Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

Afbeelding met lucht, water, buiten, boot
Automatisch gegenereerde beschrijving

Afgeronde rechthoek: Meditatiefje
 

 

 

 

 


Vier jaar op zee

en eindelijk naar huis

 

 

Het was maar een klein berichtje in de krant, maar achter de kop ging een wereld van ellende schuil. Ergens in 2017 strandde een olietanker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. De vijfkoppige bemanning bleef aan boord in de hoop nog wat salaris te krijgen.

De seizoenen daarna werden een hele serie van ontbering; de voorraadkast raakte leeg, de ankers braken af in zwaar weer en uiteindelijk kwam het schip het zand terecht.

Week in, week uit, maand na maand bleef de situatie onveranderd, tot een heel kwartet jaren vol was en de Hulporganisatie Mission to Seafarers onderhandelde met de nieuwe eigenaar van het schip. Na meer dan 1400 dagen kon de crew van boord met een fooi van 22,50 euro per etmaal.

…..

Vanuit ander perspectief. Stel je voor dat het bekende Marswagentje vanaf de rode planeet een foto zou maken van onze aarde. Onze wereldbol in het heelal, als een scheepje op de oceaan. Nog verder ingezoomd. Individueel kun je je een druppel voelen in de zee van mensen.

Met datzelfde gevoelen als de bemanning. Geblokkeerd, het gevoel geen kant op te kunnen. De lockdown, hoelang dat gaat duren, is nog een open vraag. Maar niet alleen vanwege Covid-19; je kunt je gevangen voelen door je gedachten. Wie het herkent, weet hoe beklemmend het kan zijn.

Op de olietanker Mt Iba duurde het vier jaar tot er een paar mensen zich over hen bekommerde. Ik doe geen voorspelling over Nederland en Europa.

Wel denk ik in deze 40-dagen tijd aan vrijheid. En wat Jezus daarvoor deed. Hij liet ons niet alleen in ons levensbootje ronddobberen. Hij bekommerde zich om de mensen, werd uiteindelijk gevangengenomen, gebonden en vastgepind aan een kruis. Dat midden in deze wereld staat als een symbool van bevrijding. Door Hem hoef je niet langer vast te zitten aan wat je deed of dacht; de lockdown van het kwaad is definitief voorbij, we mogen leven! Halleluja!

ds. Marius van Duijn

 

 

Afgeronde rechthoek: Kerk 2030  

 

 

 


Untitled-1Kerk2030-update nr 3

met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

Zomaar een dak, boven wat hoofden,

deur die naar de stilte open gaat…

 

De bekende woorden van de ook al bekende Huub Oosterhuis, typeren de eenvoud van de eredienst. Wat heb je nodig om bij elkaar te zijn?

Niet eens zoveel.

En soms nog minder dan dat.

De plaatjes komen dezer dagen voorbij: bijna lege kerkzalen, een bijeenkomst op een schoolplein.

Ik hoorde ooit het verhaal van twee christenen in een ‘gesloten’ land, die kerst vierden op een bankje in het park: de één aan de ene zijde, de ander aan de ander kant. Ze zeiden een paar woorden uit het evangelie: de engel, Maria, een stal, het kind. En de vrede van God daalde op hen neer.

 

Simpeler kerk-zijn; wat hebben we nodig?

Ondanks een goede toezegging voor de kerkbalans -waarvoor dank!!!-, is het de oefening van de eenvoud.

Stel je voor dat we als in den beginne kerk zouden zijn.

Wat is dat begin?

Het startte bij weggelopen leerlingen die in angst niet bij hun gekruiste meester durfden blijven; en ook na de opstanding aarzelden ze over hun roeping en waren maar weer in hun oude vak teruggegaan; het schip in.

 

Tot Jezus hen opnieuw riep: ga uit, werp je net uit, aan andere zijde.

De verrassing van de verrezen Heer.

Hij roept ons opnieuw in zijn dienst.

 

Er is een mooie quote die ik graag in het Engels citeer:

 

It is not the church of God that has a mission in the world, but the God of mission who has a church in the world.

 

Het gaat niet om de kerk van God die een missie in de wereld heeft, maar om de God van de zending die een kerk in de wereld heeft.

 

Hoe we daar concreet werk van kunnen maken, een volgende keer …

ds. Marius van Duijn

 

PS Volgende keer in Kerk2030 gaat het over Buurtzame kerk

Deze rubriek is voor ons kerk-zijn samen; dus als u daar iets over wilt delen, dan graag.

 

 

 

IMG-20210227-WA0001Inmiddels is het al bijna een jaar dat we met beperkingen diensten houden; momenteel zelfs zonder kerkgangers. (alhoewel, terwijl we typen 25/2 er wat versoepeling lijkt aan te komen)

Gezamenlijk vormen we een onlinegemeente, van ’t Goy tot Honswijk en iedereen die intussen inplugt. Waar precies de uitzending vandaan komt, maakt uiteraard niet uit, maar de vraag naar het mooi gerestaureerde orgel in Schalkwijk maakte dat met ingang van maart om en om een uitzending vanaf de Brink of de Waalseweg wordt verzorgd. Het zal een enkele keer zijn dat dat ritme even anders is. Hopelijk kunnen we spoedig weer samen op kerkenpad. Intussen is het altijd mogelijk om een mooi lied op te geven. Laat het weten, dan laten wij het draaien.

 

Overigens, als we ’s zondags niet na afloop elkaar kunnen spreken of koffie kunnen drinken, de mail of telefoon staat uiteraard altijd open. Wie wil er een keertje een koffie-ZOOM na afloop van de dienst?

 

 

Thuis avondmaal vierenOver de diensten: op Goede Vrijdag is het in onze gemeenten de gewoonte om het Heilig Avondmaal te vieren. Vorig jaar zaten we net in de onlinediensten, dus toen is het niet gebeurd. Toen we weer bij elkaar konden komen, hebben we het een enkele keer op een aangepaste manier met elkaar gedaan.

 

En nu, terwijl iedereen thuis is, willen we de gelegenheid niet voorbij laten gaan. Dat stelt voor praktische vragen. Welke vorm geef je daar thuis aan? Mooie vragen. En kan dat zonder beeld? Wie thuis mee wil vieren, probeer er een vorm voor te vinden die bij uw situatie past, een mooi kleed op tafel of het prachtige servies uit de kast. Ik zie de variatie in gedachten al voor me, maar in ieder geval: zorg voor een stukje brood, een beker met wijn/druivensap.

 

Over Hemelvaartsdag 2021. Dat duurt nog even, maar de afgelopen tijd is daar met elkaar als kerkenraden over nagedacht. Zou het niet mooi zijn om er één kerk-zang-dienst van te maken voor iedereen van Schalkwijk-’t Goy tot Tull en ’t Waal en Honswijk, welke kerkelijke achtergrond we ook maar hebben. De praktische uitwerking daarvan, vraagt nog wel het één en ander: dus als iemand ideeën/opmerkingen heeft, dan horen we (de scriba’s en ik) dat graag. 

Voor het zover is, hopen we met elkaar een aantal mooie momenten te hebben in de goede week en met gejubel Pasen te vieren.

Tekstvak: Er komt bij een online uitzending nog heel wat kijkenMet vriendelijke groet,  

Marius van Duijn, VDm

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 


Gebedskring

Iedere maand komen we via ZOOM (via internet) bij elkaar om te bidden voor beide gemeenten. Op woensdag 17 maart is de volgende keer. Aanvang 19.00u. Ook dan bent u/jij van harte welkom om mee te doen.

Even aanmelden bij Antoinette de Bruijn, dan regelt zij dat u ook  de inlogcode krijgt.

Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk  

 

 

 

 


Interkerkelijk contact

 

In één adem klonk dan altijd de naam van Hans Altenburg. Bij de kennismaking was het al snel een eerste contact om gezamenlijke samenkomsten voor te bereiden, waaronder een prachtige viering in de Wiese met heel het dorp. Met Corona zijn sommige zaken helaas niet uitgevoerd. Hans heeft lange jaren zijn steentje-voor-de-eenheid bijgedragen of om in het beeld te blijven, op zijn manier samen met anderen gewerkt aan het hart van de ontmoeting van diverse kerken. Maar ook hiervan geldt: er is een tijd om het stokje ook weer over te dragen. Dank daarom aan Hans voor alle inzet en welkom aan Antoine de Haan. We hopen met elkaar de ene Heer te dienen en de rijkdom van onze traditie te ontdekken.

 

Één van de activiteiten die gezamenlijk gedaan werden, zijn de Stille Week vieringen. Of en hoe dat dit jaar kan: weer fijn fysiek met elkaar of toch maar online, is bij het schrijven van dit stukje nog niet rond. We passen ons aan aan de mogelijkheden. Via de tam-tam en mond-op-mond-reclame houden we elkaar op de hoogte.

 

Omzien naar elkaar

Emmauswandeling - Weekblad ZondagHoe doen we dat in Corona-tijd? Een belletje af en toe, soms aan de voordeur. Of met een kaartje.

Wie weet met een lekker taartje.

 

Laat weten als u iets verzonnen heeft om met elkaar mee te leven. Zoals een Jouw soep, mijn soep – moment om een ludieke actie te noemen.

 

Pastoraat, in gesprekken gaat het gesprek vaak over je levensweg tot nu toe en verder. Met het mooie weer kan het misschien ook wel in de vorm van een letterlijke wandeling.

Jezus liep ooit eens met twee leerlingen van Jeruzalem naar Emmaüs en het was een enerverende wandeling. Het veranderde de levens van de beide mensen.

 

Onlangs liep ik het klompenpad Tull&’t Waal-Schalkwijk; zompie zompie door de modder, ik heb gelukkig niet alleen maar zondagse schoenen. Dus wie de uitdaging aan wil gaan.

 

Boek gerust een pastorale wandeling via app 0639768140.

 

Gezamenlijke diaconien

 

Bijzondere collecten

7 mrt, GZB voorjaarszending. Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop!

Een deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen. Geef ook om deze jongeren!

Voor meer informatie, zie www.gzb.nl/voorjaarscollecte.

 

14 mrt, Hospice Houten

Hospice Kromme Rijnstreek biedt 24 uur per dag een veilige plek aan mensen die niet lang meer te leven hebben en het liefst de laatste fase van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving zouden willen doorbrengen.  Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden.

Hospice Kromme Rijnstreek is er voor iedereen voor wie het einde van het leven nabij is. Ondanks de luxe en comfortabele uitstraling, die het hospice biedt, is opname in het hospice voor iedereen mogelijk ongeacht financiële draagkracht, geloof, politieke overtuiging of leeftijd.

Onze maatschappij zou zonder vrijwilligers niet meer functioneren. Zo ook ons hospice.

Vrijwilligers zijn, op onze gasten na, de belangrijkste mensen die het hospice draaiende houden.

Afhankelijk van hun interesse doen zij werk in de zorg, verzorgen ze maaltijden, onderhouden de gebouwen en de tuin, etc.etc.

 

28 mrt, Open Doors. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

(Uitgebreid beschreven in het kerkblad van jan 2021)

 

4 april, HGJB. De HGJB biedt houvast aan jongeren en hun gemeenten.

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

 

Afgeronde rechthoek: Tull en ,t Waal  

 

 

 

 


Wat is de actie Kerkbalans?

De actie Kerkbalans is een jaarlijkse actie voor fondswerving door en voor uw plaatselijke kerk.

Elk jaar wordt eind januari aan de leden een financiële bijdrage gevraagd, die bestemd is voor de eigen plaatselijke kerk.

Een andere term voor de bijdrage aan de Kerk is: Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

Deze bijdrage noemen we ‘Vrijwillig’ omdat iedereen de hoogte van de bijdrage zelf mag bepalen.

De bijdrage noemen we ‘Vast’ omdat we ervan uitgaan dat alle leden structureel bijdragen.

 

Vrijwilligers brengen in deze periode een envelop met daarin een folder met informatie om te ondersteunen

 

Waarom de actie Kerkbalans?

De kerk is volledig afhankelijk van (vrijwillige) bijdragen van de leden en van eigen activiteiten.

In Nederland ontvangt een kerkorganisatie geen subsidie van de overheid. 

Wel worden kerkleden in zekere zin ‘gesubsidieerd’, doordat de bijdrage aan de kerk in veel gevallen aftrekbaar is voor de belasting (  ANBI).

 

Kosten en inkomsten algemeen

Jaarlijks maakt de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters een Begroting en Jaarrekening.

Deze wordt, samengevat, gepubliceerd in het Kerkblad en ligt voor leden ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Dit geldt ook voor de Jaarrekening van de Diaconie. Door de ANBI status van de kerk (een Algemeen Nut Beogende Instelling) is het nu verplicht de financiële gegevens met een aantal andere gegevens te publiceren op de eigen website. De grootste vaste kostenposten voor de eigen organisatie zijn:

- Salariskosten voor predikanten, kerkelijk werkers, organisten.

- Onderhoud van eigen gebouwen, en verzekeringen

 

Wat zijn de inkomsten van de kerk?

Het grootste deel van de inkomsten wordt opgebracht door de leden. De belangrijkste actie daarbij is de actie Kerkbalans, zoals hiervoor beschreven, aan het begin van het jaar.

 

- in juni de Solidariteitskas ten behoeve van een verplichte afdracht aan de landelijke PKN ter ondersteuning van financieel zwakke gemeenten.

 

Tijdens de zondagse kerkdiensten wordt er  wekelijks ook gecollecteerd voor de plaatselijke kerk. Al was dit afgelopen jaar helaas nauwelijks mogelijk .

 

ANBI

Door de ANBI-status van de kerk zijn er mogelijkheden voor belastingaftrek van giften aan de kerk. De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van uw belastbaar inkomen (drempel genaamd).

Periodieke giften voor een termijn van vijf jaar zijn zelfs aftrekbaar zonder drempel.

 

Een formulier voor schenkingen aan de kerk kunt u downloaden via de website van de belastingdienst.

 

Voor uw bijdrage zijn wij u zeer erkentelijk


 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 


 

 

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen maand heeft de kerkenraad weer een online vergadering gehouden. Hieronder volgt een kort verslag van deze vergadering.

De diaconie heeft naar aanleiding van de vorige vergadering overleg gevoerd en is van mening dat op dit moment de diaconale bezetting voldoende is om alle taken te kunnen uitvoeren. Johan en Henny zullen de taken samen uitvoeren. We gaan dus niet verder op zoek naar een 3e diaken

 

Er is besloten om op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal te vieren.  We gaan ervan uit dat deze dienst online zal zijn. Daarom zullen we via de App aangeven op welke wijze we deze viering zullen gaan verzorgen. Iedereen die deel wil nemen zorgt zelf voor brood en wijn.  Ondanks dat we elkaar niet kunnen zien zijn we er van overtuigt dat we ons met elkaar verbonden zullen voelen in het delen van het brood en de wijn.

 

Vanuit de gezamenlijke vergadering met Tull en 't Waal en Honswijk kunnen we melden dat we met elkaar gesproken hebben hoe we dit jaar de Hemelvaartsdienst gaan invullen. Omdat deze dienst niet afwijkt van een normale dienst in onze gemeente hebben we besloten om dit jaar gezamenlijk met Tull en 't Waal en Honswijk en de Rooms Katholieke parochie op Hemelvaartsdag één dienst te houden. Mocht u daar over door willen praten dan kunt u contact opnemen met Ds. Van Duijn.

 

Vanaf 28 februari zullen de online diensten om de week vanuit Tull en 't Waal en vanuit Schalkwijk  worden verzorgd. Hierdoor is het mogelijk om ook af en toe het orgel vanuit Schalkwijk te laten horen. Er is nu ook een backup  wanneer er een keer niet uitgezonden kan worden vanuit de betreffende kerk door ziekte, vakantie of technische omstandigheden.