Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek  

 

 

 

 


een goede vriend&buurman op de Brink mailde nieuwjaarswens, een mooie aanvulling op de bede van Psalm 4

Dit gedicht staat op de laatste bladzijde te lezen.

 

 

 

 

Bij een oude nieuwjaarswens

‘folle lok en seine’

 

#blijfinmijnliefde

 

Het thema van de gebedsweek 2021, in de agenda gepland voor 17-24 januari.

Met alle Corona-maatregelen zal dat dit jaar vooral een digitaal gebeuren zijn.

 

Naast alle vervelende nadelen van niet samen-komen en elkaars stem horen, heeft dat ook een voordeel. Je hoeft er niet eens de deur voor uit. Door mee te doen maak je deel uit van een hele grote groep van (aan-)bidders.

 

Voor wie die week gebedspunten wil delen.

App 0639768140 en we maken er een tijdelijke gebedsapp van.

Immers

 

Mobiel | Teksten, Spreuken, Bijbel

 

 

 

 

 

 

 

Web Development - Website Design Cartoon, HD Png Download - 1822x1561(#5399083) - PngFind

 

 

*****************************

 

Advertentie

 

Een gemeente kan uiteraard niet zonder website.

Even checken wat de collecte-doelen zijn, hoe ook alweer de internetkerkdienst bezocht kan worden en wie weet welke informatie er beschikbaar is.

Voor een steeds vernieuwde vormgeving van de website van de protestantse gemeente Schalkwijk-’t Goy en Tull&’t Waal en Honswijk, zijn we op zoek naar mensen die de digi-taal machtig zijn. Wie wil er zijn talenten inzetten voor de website?

 

Het bijhouden, ook van een nieuw site zal geen probleem opleveren, maar een backup voor Johan de Bruijn is wel noodzakelijk.

 

 

Kerk2030-update nr 1

Untitled-1met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

Het vervelende van deze Corona-tijd is dat er amper gelegenheid is om echt bij elkaar te zijn. Meer dan een paar minuten op het kerkplein voor of na de dienst, zit er bijna niet in: niet echt de ruimte om eens met elkaar de tanden in het thema van Kerk2030 te zetten. Voor wie vragen of ideeën heeft -of je nu lid bent van de gemeente of zomaar dit stukje onder ogen krijgt- wees welkom om te reageren, een afspraak te maken of een gesprek  daarover te organiseren.

 

De bedoeling van deze stukjes is om aan de ene kant te informeren, anderzijds uit te dagen, soms een beetje te schuren zelfs, om met elkaar en anderen te ontdekken wat er kan. Ik voel me daarbij vrij om gedachten en citaten te ventileren, waarvan de één denkt ‘hoe kom je erbij?’ en een ander ‘zo komen we geen steek verder’.

 

Deze eerste Kerk2030-update is voor januari’21 en ik zou de vraag willen meegeven, die ik in het najaar ook aan de kerkenraden van beide gemeenten stelde.

 

Hoe denken jullie dat het samen kerkzijn er in 2025 uit ziet?

Welke stip heb je op de horizon?

Dichterbij in de tijd: waar zou je Pasen 2022 willen staan in de samenwerking?

Welke concrete dingen kunnen er voor de zomer 2021 gedaan worden?

 

Een mooie uitdaging om samen over na te denken, want een project dat lukt alleen als je het samen doet.

 

ds. Marius van Duijn

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


EVA_logoKoffieochtend EVA

 

Eigenlijk valt er niets te melden over EVA.

De kerstviering; altijd een hoogtepunt, ging helaas ook  niet door.

En 13 januari staat er weer er themaochtend op de agenda. Stond op de agenda want ook deze ochtend gaat niet door.

Natuurlijk is het jammer dat er zo veel activiteiten  niet doorgaan.

 

Maar we hebben advent gehad, kerst gevierd.

Immanuel, het teken van overwinning, redding, geloof, hoop en liefde.

We mogen uitzien naar troost en hoopvolle betere tijden!

 


Gebedskring

Woensdag 6 januari is er om 19.00u een gezamenlijke gebedskring. We bidden voor wat in beide gemeenten  afspeelt. Dit doen we via Zoom. We hebben vaste bidders die er altijd bij zijn. Wil je mee doen, laat het even weten, zodat je ook de code krijgt.

Ook in deze corona tijd blijft gebed noodzakelijk.  In de Psalmen staan veel  bemoedigde woorden dat de Heer antwoord geeft op ons gebed. Bv Psalm 4: 4; De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, de Heer luistert als ik tot Hem roept. Psalm 17:6; Ik roep tot U om hulp, want U geeft mij antwoord. Daarin mogen we geloven en vasthouden.

 

 

Week van Gebed 2021: Blijf in mijn liefde

zondag 17 t/m zondag 24 januari 2021

 

‘Blijf in mijn liefde’, zegt Jezus in Johannes 15:9. Hoe actueel in deze tijd van corona (dat we met een kleine letter schrijven). Houd moed, heb lief! Bidden, wachten op God en het goede doen (Bonhoeffer), als opdracht voor de kerk in tijden van crisis.

 

In Houten doen ze opnieuw mee aan de komende Week van gebed voor eenheid, zondag 17 t/m zondag 24 januari 2021. Aan de concrete invulling wordt nog gewerkt. Waarschijnlijk komt er een mogelijkheid om hieraan on-line mee te doen. Belangstellenden kunnen zich laten informeren over ‘on-line bidden’ in een gratis webinar op donderdagavond 7 januari via www.24-7prayer.nl/week-van-gebed-2021.

Houd de berichtgeving over deze Week van gebed dus in de gaten.


Diaconie

Wij willen u graag wat achtergrond informatie geven over de bijzondere collecten van deze maand. We hopen dat u daardoor een beter inzicht krijgt waaraan uw gift besteed wordt

 

https://www.opendoors.nl/app/uploads/2019/09/logo-purple.pngzondag 10 januari  Open Doors

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Dit doen ze door gebed en:

* Het verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp.

* In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.

* Christenen in de vrije wereld worden ingelicht over christenvervolging. Zodat we met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

 

Dit doen ze omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden

1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

 

Ze zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

 

HomeOp zondag 17  januari collecteren we voor de meel actie van Hoop voor Albanië, deze christelijke stichting werkt samen met de kerken en plaatselijke hulpverlening om de mensen in Albanië hun leefomstandigheden te verbeteren. Ze brengen kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur naar de depots en de partners zorgen dat de hulpgoederen bij de mensen komt naar wat ze nodig hebben.

 

In deze wintermaanden wil de stichting de mensen graag zakken meel geven, een zak meel van 25 kilo kost €15,00 en word ter plaatse ingekocht om de economie daar ook te ondersteunen en het scheelt transportkosten. Met het meel hebben de mensen voor ongeveer een maand de zekerheid van één maaltijd per dag, en het is voor hun een bemoediging dat ze niet worden vergeten, ze zijn gezien door

de plaatselijke pastors en hulporganisaties en door ons waardoor het leven net een stukje makkelijker wordt.

 

Helpt u mee deze mensen te voorzien van 25 kilo liefde?

U kunt ook uw bijdrage storten op de bekende rekeningen van de beide diaconieën onder vermelding van meel voor Albanië

 

Zondag 31 jan Lepra Zending, samen stoppen we lepra Lepra Zending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: ‘jij hebt lepra’. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen. Wij willen samen met jou in Zijn voetspoor verdergaan. We willen die verwoestende ziekte stoppen. Omdat het nu kan. Met nieuwe medicijnen en methodes moet leprabesmetting over vijftien jaar gestopt zijn. En zolang mensen lijden aan lepra, helpen we hen. Help mee, bid mee.

 

Doelstellingen: Opsporen, Vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting, handicaps en uitsluiting te voorkomen.

 

Behandelen, Na 72 uur behandeling met medicijnen is een leprapatiënt niet meer besmettelijk.

 

Stoppen, Geen besmetting meer vanaf 2035.

 

Vriendelijke groet namens de beide diaconieënkerststukAfgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy

 

 

 

 


Kerststukje in de kerk

Traditie getrouw hadden we net weer een kerststukje in de kerk gezet en konden we er helaas maar één zondag van genieten. Deze is daarna geschonken aan de Hospice. Die hadden daar een mooi plekje voor en waren erg blij mee.

 

Johan de Bruijn

 

Vanuit de kerkenraad

 

Wanneer u dit leest schrijven wij 2021. De kerkenraad wilt u langs deze weg dan ook een heel gezegend en gezond jaar toewensen. We vertrouwen erop dat we dit jaar weer ons normale ritme mogen oppakken en elkaar mogen ontmoeten tijdens de wekelijkse kerkdiensten, de gespreksgroepen en de EVA ochtenden. Hopelijk komt de Brinkmarkt niet te vroeg en kunnen we deze ook weer houden.

 

We hebben naar aanleiding van de lockdown in een gezamenlijke vergadering moeten besluiten om  de kerkdiensten op te schorten tot na 17 januari.

Hierdoor kon het kerstfeest niet gezamenlijk gevierd worden. Ook de oudejaarsdienst waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht met en door de nabestaanden konden we niet fysiek houden.

 

aansteken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig kunnen we online steeds meer en daardoor zijn er mogelijkheden gevonden om de nabestaanden toch aan het “woord” te laten.

 

In de laatste vergadering is besloten om aan “de week van gebed” die in januari wordt gehouden niet deel te nemen. De belangstelling in het afgelopen jaar was te gering, daarom  is er besloten om een jaar over te slaan. Belangstellenden kunnen altijd nog in Houten aansluiten, maar ook zij zijn aan beperkingen gebonden.

 

De begroting van de kerkrentmeesters voor 2021 is goedgekeurd.

 

Doordat de nieuwe predikant van Werkhoven D.V. 10 januari zal worden ingezegend en onze predikant in Werkhoven consulent is heeft ds. Van Duijn geruild met de voorganger die 10 januari in Werkhoven zou voorgaan. Dit betreft Ds. Baas uit Houten. Hij zal de online dienst voor zijn rekening nemen.

 

Naar aanleiding van ontwikkelingen de komende weken zullen we opnieuw kijken hoe we de samenkomsten kunnen organiseren.

In de tussentijd houden we u op de hoogte via de telefoon en via de nieuwe Hervormde Gemeente Schalkwijk app. Bent u nog niet toegevoegd, dan kunt u zich opgeven bij Addie de Gier. (06 13736222)

 

 

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn weer volop bezig met de actie kerkbalans deze zal in de laatste week van januari weer bij u langs gebracht worden.

De actie kerkbalans van 2020 is bijna binnen en loopt goed , daar over meer in het volgende kerkblad.

En zoals u ziet is er een tekort begroot, de kosten zijn hoger door een aantal zaken die ook met de kerkomroep te maken hebben en door corona prikkelingen.

Ook missen we natuurlijk de inkomsten van de Brinkmarkt , we hopen daarom op een gulle gift van de kerkbalans, het is noodzakelijk om  samen kerk te willen zijn en blijven.                                                                              

De kerkrentmeesters