Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek  

 

 

 


Maar binnenkort even niet.

Voor het eerst in m’n leven ga ik naar Israël.

Ik zag mezelf nooit zo ronddwalen langs Bethlehems dreven of als toerist de trekpleisters afvinken. Daar was mij het land op de één of andere -niet uit te leggen- manier toch een beetje te heilig voor. Maar nu was de tijd er rijp voor.

 

Half januari, ’n heuse studiereis met een 25-tal predikanten uit alle hoeken en gaten van de PKN: das al een mooie pelgrimsoefening op zich. Samen op naar de berg des Heren. Een paar studiedagen hebben we al gehad, met o.a. een bezoek aan de liberaal-joodse gemeente in Amstelveen. Kortom, ik heb er zin in en in een volgende editie zal ik vanuit Jeruzalem verslag doen.

 

In het rondje kennismaken heb ik afgelopen december voor pakketbezorger gespeeld. Als student was ik postbode en naast het wondere vak van predikant, Afbeeldingsresultaat voor postbodeheb ik daar warme herinneringen aan. Lekker doordribbelen met brieven en grote enveloppen en op tijd weer klaar. De kerstattenties in Tull&’t Waal stonden klaar om uitgedeeld te worden en die heb ik geprobeerd te bezorgen. Dus van start met het rondje Waalseweg, Kerkebogerd, Weidebogerd, Strijpweg, Lekdijk en weer terug via de Lange Uitweg. Bij velen ging de deur royaal open; een leuke gelegenheid om iemand te ontmoeten (jaja, als u niet naar de kerk komt, komt de kerk wel naar u toe J), even te horen waarom de gemeente elders wel in de geestelijke behoefte voorziet of zomaar -indrukwekkend!- een levensverhaal te horen.

Eén keer beleefde ik het omgekeerde van de gelijkenis van de herder (Johannes 10, 1): het elektronisch hek ging wel open om mij naar binnen te laten, maar om naar buiten te geraken moest ik over het hek heen klimmen. Gelukkig was het hek stevig genoeg voor de herder.

 

Kortom, dat laat zich herhalen.

Zoals ook de kerstviering van de Zonnebloem in de Wiese een mooie ervaring is.

Keer op keer valt me de betrokkenheid op elkaar op en de positieve levenshouding van iedereen in onze leefomgeving.

 

In het voorjaar wil ik een aantal mensen uit de kaartenbak plukken in de categorie 30-50 jaar, met als vraag: wat heb jij voor wensen voor de geloofsgemeenschap in de buurt?

 

2020 gaat van start.

Hoe het zal gaan met de kerk/kerken in onze omgeving?

Stel je voor dat we dit als het laatste jaar van het huidige kerk-zijn zouden hebben, wat zouden we dan voor onze omgeving willen betekenen?

 

Naast m’n parttime predikantschap in de beide dorpen Schalkwijk-’t Goy en Tull&’t Waal en Honswijk, ben ik ook werkzaam in tijdelijke situaties. De afgelopen tijd was dat in Honselersdijk, maar daar komt binnenkort weer een einde aan. Ze krijgen er een nieuwe predikant. Bij de buren, de protestantse gemeente Houten, gaat er juist één weg, Martin Snaterse. Per 1 februari ga ik daarom tijdelijk aan het werk (1/3 fte) en trek ik op met het predikantenteam. Mooi om zo bij elkaar over de vloer te komen.

 

De kerst- en nieuwjaarskaarten wisten de weg naar Zeist te vinden, Leuk om zo diverse goede wensen te ontvangen. Wederzijds namens ons beiden al het goede voor een mooi jaar.

Henriëtte en Marius van Duijn

 

Met vriendelijke groet, 

Marius van Duijn, VDm

 

 

Afbeeldingsresultaat voor week van gebed 2020Week van Gebed

In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid, bidden christenen samen voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden. Naar schatting doen zo'n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief.

 

2020: Buitengewoon

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid. Van 19 t/m 26 januari 2020 bidden we dagelijks aan de hand van het thema Buitengewoon. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

 

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

 

De drie dorpskerken van Schalkwijk en ’t Goy en Tull en ’t Waal doen ook mee. Samen bidden (of in stilte meebidden) maakt dat je een eenheid vormt. Antoinette de Bruijn organiseert deze gebedsbijeenkomsten van maandag 20 t/m vrijdag 24 januari 2020. Locatie: Brink 10 (Consistorie Brinkkerk) van 19.00u tot 19.45u bent u van harte welkom.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 8 januari 2020 zal de interkerkelijke geloofsgroep om 19.00u bij  Antoinette de Bruijn, Brink 16  zijn. Wij komen samen om te eten en vanaf 20.00u zal de Bijbelstudie gaan over het thema: ‘Jij bent jaloers’

Iedereen is welkom. Het is fijn als je even doorgeeft als je wilt komen, zodat er ook voor jouw de tafel gedekt kan worden.

 

Dit kan bij Janco van Dijk; Email jancovd@gmail.com  / mobiel: 06 52692558 of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl. / mobiel: 06 31543062.

Wij kijken naar jullie komst uit!

 

Gebedskring

Op woensdag 15  januari 2020 komen we bij elkaar om 19.00u (voor de Bijbelgesprekskring) We  danken en te bidden voor onze beide gemeenten.

Wij kijken dankbaar terug op 2019. Eén van de gebedsverhoring is dat we een herder in onze gemeente hebben. Wij kijken verlangend vooruit wat God gaat doen met onze gebeden in 2020.

Wees welkom om eens te ervaren wat we doen, ook al bid je in de stilte mee. God kijkt naar het hart.

 

Bijbelkring

Op woensdag 8 en 15 januari is om 20.00u bijbelgesprekskring. We gaan verder uit het boekje de God van Abraham, Isaak en Jacob, hoofdstuk 18

EVA_logo

Koffieochtend EVA

Na een zeer geslaagde kerstviering beginnen we in januari weer met een thema ochtend. Ook dit keer staat er weer een vrouw uit de Bijbel centraal; Hagar. Hagar, die in haar uiterste nood een ontmoeting had met Christus.

 

Antoinette heeft de ochtend voorbereid en zal deze leiden.

Zoals altijd staat de koffie klaar om 9.15 uur en gaan we starten om 9.30 uur. Iedereen is weer van harte welkom!

Afbeeldingsresultaat voor trossel schalkwijk

De Trossel

 

De volgende  koffieochtenden zijn  in de planning:

2 januari: Nieuwjaarskoffie en bubbels

15 januari: 1-jarig bestaan: Koffie met Taart en schoolkinderen op bezoek.

30 januari: Vervolg Dorpsfilm

8 februari: De Platneuzen bij De Trossel

12 februari: Koffie

27 februari: Adri Verweij op de koffie

 

De Trossel kent drie dorpsondersteuners:

Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen.

Heeft u een vraag aan hen:

Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl

 

Kleine moeite, groot geluk

Een mevrouw heeft problemen met haar telefoon. De opslag is vol, met als gevolg dat er o.a. geen email meer op haar telefoon binnenkomt en dat is lastig voor haar.

Via De Trosseltelefoon is een, in de buurt wonende, vrijwilliger snel gevonden. De volgende dag kan hij bij haar langskomen. Helaas blijkt dat er geen ruimte vrij te maken is op de telefoon. Geen directe oplossing, maar wel duidelijkheid over de te nemen stappen. In dit geval waarschijnlijk een andere telefoon aanschaffen…

Daarnaast blijkt het een leuke kennismaking te zijn geworden met een buurtgenoot. Naast, dat ‘het mes dus aan twee kanten snijdt’, ook  een ‘kleine moeite, groot geluk’.

 

 

 

 

 


Afbeelding met binnen, persoon, muur, voedsel
Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

van Appelflap tot Bosnië

 

op oudejaarsdag heeft Naomi een megaprestatie neergezet.

Appelflappen bakken voor Bosnië.

Deze zomer hoopt ze samen met schoolgenoten een huis in Bosnië te gaan opknappen.

Om de nodige euro bij elkaar te krijgen, bedacht ze deze handige actie, die alleen maar winnaars kent: zij een volle portemonnee, de klanten een lekkere zak vol oudejaars-gebak.

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor flappen geldWie te laat was voor deze actie: je kunt ook flappen haar kant op

laten gaan J

 

Alles bij elkaar opgeteld

    De appelflappen,

    De collecte

    en de sponsoring is samen  €1217.40.

   

Dank aan iedereen.

 

 


 

kerkbalans 2020

“Houd onze kerk in het dorp open en levend”

 

headerGeachte kerkleden, broeders en zusters

Allereerst willen wij u allen een goed en gezegend Nieuwjaar toe wensen, wat wij ook van harte wensen voor onze kerk.

 

Wij willen u ook danken voor uw financiële steun afgelopen jaar.

 

Wij vragen u om ons ook dit jaar weer te steunen met een financiële bijdrage.

 

De kerk vraagt u geen contributie, maar een vrijwillige bijdrage naar draagkracht.

Om het ‘samen ‘kerk zijn levend te houden, 

 

Het samen kerk-zijn wordt onder andere uitgedrukt in: pastorale zorg, vieringen, diaconaat, vorming, catechese voor jong en oud, et cetera.

Ons samen kerk-zijn draait mede op veel vrijwilligers die heel veel taken uitvoeren. Waar wij ontzettend blij en dankbaar voor zijn.

Om dit kerk-zijn te continueren blijft de inzet van deze vrijwilligers nodig.

Maar daarnaast is er ook gewoon geld nodig (onderhoud van het kerk(gebouw-en) en begraafplaats, de kosten voor verwarming en verlichting, bijdrage in het salaris van de dominee, gastpredikanten, organisten etc. ). Geld dat veel leden middels de actie Kerkbalans vrijwillig bijdragen. 

 

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt – onder voorwaarden – in aanmerking voor belastingaftrek. 

 

Heeft u vragen over Kerkbalans, uitgaven en bestedingen of wenst u contact met één van de leden van  het kerkbestuur, wij horen het graag van u!

 

We hopen op u te mogen rekenen!

 

Met vriendelijke groet,

mede namens het kerkbestuur,

College van kerkrentmeesters

Hervormde gemeente Tull en t Waal en Honswijk

 

 
 

 

 

 

 

Kerkbalans

Actie kerkbalans 2020

Samen van betekenis voor Hervormde Gemeente Schalkwijk en t ’Goy

 

Beste Gemeenteleden

 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar.

Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar, en die klaar staat voor de zwakkeren in de samenleving en onze gemeente.

Zo worden er veel dingen georganiseerd, zoals de Eva ochtenden en de Gebedskring en Bijbelkringen, maar ook zaken zoals de Trossel in ons Dorp, of denk eens terug aan onze Brinkmarkt.

 

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk  en of  dorp ook in 2020  voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

 

Onze dorpskerk vervult anno 2020 een waardevolle plek in onze lokale samenleving. alleen met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook weer volgend jaar voortzetten,

Bijvoorbeeld door het organiseren van veel activiteiten en bijeenkomsten, het maakt onze kerk zo bijzonder, en uw gift is daarom van veel belang voor uw kerk en onze gemeenschap.

 

Daarom komen we bij u langs met de actie kerkbalans 2020 en is u steun van onschatbare waarde.

 

We danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.

 

Met vriendelijke groeten

De Kerkrentmeesters

 

 


Vanuit de kerkenraad

In de vergadering van de kerkenraad van deze maand is gesproken over de classis en de geringe informatie die wij krijgen sinds deze veranderd is van samenstelling. We zouden het fijn vinden om meer op de hoogte te zijn van wat er in breder verband gebeurt. Dan kunnen we dat ook weer aan u doorgeven.

De classis was voor ons onder meer van belang voor de toestemming om te mogen beroepen. Maar ook voor de informatie op regionaal nivo en van de landelijke kerk.

 

Er is ook gesproken over de hemelvaartsdienst van komend jaar. We staan voor de keuze om eerst een eigen dienst te houden en daarna de gezamenlijke dienst. Maar het kan ook mooi zijn om alleen de gezamenlijke dienst te houden

Er is een gezamenlijke commissie aangesteld voor bijzondere diensten en we wachten hun advies af voordat we dit gaan bespreken in de kerkenraad en een voorstel doen naar de gemeente.

 

De kerkenraad heeft dominee van Duijn bijgepraat over de invulling van de oudejaarsdienst, met het herdenken zoals dat de laatste jaren gebruikelijk is.

 

Dominee van Duijn heeft aan de kerkenraad meegedeeld dat hij een verzoek heeft ontvangen van de gemeente Werkhoven, die gevraagd heeft om tijdens de vacante periode consulent te zijn bij hen.

 

De begroting van de diaconie en de kerkvoogdij zijn behandeld en goedgekeurd en getekend. Een samenvatting hiervan staat in dit kerkblad vermeldt.

 

Evenals afgelopen jaar zal de week van gebed in de consistorie van de kerk worden gehouden. Dit is een interkerkelijk activiteit en Iedereen wordt daar van harte voor uitgenodigd.

 

Diaconie

 

De begroting over 2020 is inmiddels opgesteld en goedgekeurd.

Hieronder ziet u de verkorte weergave. Indien u deze geheel in wil zien kan dat bij Johan de Bruijn, na afspraak op 06-20013978, van 13 tot 18 januari.

 

Wellicht vind u de kosten voor de administratie hoog, maar dat wordt ook voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat we het beheer van de  verhuur van de woningen en de pacht uitbesteed hebben aan de KKG (Beheer kerkelijke Goederen). Wij hebben daarvoor nl. zelf niet de kennis in huis en het blijft een ingewikkelde materie.

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk de administratie in eigen beheer te doen, maar we hebben wel een accountants verklaring nodig. Dat gebeurt door de KKA (Kantoor van de Kerkelijke Administraties.).

 

Er is een tekort begroot omdat we vorig jaar een aardig bedrag over gehouden hebben en we streven ernaar om net zoveel te besteden aan de diverse doelen als dat er binnenkomt, ofwel dat het vermogen niet zal toenemen, maar gelijk blijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En de collecten van het 3e kwartaal zijn weer geteld en staan in het onderstaande overzicht

 

Zendingsbusjes

134,45

6-10,  Kerk en Israel

28,00

6-10,  avondmaal De Hoop

66,00

13-10, diakonie

45,30

20-10, Open Doors

45,20

27-10, GZB, noodhulp

134,45

3-11, GZB najaarszending

75,95

10-11, St Gave

46,50

17-11, diakonie

35,75

24-11, Eigen evangelisatie comm.

37,30

1-12, Leger des Heils

36,60

8-12, st Woord en Daad

41,20

8-12, avondmaal, de Hoop

67,75

15-12, diakonie

27,00

22-12 Transworld radio

54,95

25-12, IZB

68,25

29-12, diakonie

40,35

totaal

985,00

 

Samengevat over het gehele jaar komen we dan (afgerond) uit op:

Diakonie                                             € 675

Doorzend coll. landelijk                               € 1165

Doorzend coll. wereldwijd          € 1235

Zendingsbusjes                                               €  505

 

Dat vinden we een mooi resultaat. En daar kunnen we veel goede doelen goed mee ondersteunen.

Het blijft altijd wel een lastige keuze wie we willen ondersteunen. Er komen heel veel verzoeken binnen en we kunnen helaas maar een klein deel honoreren. We doen dat naar eer en geweten, maar er zijn nog genoeg goede doelen die we helaas niet kunnen ondersteunen. Per jaar proberen we een evenwichtige verdeling te realiseren.

 

En bij het rondbrengen van de kerstattenties mochten we in totaal € 80,- ontvangen.

 

Tot slot hebben we ook nog van een gemeentelid het aanzienlijke bedrag van

€ 1000,- mogen ontvangen. We zullen daar een goede bestemming aan geven.

 

Afbeeldingsresultaat voor oude postzegelsDat zijn mooie opbrengsten. Hiervoor onze hartelijke dank.

 

Tot slot is ook de ton met kaarten en postzegels geleegd en naar de GZB gebracht. Landelijk is de opbrengst ca

€ 30.000,- per jaar, dus zeker de moeite waard. 20% van de opbrengst gaat naar de GZB en 80% naar Kerk in Actie.

Bedankt voor het vullen ervan en we hopen dat hij dit jaar wederom weer goed gevuld mag worden

 

Als herinnering nog even de aandachtspunten:

·         Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.

·         Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud.

·         Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck,

·         Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Afbeeldingsresultaat voor oude postzegels

We gaan ook nog even kijken of het zinvol is om een bak neer te zetten voor oude mobieltjes en lege toner cartridges. Daar zijn zij ook in geïnteresseerd.

 

 

 

 

 

 

 

Kerkrentmeesters

 

De begroting over 2020 is inmiddels opgesteld en goedgekeurd.

Hieronder ziet u de verkorte weergave. Indien u deze geheel in wil zien kan dat bij Anton van Garderen, na afspraak op 030 - 6012443, van 13 tot 18 januari.

 

U ziet dat we een tekort hebben, dus hier ligt nog wel een taak om aan te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De collecten van het 4e kwartaal zijn geteld en daarbij zien we het volgende resultaat:

Kerkvoogdij                       €  830,35

Restauratiefonds            €  448,50

Dankdag 6 nov                 €  242,50

 

Hartelijk dank voor al uw bijdragen.