienst

Op donderdag 30 mei is er om 12.00u een gezamenlijk viering met de R.K. Kerk. Deze zal plaats vinden in onze Brinkkerk. Het is een dienst waarin veel gezongen zal worden en waar Mans Vulto (R.K.K) en Antoinette de Bruijn voor zullen gaan. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie/thee of fris.

U wordt van harte uitgenodigd om er bij te zijn.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 8 mei is het de laatste keer dat wij dit seizoen bij elkaar komen. Deze keer om 19.00u bij Antoinette de Bruijn, Brink 16. Wij beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Tegen 20.00u neemt Janco ons mee over ‘de ideale kerk’ Was u altijd nieuwsgierig wat deze groep van broeders en zusters uit R.K. Kerk en onze kerk samen doen. Komt gerust ervaren. Iedereen is welkom. Wel graag even aanmelden (bij Antoinette 030 6012068/ 06 31543062) zodat we met eten rekening kunnen houden.

 

Vasten

Op woensdag 29 mei is er om 18.00u vasten. Wij slaan een maaltijd over om een streep onder ons gebed te zetten. In dat uur doen we ons te goed aan geestelijk voedsel. Het woord van God. Dit is ook de  laatste keer dat er gevast wordt. De gebedskringen gaan in het nieuwe seizoen wel door.

Wat ik heel bijzonder vind, na 3 jaar vasten, is dat God in het verborgene bezig is geweest om een herder voor ons klaar te maken. Dankbaarheid overheerst naar God.

 

Gebedskring

Op woensdag 29 mei is om 19.00u aansluitend op vasten inloop voor de gebedskring. We bidden voor beide gemeenten. Vanwege voorbereidingen Brinkmarkt is er in juni geen gebedskring meer. In juli en augustus is er een zomerstop. Natuurlijk bidden wij door in onze persoonlijke gebeden en in de eredienst. Mocht u gebedspunten hebben dan kan u dat doorgeven aan Antoinette de Bruijn of een briefje in de gebedsdoor deponeren.

 

Bijbelgesprekskring

Op woensdag 15 mei en 29 mei is om 20.00u de Bijbelgesprekskring. Welkom om mee te doen

 


 

Woensdag 13 maart: Eva

EVA_logo

De dames van Eva kijken terug op een mooi winterseizoen. We hebben met elkaar gezongen, met en voor elkaar gebeden, geluisterd naar Gods Woord, samen gegeten (zie foto), we zijn creatief bezig geweest en hebben kortom met elkaar gezellige en gezegende ochtenden gehad. Bijzonder was ook de ochtend met Annie uit Ivoorkust. Het was fijn om weer elke maand bij elkaar te komen in de warme sfeer van de consistorie als vrouwen onder elkaar. We hebben ook bijzondere ervaringen met elkaar gedeeld. Mooi dat hiervoor ruimte was.

 

 

 

 

 

 

We willen alle dames van harte bedanken voor jullie komst en bijdragen en graag alvast uitnodigen voor het volgende seizoen. Breng dan gerust je vriendin, zus, buurvrouw enz. mee. Er kunnen nog makkelijk meer vrouwen bij! Een goede zomer gewenst,

 

Marian en Tieneke

 

IMG-20190425-WA0002 (2)
Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk

 

 

 


Beroep dominee van Duijn

 

De kerkenraden van Schalkwijk en Tull en ’t Waal zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat dominee Marius van Duijn uit Zeist het beroep heeft aangenomen. Wij hebben dus na een lange zoektocht weer een herder voor onze beider gemeenten. Hier zijn wij dankbaar voor. Ook zijn wij de beroepingscommissie dankbaar voor de inspanningen en tijd die zij besteed hebben. Het was niet altijd gemakkelijk en het heeft even geduurd. Dank iedereen voor jullie inzet en volharding!

 De bevestigingsdienst zal 19 mei plaatsvinden in de Nederlands Hervormde Kerk van  Schalkwijk en t Goy om 10:00 uur en de intrededienst zal om 14:00 uur zijn in de Hervormde Kerk van Tull en ’t Waal en Honswijk. Er is op deze zondag  dus GEEN dienst om 10:00 uur in Tull en t Waal.  Voor de beide diensten zult u nog een uitnodiging ontvangen.

 

Na de diensten is er gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en tussen beiden diensten zal er om 13:00 uur een gezamenlijke lunch zijn in het Gebouw te Tull en t Waal. Degenen die hier aan deel willen nemen, kunnen zich via de uitnodiging opgeven via het email Afbeeldingsresultaat voor broodmaaltijdadres 19mei@hervormdschalkwijk.nl, of een telefoontje naar de scriba. Wij stellen het op prijs als de gemeenteleden en genodigden hier aan gehoor geven. Samen eten stimuleert de onderlinge contacten.

Wij hopen met elkaar op een vruchtbare en verbindende samenwerking met dominee van Duijn en beide gemeenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Even voorstellen

 


Even voorstellen…

 

Een leuke rubriek voor een kerkblad.

Deze en gene laat iets van zichzelf zien en je komt zomaar op een favoriete Bijbeltekst, een onverwachte hobby of andere wetenswaardigheden.

Deze keer aan mij de beurt.

In telegramstijl wat gegevens.

Marius van Duijn, vier-vier-vierenzestig, geboren in Leiden, getogen in Katwijk aan Zee op een honderd meter van de Boulevard.

Middelbare school in Rotterdam en daarna theologie in Utrecht, waar ik niet alleen kennis aan de Bijbel maar ook aan Henriëtte kreeg.

We trouwden in 1988 en samen met onze oudste dochter Sarah-Jane bewoonden we sinds 11-11-90 de Langerakse pastorie. Daar werden ook onze andere kinderen geboren, Marie-Louise, Constantijn en Christopher.

Inmiddels zijn we een aantal jaren, plaatsen en familieleden verder: relaties groeiden, we hebben zelfs al drie kleinkinderen.

Na de jaren Kanaleneiland/Utrecht, roeien we nu verder naar Schalkwijk-’t Goy, Tull en ’t Waal en Honswijk: het zou zelfs letterlijk kunnen, alhoewel ik alleen op de sportschool aan de roei-riemen trek.

Ik zie er naar uit om langs Kanaal en Lek aan de slag te gaan. Dat brengt mij bij de Bijbeltekst, die al heel wat jaren met me meereist. De rivier Gods is vol water, Psalm 65 vers 10b) De stroom van Gods Geest gaat altijd voort, op zoek naar droge en diepe plekken: mensen mogen er uit drinken of al spelend van Gods genade genieten.

Met gemak zou ik een compleet kerkblad kunnen volschrijven maar ‘jezelf voorstellen’ vraagt ook altijd weer naar de ander.

Wie bent u, wie ben jij?

En dat is niet alleen de volgende die in deze rubriek z’n gezicht en geschiedenis laat zien.

Maar hopelijk veel mensen die ik de komende tijd wil ontmoeten.

Jij of u of misschien denkt u: ik zou graag die of die, een buurmens of iemand uit het dorp, eens willen voorstellen aan de nieuwe dominee.

Dat kan.

Tot ziens, in ieder geval.

Ds. Marius van Duijn

  

 

 

 

Kerkrentmeesters

De restauratie van het orgel loopt goed op schema, maar de restauratie van het pijpwerk loopt wat achter.

De reden hiervoor is dat bij de vorige restauratie de pijpen wat te rigoureus zijn ingekort, en ze moeten nu dus wat worden verlengd om ze weer de goede toonhoogte te kunnen krijgen.

De pulpeten zijn vervangen en de orgelkast en het klavier zijn behandeld tegen houtworm.

Het klavier krijgt een nieuw beleg en er komt een nieuwe blaasbalg in het orgel.

Verder is er in de balg een jaartal ontdekt van 1893   en daar staat bij Katwijk aan Zee met een onduidelijke naam.

Dit is mooi om verder uit te zoeken waar en wanneer ons orgel in gebruik is genomen en wie de bouwer is.

Als het allemaal goed gaat hopen we op 19 mei, bij de intrede van ds van Duijn,  het orgel weer in gebruik te nemen. Deze dienst zal dan door onze restaurateur Sander Booij begeleid worden.

 

Met vriendelijke groeten

De Kerkrentmeesters

 

Diaconie

Ontvangen collecten 1e kwartaal 2019

 

Zendingsbusje

87,40

Diaconie

85.95

Open Doors (13 jan en 31 mrt)

80.20

Leger des Heils (20 jan)

41.75

Lepra zending (27 jan)

32.95

Woord en daad (3 febr.)

27.50

De Herberg (10-2)

38.15

IZB (17 febr)

50.85

Voedselbank

41.25

Voorjaarszending (10 mrt)

39.25

Hospice

44.00

Avondmaal

62.25

totaal

631.50

 

De collecte noodhulp na de overstromingen in Zimbabwe, Mozambique en Malawi en omgeving heeft  € 204,65 opgebracht. Hard nodig, zeker nu het weer daar weer erg slecht is.

 

Verder is het bedrag van de zendingsbusjes aan de lage kant. Dat komt omdat we deze pas eind januari geleegd hebben ipv eind december. Vorige maand was het bedrag daardoor hoger dan normaal.

 

Onze hartelijke dank voor al deze giften, Johan de Bruijn

 

Brinkmarkt

De 1e vergadering heeft al weer plaatsgevonden, de vergunningen zijn geregeld, prijzen vastgesteld voor de loterij, afspraken wie er wat gaat regelen en we hebben er weer zin in.

 

Belangrijkste data Brinkmarkt 2019.

a.     Ophalen: zaterdag 8 juni. Verzamelen om 09.00 uur bij de kerk.

b.     Inbrengen: woensdag 26 juni, tussen 19.00-20.00 uur bij de kerk

c.      Opbouw: vrijdag 28 juni, 09.00 uur.

d.     Brinkmarkt: zaterdag 29 juni 09.00 – 13.30 uur.

 

En ook dit jaar zullen we weer een beroep moeten doen op de vrijwilligers. Met name op de dag van de Brinkmarkt zelf. Komende maand zullen we weer intekenlijsten rond laten gaan.

Het aantal beschikbare gemeenteleden wordt langzaam aan wat minder, maar er zijn ook altijd heel wat familie leden beschikbaar en langzaam aan zijn er ook meer dorps genoten die een handje komen helpen.

Als je het leuk vindt om te komen helpen kan je  opgeven bij Johan de Bruijn, diaconie@hervormdschalkwijk.nl of 06-20013978.

 

Voor de diaconale doelen hebben we gekozen voor 2 projecten. Eén in Nederland en één in het buitenland.

 


Het Nederlandse doel is Barthimeus.

Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als 'Vereniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden'. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertiseorganisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen.

 

Kennis; Bartiméus heeft veel kennis en ervaring in het ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Als we de kennis (nog) niet hebben, ontwikkelen wij die in de vorm van nieuwe methodieken of trainingen. Zo kunnen wij bijdragen aan een beter leven voor de mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Wij zien het ook als onze opdracht om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken, zodat mensen met een visuele beperking zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen. Wij stellen daarom onze kennis en ervaring beschikbaar en nemen actief deel aan het maatschappelijk debat.

 

Mensenwerk, Ons werk is mensenwerk. De medewerkers die betrokken zijn in de ondersteuning van de mensen die blind of slechtziend maken het verschil. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze de verantwoordelijkheid nemen bij te dragen aan een goed leven voor mensen die blind of slechtziend zijn. Bartiméus werkt vanuit de maatschappelijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden. Dit blijkt uit onze betrokken manier van werken. Persoonlijk en respectvol voor ieder mens. Bartiméus staat open voor iedereen - ongeacht levensovertuiging.

 

Het buitenlandse doel:

van de GZB,

https://www.gzb.nl/golive/thumb.php?zc=1&q=100&src=/userfiles/Image/customimages/30_20140724094851.jpg&w=360&h=200betaalbare gezondheidszorg voor arme patiënten.

In Zimbabwe leven veel mensen onder de armoedegrens. Ze hebben geen geld voor medische hulp, als dit nodig is. Overheidsziekenhuizen in Zimbabwe wijzen deze mensen de deur. Maar dat is niet zo in het Morgenster en Gutu Ziekenhuis, twee ziekenhuizen van de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Je kunt mensen die ernstig ziek zijn, toch niet weigeren te helpen?!

 

Voor patiënten die de kosten echt niet zelf kunnen betalen, is er een fonds opgericht, het zogenaamde poor people fund. Vanuit dit fonds zijn de afgelopen jaren al duizenden mensen geholpen en zijn levens gered. En het ziekenhuis heeft niet meer zoveel onbetaalde rekeningen.

 

Vaak hebben de mensen die deze hulp ontvangen geen familieleden meer die voor ze kunnen zorgen. Kinderen zonder ouders. Bejaarden zonder kinderen. De HIV-epidemie heeft een generatie weggeslagen. Soms is er wel familie maar is er echt geen geld. Door de economisch moeizame situatie leeft een groot deel van de mensen van wat het land opbrengt. Dat gaat vaak net, maar er is dan geen reserve voor als een ongeval of ziekte zich aandient. Dankzij het poor people fund durven deze mensen nu toch naar het ziekenhuis te gaan om zich te laten behandelen.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Cijfers eerste kwartaal 2019 diaconie Tull en t Waal

 

 

In het eerste kwartaal van 2019 mochten volgende opbrengsten uit de collecten ontvangen.

Namens de diakenen en kerkrentmeesters: hartelijk dank voor uw gift!

 

Doel                                                                                     Bedrag

Stichting Lentera (Noodhulp Papoa)                      € 98,80

Stichting TEAR (Noodhulp Zuidelijk Afrika)          €191,40

Diakonie HG ‘t Waal & Honswijk                              € 270,68

Kerkvoogdij HG ‘t Waal & Honswijk                       € 559,10

 

 


VERHAAL:

In het begin van de vorige eeuw was er in Engeland een rijke man die veel personeel had. Zijn naam was Lord Winston. Deze man had de gewoonte om met zijn verjaardag aan al zijn personeelsleden een cadeau te geven. Hij was een gelovig   man, die oprecht de Heere vreesde. De Bijbel was voor hem van onschatbare waarde. Deze keer had hij besloten om zijn personeel te laten kiezen uit twee cadeaus: een Bijbel of een briefje van 5 pond, dat voor die tijd een aardig bedrag was. Hij riep zijn personeel bij elkaar. op tafel lagen de Bijbels en de briefjes van 5 pond. Als eerste mocht de chauffeur kiezen. Die zei: ‘Ik geloof niet in de Bijbel. Alles wat er in staat vind ik maar onzin. Wat moet ik dan met een Bijbel. Geef mij het geld maar, daar weet ik wel raad mee…’
Daarna was het dienstmeisje aan de beurt, een echt modepopje zo te zien. ‘Oh, zei ze, ik zag zo’n leuk jurkje in de winkel hangen, dat zou ik graag willen kopen. Nu neem ik het geld, dan kan ik dat snoezige jurkje lopen, want u moest eens weten wat dat allemaal kost en ja, je wilt er toch ook leuk uitzien.’ De kokkin had haar keus ook al gemaakt. Ze had het niet breed thuis en moest de eindjes aan elkaar knopen. Een briefje van 5 pond was meer welkom dan een Bijbel.

Lord Winston ging steeds bedroefder kijken. Iedereen koos voor het geld en niemand voor een Bijbel. De koetsier zei: ‘Ik heb vroeger op zondagsschool gezeten en een Bijbel gekregen maar ik heb hem in de kast neergelegd en daar is hij niet meer vandaan gekomen en ik ben ook niet van plan hem weer tevoorschijn te halen. Geef mij dat geld maar.’

Als laatste kwam de boodschappenjongen. Hij en zijn moeder hadden het erg arm. Ze konden best wat extra geld gebruiken, maar juist hij koos de Bijbel. Lord Winston was erg verbaasd dat hij de Bijbel koos. Hij vroeg: ‘Waarom kies je de Bijbel uit, jullie kunnen thuis toch best wat geld gebruiken?’
‘Ja’, zei de jongen, ‘dat is zo, maar mijn moeder zegt altijd dat de Bijbel veel meer waard is dan al het goud en zilver op deze aarde.’ De Lord was zeer ontroerd. Hij gaf de jongen met blijdschap een Bijbel. Het overige personeel keek spottend naar de jongen: wie kiest er nu een Bijbel, je hebt toch veel meer aan die vijf pond? Maar toen sloeg de jongen de Bijbel open en… tot zijn verbazing zag hij voor zich een biljet van 25 pond! Dit had de Lord erin gelegd voor degenen die de goede keus zouden maken. Het overige personeel moest het nu met het felbegeerde 5 pond biljet doen. Zo zie je maar: De Heere zorgt voor degenen die op Hem betrouwen.