Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kerk 2030  

 

 


Untitled-1

Kerk2030-update nr 2

met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen“

 

De titel van Kerkbalans 2021 heeft een mooie uitdaging in zich. Samen ons inspannen voor een geloofsgemeenschap die er tot in lengte van jaren is. De schouders onder de kerk van morgen. Maar wat wil je dan precies? Hetzelfde, maar dan in een nieuw jasje; of een vroegere versie voor nu. Alles Anders. Of verschillende varianten naast elkaar?

 

Al een tijdje heb ik een apart citaat van de Friese classispredikant ds. Wim Beekman in een bewaarmapje op de laptop. Hij schrijft:

 

Nieuwe generaties maken andere keuzes. Geen levenslang abonnement op de kerk, per keer kiezen waar je behoefte aan hebt. Dat doen ze ook bij de vakbond en de sportclub. Geen vast instituut meer, de samenleving informaliseert. Mijn kinderen sporten via een groepsapp; ze spreken af wanneer en waar. Kost het wat, dan sturen ze elkaar een Tikkie.

 

Voor de kerk-rat die ik ben, is dat misschien een beetje te losjes geformuleerd. Maar ik ben dan ook al mid-50J.

Toch heb ik er misschien meer van, dan ik besef. Ik download links en rechts muziek en foto’s en raap bij elkaar wat ik spiritueel aantrekkelijk vind. Een ander logt wellicht op dinsdagavond in voor een mooie digitale dienst of een podcast (om een ander woord voor preek te gebruiken).

 

Kortom, deze tijd doet wat met ons en ons kerk-zijn en de manier waarop wij vandaag geven voor de kerk van morgen. Financieel is het mooi als we er samen de schouders onder zetten, maar in veel gemeenten is dat niet eens het probleem. Volgens mij ook bij ons niet, als ik de gulle giften voorbij zie komen. Geweldig en moed-gevend voor morgen. Met een crea-bea begroting, leentje-buur kunnen we een heel eind komen.

 

noteBelangrijker is hoe wij een geloofshuis voor de toekomst kunnen bouwen, waarin het zowel voor oud als jong goed toeven is.

 

Daar is meer voor nodig dan een goeie ouwe sok en rente uit een verleden. Levend geld, is zo’n term die in kerkrentmeesterlijke kringen gebruikt wordt: wat kunnen we met elkaar opbrengen?

Je ziet de kids van Beekman kijken hoe ze een leuk bedrag voor de trainer bij elkaar lappen. Waarom? Omdat ze willen sporten.

 

Wat willen we met elkaar?

Met het oog op morgen.

Misschien kunnen we van kerkbalans dit jaar een soort kettingbrief maken, die door de hele gemeente heen gaat.

Als ik aan de kerk van morgen denk, dan hoop ik…

Wie schrijft? MvD, VDm

 

Uit de krant

 

Een paar Tull & ’t Waalers in de zaterdag-NRC met berichten over hun Amsterdamse broodjeszaak. Altijd leuk om bekenden in de krant te zien. Of dat nu het plaatselijk sufferdje is, het regioblad of de landelijke pers.

 

Zo stond een tijdje terug de nieuwe kerk-buurman, Kees Visser in het Algemeen Dagblad. Vanuit de stad Utrecht verhuisd naar ons dorp. Van hartje stad naar hartje rust. Sinds december maakt hij deel uit van de kleine woongroep in de oude pastorie, waar van tijd tot tijd mensen tijdelijk verblijven; een soort retraite-huis met aandacht voor elkaar. Initiatieven die je op verschillende plekken ziet. In de periode dat ik in Rijnsburg werkte, waren er een paar enthousiastelingen bezig met een Nieuwe Abdij in het bloemendorp; een woongroep voor mensen die eventjes andere ruimte nodig hadden. Mooi als mensen op die manier ruimte in huis&hart hebben voor anderen.

 

In sommige landen vind je op een huis wel eens de afkorting CMB.

Chrsitus mansionem benedicat: Christus, zegen dit huis.

Mooier kan ik het eigenlijk niet bedenken als wens voor de buren.

Ik weet niet wat de toekomst brengt - Visje

ds. Marius van Duijn

 

PS als u iets interessants leest dat er van ’t Goy tot Honswijk gebeurt, laat het weten.

PS 2 Voor wie het hele artikel lezen wil, google ‘Kees Visser pastorie Tull’ en je komt er;

 anders wordt het

 

https://www.ad.nl/utrecht/kees-33-verliet-hartje-utrecht-voor-de-rust-van-tull-en-t-waal-prima-plek-om-de-batterij-op-te-laden~a1dd563f/

 

overtypen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 

 


Gebedskring

Woensdag 17 februari zal weer gebeden worden voor allerlei onderwerpen van beide gemeenten. Dit doen we via ZOOM. Doe je mee? Geef het dan even door aan Antoinette de Bruijn.

 

 

Diaconie gezamenlijk, collecten

Voor de maand februari hebben wij de volgende bijzondere collecten gepland:

 

Woord en Daad | CollectegidsZondag 7 februari Woord en Daad:  Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. Met onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 47 jaar aan duurzame verandering. Dat doen we niet alleen. Samen met onze trouwe achterban en ervaren partners bouwen we door aan dit levens-veranderende werk.

 

IZB, voor zending (@IZBvoorzending) | TwitterZondag 21 februari  IZB:  vereniging voor zending in Nederland. We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping. We mogen dan de leeftijd der ‘zeer sterken’ hebben bereikt (opgericht in 1935), we voelen ons jong en dynamisch.

Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan.

Dat is de rode draad in het werk van onze organisatie.

 

Het werk is onderverdeeld in vier werktakken:

IZB Focus (missionaire toerusting)

IZB Impact (pioniersplekken en -projecten)

IZB Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings)

IZB Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten)

 
http://www.detrossel.nl/images/logo%20trossel.jpgDe Trossel

 

De officiële oprichting was op 19 januari al weer twee  jaar geleden. Daar was wel een hele voorbereiding aan vooraf gegaan, maar dat is toch wel een heuglijk feit.

Hoewel er veel activiteiten nu stil staan, staat de Trossel niet stil. En inmiddels is het in onze dorpen inmiddels een begrip geworden.

Naaste de uitleen van puzzels en een Cury gerecht komende maand kunnen we nu ook met sponsoring uit diverse richtingen nu ook een duo-fiets aanschaffen. Deze maakt het mogelijk voor diegenen die zelf niet meer kunnen fietsen er toch nog op uit kunnen.

Eerst ben je volledig bezig om aanschaf mogelijk te maken, maar er moet dan ook nog stalling, beheer en verzekeringen geregeld worden. En we hebben uiteraard vrijwilligers nodig voor de begeleiding.

Het is hartverwarmend dat in ons dorp al deze zaken eenvoudig opgelost kunnen worden doordat er van alle kanten hulp aangeboden wordt.

Kijk ook eens op de website www.detrossel.nl

 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 


Vanuit de kerkenraad

Afgelopen maand heeft de kerkenraad een online vergadering gehouden. Hieronder volgt een kort verslag van deze vergadering.

 

We zijn al enige tijd op zoek naar een derde diaken, maar tot op heden hebben wij deze functie niet kunnen invullen. Omdat we helaas ook moeten constateren dat het aantal gemeenteleden afneemt, gaat de diakonie onderzoeken of het noodzakelijk is dat er in het college drie diakenen zitting hebben, of dat we met twee diakenen ook voldoende bezetting hebben.

 

De kerkenraad gaat ook nadenken en in overleg met de gemeente besluiten of de herdenking van de overledenen op de oudejaarsavond moet blijven. Wellicht kunnen  we de herdenking naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar verplaatsen. We hebben berichten ontvangen dat niet iedereen de oudejaarsavond een gepaste avond vindt om de overledenen te herdenken.

We hebben besproken hoe we dit jaar de hemelvaartsdag qua diensten gaan invullen. Hier wordt in de volgende vergadering verder over doorgesproken.

 

Ook de AVG (privacywetgeving) is weer ter sprake gekomen. Er zijn veel regels  met betrekking tot de privacy van m.n. gemeenteleden waar wij als kerk aan moeten voldoen. Dit zal verder worden besproken in een gezamenlijke vergadering met Tull en 't Waal omdat er een aantal onderwerpen zijn die te maken hebben met gezamenlijke activiteiten. Hierbij denken we bijvoorbeeld  aan de mededelingen in het kerkblad en tijdens de online diensten.

 

Zoals in een eerder bericht in het kerkblad vermeld is er een Whatsapp groep van de Hervormde Gemeente van Schalkwijk en ’t Goy aangemaakt. Zowel Ds Marius van Duijn als Addie de Gier zijn hiervan de beheerder. Wie wil deelnemen aan deze groep of een bijdrage wil plaatsen kan  dit sturen naar één van deze twee.

Door het coronavirus kunnen er minder gemakkelijk bezoekjes worden afgelegd in de gemeente. Er wordt daarom vaker gebeld naar gemeenteleden. Wij vragen iedereen  oog voor elkaar te houden in deze moeilijke tijden.

 

Kerkrentmeesters

 

Eerst na alle negatieve berichten maar eens beginnen met iets positief , de actie kerkbalans heeft een vreselijk mooi bedrag opgeleverd van € 18.163.34  en daar zijn we heel erg dankbaar voor , dit betekend dat onze kerk levendig is en dat u betrokken met de kerk bent en dat Gods werk door kan en mag  gaan , er was toegezegd een bedrag van € 13.070.- en dan ruim € 5000.- meer binnen halen is iets om stil van te worden .

We willen u als kerkraad danken voor dit mooie resultaat.

 

Kerkbalans 2021 | Parochie Pax ChristiMaar ook nu staat in deze lastige tijd de actie kerkbalans weer voor de deur en misschien heeft u de brief tegen die tijd al binnen want hij ligt hier al klaar bij mij om bij u te bezorgen.

Het thema voor dit jaar is “ Geef vandaag voor de kerk van morgen “   ik weet dat het lastig is en ik begrijp dat we weer graag samenkomen maar dat gaat nu nog even niet. Maar de kerk wil graag een gastvrije kerk zijn en samenkomen onder Gods woord en wie je ook bent en waar je ook vandaan komt in de kerk ben je altijd welkom en God houd van je en kent je zoals je bent, ook is de kerk er voor om even de rust te zoeken en even de dagelijkse dingen naast je neer te leggen , en de rust te zoeken in het bidden tot God, omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar, dat is het kloppende hart van onze kerk maar ook voor een bezoekje als je ziek bent of een bemoedigende schouderklop of een helpende hand  dat heet omzien naar elkaar  ook dat is het kloppende hart van de kerk . En daarom is u gift nodig voor de vrijwillige bijdrage om dit is stand te houden en uit te breiden en er te kunnen zijn en samen gemeente te blijven , ook in deze moeilijke en lastige tijd.

 

Van het verjaardagfonds zijn er 2 dames die het hebben ingeleverd en wil ik vast vermelden.

 

Via Nel Berlang               € 145,-

En via Erna van der Lit   € 131,25

 

Dames heel hartelijk dank voor jullie werk.

De kerkrentmeesters

Diaconie

Niet iedereen kon of wilde fysiek naar de kerk komen. Daarom was het iedere week ook mogelijk om via de bank aan de collecten te denken. Sommigen deden dat iedere week en andere ieder maand. In dat geval werden de collecten dan verdeeld over de collecten van die maand.

En er is ruim gedoneerd, zowel in de kerk, terwijl we maar met een beperkt aantal mensen waren, als via de bank.

 

Bestemming

 

Coll

 

Bank

 

totaal

Zendingsbusje

136,75

 

136.75

4 okt Kerk en Israel

17.75

81,50

99,25

11 okt diaconie

27,25

78,75

106,00

18 okt Open Doors

41,00

88,75

129,75

25 okt diaconie

29,75

76,25

106,00

1 nov  GZB najaarszending

29,85

35,50

65,35

4 nov dankdag diaconie

 

25,00

25,00

8 nov voedselbank

41,25

50,50

91,75

15 nov  diaconie

26,00

35,50

61,50

22 nov  st Gave

16,15

45,50

61,65

29 nov diaconie

35,95

38,00

73,95

6 dec diaconie

28,50

40,96

69,46

13 dec  Woord en daad

27,50

38,46

65,96

13 dec Avondm. / De Herberg

25,25

55,96

81,21

20 dec Transworld radio

 

38,45

38,45

25 dec  IZB

 

40,96

40,96

27 dec  diaconie

 

40,96

40,96

 

 

 

 

 

 

 

totaal

482,95

811,00

1293,95

 

Dit bij elkaar levert een prachtige opbrengst op. Zowel voor de diaconie als voor de doelen waarvoor we gecollecteerd hebben.

 

Daar voor onze hartelijke dank

 

Bij het rondbrengen van de kerst attenties hebben we 3x € 10,- en 1x € 25,- mogen ontvangen. Ook daarvoor onze dank.

 

20210128_202609Verzamelen ansichtkaarten en postzegels

Al heel wat jaren staat er achter in de kerk een melkbus waarin u kaarten en/of postzegels kunt deponeren, maar waar gaat dat eigenlijk naartoe?

 

Kerk in Actie organiseert in samenwerking met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) al jaren een inzamelingsactie van postzegels, geboorte- en ansichtkaartjes. De opbrengst door verkoop van deze materialen is voor 20% voor de GZB en 80% voor Kerk in Actie.

 

Welke kaarten verzamelen we?

Een echte ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant (ruimte voor) adres en frankering. Dit zijn de kaarten die verkoopbaar zijn. Dubbele kaarten voldoen niet aan deze kenmerken en zijn dan ook géén ansichtkaarten. Ze hebben geen waarde. Dubbele kaarten zijn onverkoopbaar, hoe mooi ze soms ook zijn.

Hetzelfde geldt voor enkele kaarten zonder adresseringsruimte aan de achterzijde die in een envelop verzonden zijn.

Alle soorten geboortekaartjes zijn welkom. Anton Pieck-kaarten, voor het kind-kaarten en Stichting kinderpostzegels-kaarten zijn welkom, dus ook de dubbele. Zelfgemaakte kaarten worden verkocht als materiaal voor weer nieuwe zelfgemaakte kaarten. Losse postzegels kunt u ongesorteerd inleveren. Geen postzegels van ansichtkaarten afhalen graag. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart.

 

Het is de bedoeling om ongeveer 1x per jaar de melkbus te legen en de kaarten en postzegels naar het GZB kantoor in Driebergen te brengen. Johan heeft dat pas weer gedaan en er is dus weer ruimte om de melkbus te vullen met kaarten en postzegels.

Dus…heeft u nog kaarten en postzegels? Lever ze dan in. Helaas is op dit moment de kerk dicht, maar hopelijk mogen we binnenkort weer elkaar ontmoeten in Gods huis. U kunt de kaarten en zegels tot die tijd bewaren en als het weer mag kunt u ze in de melkbus doen.

 

Van harte bij u aanbevolen!

Henny en Johan