Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


EVA_logoKoffieochtend EVA

 

Eva-koffieochtend 9 januari

In december hebben we gezongen, gebeden en met veel dank aan Arja: geknutseld met groen. Oh ja, en veel gekletst. Want wat was het gezellig. En zo leuk om met zoveel vrouwen bij elkaar te zijn. Iedereen ging naar huis met een prachtig verstild kerststuk in groen- en wittinten met een bijpassend ornamentje en kaarsje. Zo konden we thuis verder licht verspreiden.

 

Gelukkig zit het seizoen er nog lang niet op. Op woensdag 9 januari hopen we als Eva-dames weer bij elkaar te komen, ditmaal rond het thema: "Gods stem horen (of niet)."  Antoinette zal de ochtend voorbereiden en iedereen is weer van harte welkom. We beginnen om 9.30 uur, om 9.15 uur staat de koffie al klaar, in de consistorie op de Brink in Schalkwijk. Er is geen crèche, wel een lief-en-leedpotje. Kom je ook? Gezellig! Neem gerust iemand mee hoor.

Week van gebed van 21 t/m 25 januari

 

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

 

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

 

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

 

Ook wij doen weer dit jaar mee. Van maandag 21 t/m vrijdag 25 januari zijn er van 19.00u - 19.45u de gebedsbijeenkomsten in de consistorie van de Brinkkerk.

Voor informatie kunt u terecht bij Antoinette de Bruijn tel: 030 6012068/ 06 31543062

 

Vasten

Op woensdag 30 januari komen we om 18.00u bij elkaar om te vasten. We doen ons te goed aan geestelijk voedsel in de vorm van Lectio Divini. Je leest de Bijbel enkele keren in ronden waarbij je vragen stel: wat raakt mij, wat wil God mij zeggen, wat vraagt God van mij om te doen of te laten. Hiervoor bidden wij dan met elkaar. Kom gerust erbij om dit te ervaren.

 

Gebedskring

Op woensdag 30 januari is na het vasten om 19.00u inloop voor de gebedskring. Wij danken en verootmoedigen ons en bidden voor alle zaken en activiteiten van ons beide kerken.

Ook hier welkom om mee te bidden of in stilte erbij te zijn.

 

Bijbelgesprekskring

Op woensdag 30 januari, na de gebedskring is er om 20.00u Bijbelgesprekskring. Wij gaan verder met hoofdstuk 8 uit het boek : "De God van Abraham, Isaac en Jacob". Het zijn fijne bijeenkomsten, omdat we vanuit deze geschiedenis ook veel kunnen leren en herkennen in ons eigen leven.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 9 januari is om 19.00u de interkerkelijke geloofsgroep bij Antoinette de Bruijn, Brink 16. Wij eten eerst en tegen 20.00u is er door Janco van Dijk de Bijbelstudie over; Hoe verkoop ik God.

Doe een keer mee. Wel graag even aanmelden i.v.m eten bij Antoinette: 030 6012068/ 06 31543062

 

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is dankbaar dat zij mee kan delen dat er een dominee is voorgedragen aan beide kerkenraden.

Beide kerkenraden hebben hier over vergaderd en unaniem besloten om de voorgedragen dominee te gaan beroepen.

Voordat het zover is zullen er nog een aantal administratieve zaken geregeld moeten worden. Tot die tijd kunnen wij helaas nog geen verdere mededelingen doen.  Wij hopen op korte termijn beide gemeenten verder te kunnen informeren omtrent de te beroepen dominee en de verdere procedure.

 

 

 

 

 

 

Kerkrentmeesters

Van de stichting OPA dat is de Oud Papier Aktie in Schalkwijk hebben we een hele mooie gift gehad van € 300,- . Namens al onze gemeente leden hartelijk dank voor deze mooie gift en dit is altijd welkom.

Dit betekend ook dat als we oud papier en kranten hebben dit natuurlijk ook graag aan de weg zetten voor dit goede doel.

We helpen niet alleen onze kerk er mee maar ook heel veel andere goede doelen in onze gemeenschap.

Dus niet alleen goed voor het milieu maar ook voor onze kerk.

 

De restauratie van ons orgel begint goed overleg te krijgen, en we zullen het een week of 6 zonder orgel zitten vanaf begin februari.

Dat zal wel even wennen zijn maar ook daar komen we wel weer overheen.

Als u nog ergens een orgel weet die we zouden kunnen gebruiken dan horen wij dat graag, en laat Addie of mij het even weten.

 

 

De kerkbalans voor 2019 is weer in volle gang en ook het inluiden zal weer plaats gaan vinden.

Alles is weer besteld en zal vandaag of morgen wel binnen komen.

U ziet in januari de nieuwe kerkbalans weer in u brievenbus en wij hopen dat u weer goed mee wil helpen onze kerk in stand te houden.

 

Met vriendelijke groeten

De kerkrentmeesters

 

Vanuit de kerkenraad

In december heeft de kerkenraad tweemaal vergaderd.

De gebruikelijke vergadering en een vergadering omtrent het beroepen van een predikant.

 

In de eerste vergadering is er onder andere een verzoek binnengekomen van boekhandel “de Fakkel” die als zelfstandige christelijke boekhandel in Houten verder gaat. Zij hebben kerken benaderd voor een periodieke  financiële bijdrage. De kerkenraad is hier terughoudend in omdat er meerdere christelijke boekhandels zijn in Houten. Waarschijnlijk wordt het een eenmalige bijdrage.

 

Er is nagepraat over de gemeenteavond waarin de hemelvaartsdienst  is besproken. De kerkenraad heeft besloten om komend jaar nog twee diensten te houden; om 10.00 uur een dienst en ’s middags een gezamenlijke dienst met de Rooms-Katholieke parochie. Na 2019 zullen we, in overleg met een nieuwe predikant,  hier verder over nadenken.

 

De kerkrentmeesters delen mee dat er vanuit de gemeente Houten een onderzoek nodig is in de kerk voor de brandveiligheid, noodverlichting, brandblussers, bedrijfshulpverlening  en ontruimingsplan inclusief oefeningen. Dit kan betekenen dat we tijdens een dienst opeens de kerk uit moeten in verband met een ontruimingsoefening.  Eventuele ontruimingsoefeningen worden vooraf overlegd met de gemeenteleden.

 

De restauratie van het orgel zal waarschijnlijk half februari starten. We  zullen dan tijdelijk gebruik gaan maken van een vervangende orgel in de kerk.

 

De jaarrekening over 2017 van de kerkrentmeesters is door de generale college behandeling beheerszaken(GCBB) goedgekeurd.

 

 

 

Tekstvak: Nog niet alles van 2018 is binnen dus zou u nog eens na kunnen kijken of u dit niet vergeten bent om te betalen.  

 

 

 

 

 

 

 

Van de kerkbalans zijn nog niet alle toezeggingen voor 2018 ontvangen.

De begroting van de kerkvoogdij over 2019 wordt door de kerkenraad goedgekeurd.

 

Tenslotte  wordt in iedere kerkenraadsvergadering  gesproken over pastoraat, interkerkelijk overleg, classis en beroepingswerk.

Mochten er vragen zijn over een van deze zaken, dan kunt u/jij  de kerkenraad hier altijd voor benaderen.

 

In de tweede vergadering hebben wij de, door de beroepingscommissie, voorgedragen predikant uitgenodigd om nader kennis met ons te maken. We kunnen terugzien op een fijne ontmoeting.

We zijn dankbaar te kunnen vermelden dat er unaniem besloten is om de dominee te gaan beroepen.

 

Voordat we de naam van de predikant aan de gemeente bekend kunnen maken zullen eerst nog een aantal administratieve zaken moeten worden geregeld. De belangrijkste is de solvabiliteitsverklaring. Deze was verlopen (is nl voor slechts één jaar geldig) en is opnieuw aangevraagd. De verwachting is wel dat hij goedgekeurd zal worden. 

 

Zodra we de solvabibliteitsverklaring hebben ontvangen zullen we de gemeente informeren over de te beroepen dominee en de te volgen procedure.

Er zal in ieder geval een gemeente vergadering gehouden worden waarin de gemeenteleden kunnen stemmen over de aangedragen kandidaat.


 

 

 

 

 

 

 

Zondag 16 december jl was er in Tull en t Waal de  bevestiging en afscheidsdienst van Arjan Verbree en Arja van Rooijen als ouderling. 

 

De dienst werd geleid door dominee Marc van der Poel. De schriftlezing voor de preek was Exodus 3 vers 1 t/m 15. Het verhaal van Mozes ontmoeting met God kan ons vandaag inspireren en verder helpen.

 

God roept Mozes vanuit de struik bij zijn naam: een persoonlijke ontmoeting ontstaat met de God die je bij je naam kent. We worden geroepen voordat we roepen. Mozes luistert. Dat is misschien wel het allerbeste wat je kunt doen als je God ontmoet: luisteren. Als de Heer er is, zeg dan: ,hier ben ik, ik luister. En dan blijkt dat verlaten stukje woestijn met die onooglijke doornstruik opeens heilige grond te zijn, een plek waar je eerbiedig je schoenen uit moet doen voor een heilige God (die zich toch naar jou toekeert)

 

God stelt zich voor aan Mozes als de God van zijn vader, de God van Abraham, de God van Izaak, de God van Jacob . Elke naam roep unieke verhalen in herinnering. Mozes wordt in een traditie geplaatst; jij bent niet de eerste of de enige. Deze “Ik ben” is zo indrukwekkend en ontzagwekkend dat Mozes niet naar Hem durft te kijken;  een heilig moment op heilige grond. Hij is hier! De heerlijke en heilige God is hier! Een huiveringwekkend en heilig mysterie.

Waar kunnen wij God ontmoeten? Waar dienen zich in ons (dagelijks) leven heilige plekken aan waar we onze schoenen kunnen uitdoen? We moeten ons niet vastklampen aan heilige gebouwen, aan rituelen of vieringen. Elke plaats waar wij leven, werken, genieten of lijden kan heilige grond worden. Drie handreikingen:

1 Hier. We kunnen leren om Gods tegenwoordigheid te oefenen door het eenvoudige woordje “hier”. Overal waar je bent  (in de kerk, in de natuur, in de auto, in bed etc.) kun je stil worden en zeggen: ”Hier. Hier ben ik. Hier bent U. Hier zijn wij samen.

2. Het gebed. God geeft ons het gebed als een geschenk. Het is de plek waar de hemel de aarde overlapt, waar we Gods aanwezigheid kunnen beoefenen. Het vurige en (aanhoudende) gebed is heilige grond.

3. Jezus. Gods Zoon is de heiligste plaats op aarde zoals in de hemel. De God die sprak vanuit de brandende doornstruik spreek nu door Jezus. Elke uitspraak van Jezus is heilige grond: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Oordeel niet op je niet geoordeeld wordt. Zoek eerst het koninkrijk van God. “Verzamel geen schatten op aarde”

 

Terugblik op het afgelopen jaar

Hoe snel gaat een jaar voorbij. Hoe snel vervliegt de tijd.   We mogen als gemeenschap onze zegeningen tellen. Dat wij nog steeds een kerk hebben in ons kleine dorp. Waar we in alle vrijheid kunnen en mogen samenkomen. In zoveel landen is dat niet het geval, daar worden christenen vervolgd.  Dat is in Nederland gelukkig niet het geval, Wij kunnen daar dankbaar voor zijn. En ook voor de kinderen en ouderen die trouw  de kerk bezoeken. Dankbaar ook voor de catechese en geloofsgesprekskring, de kindernevendienst en de jeugdclub , bijbelgesprekskring, de koffieochtenden van EVA, de interkerkelijke geloofsgroep en de gebedskring. De samenwerking met Schalkwijk,  We kunnen bij elkaar komen en kennis op doen, waardoor we kunnen groeien in ons geloofsleven.

Afbeeldingsresultaten voor hoop op godDat we leven in vrijheid, in welvaart, en velen ervaren ook de zegen gezond te mogen zijn.

Maar er zijn ook mensen die groot verdriet hebben ervaren afgelopen jaar, door verlies. Of mensen voor wie een eerder verlies nog zo,n pijn doet. Mensen die ernstig  ziek zijn.  Mensen die het zwaar hebben om wat voor reden dan ook.   Laten we deze niet vergeten in onze gebeden.  Laten we bidden voor al deze mensen in onze gemeente maar ook  buiten onze gemeente.  Dat deze de troostende nabijheid van de Here God mogen ervaren en toch zo ook de moed hebben om het komende jaar in te gaan.

De kerkeraad wenst u allen veel heil en zegen in dit nieuwe jaar. 

 
Terugblik op Kerst

De kinderen van kinderclub ‘de Loods’ hadden met elkaar een  kerstdiner op 15 december. Het was een gezellige en fijne avond. De kinderen hebben heerlijk gegeten.  Dank aan de leiding die dit mogelijk maakten voor de kinderen!

Ook kijken we terug op fijne en gezegende diensten rondom de Kerstdagen. De Kerstavondzangdienst op 24 december begon om 20:30 uur. Maar vanaf 20:00 uur, voor de dienst konden we elkaar al ontmoeten op het kerkplein. De vuurkorf brandde en er was heerlijke chocomel of gluhwein met wat lekkers.

 

De dienst werd geleid door Ds. Van de Wel die het mooie verhaal vertelde over de verschijning van de engel aan Jozef.

We hadden mooie muzikale begeleiding van  gitarist en organist en zanger/zangeressen die prachtig voor ons zongen. En waar we mee konden zingen,. Ook de kinderen in de dienst kwamen musiceren met tamboerijnen.

 

De Kerk was prachtig versierd met kerststukjes in de ramen en werkjes van de kinderen van de kinder¬nevendienst . De kerstboom met al zijn lichtjes en het grote meerluik schilderij waarop de adventkaar¬sen afgebeeld wat de tieners gemaakt hadden.

Na de dienst konden we elkaar weer ontmoeten bij de vuurkorf en nog even nagenieten en napraten.

Op eerste Kerstdag mochten we weer samen komen in ons kerkje om stil te worden gezet bij het grote wonder dat niet in woorden te vatten is: dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft voor ons. Hij, de Gezalfde, de door God gezondene, wil ons zo nabij zijn in vreugde en verdriet. Ook al leven wij in een wereld vol chaos, toch kan er vrede zijn in ons hart, door de Here Jezus Christus.

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Zondag 20 januari zal prop.J.F. Leeflang uit Veenendaal voorgaan in een dienst van Voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Viering Heilig Avondmaal

Deze maand vieren wij op 27 januari het Heilig Avondmaal. Voorganger in deze dienst is dominee D.M van de Wel uit Langbroek. Moge het een feestmaal voor Zijn aangezicht zijn. Kom met een nederig hart, in gehoorzaamheid, om samen met de gemeente Jezus te gedenken.

 

Catechese en geloofsgesprekskring

Op dinsdag 15 januari begint de catechese weer. Aanvang 19:00 uur Deze word geleid door dominee Sytze de Vries uit Schalkwijk. Aansluitend om 20:00 uur is de geloofsgesprekskring. Iedereen van harte uitgenodigd!

 

Bereikbaarheid

Wilt u in geval van ziekt, opname in het ziekenhuis of bij andere speciale omstandigheden dit doorgeven aan onze scriba; F.E van der Eijk tel. 030-6080475 mailadres eijkvanderfred@kemper-stadtlohn.de

 

Vrijwilligers

De bronafbeelding bekijkenDe kerkenraad wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. En dat zijn er velen. Degenen die onze begraafplaats keurig onderhouden. De kosters die zorgen dat de kerkdeuren op tijd geopend zijn en alles in orde is. Verheugend om te zien dat ook de jeugdige tieners zich aansluiten bij het werk wat moet gebeuren. (We hopen op meer aanmeldingen van jeugdigen die mee willen draaien).De leidsters van de kindernevendienst en kinderclub. Degenen die eerder catechese hebben verzorgd voor de kinderen. Degenen die de bloemengroet verzorgen, degenen die de kerk schoon maken, het kerkblad rondbrengen en de kopij verwerkten, cadeautjes voor ouderen rondbrengen met kerst,  kerkbalans rondbrengen, kaarten sturen……. zieken bezoeken ,degene  die zorgt voor de kerktelefoon, microfoons en het geluid regelt.  Degenen die de koffieochtenden verzorgen.  Onze diaconie, de kerkvoogdij, de ouderlingen.  Hopelijk vergeet ik geen activiteit te noemen.

Allen hartelijk, hartelijk dank.!!

We zijn een kleine gemeenschap, maar GROOT als het op vrijwilligerswerk aankomt. En dat al zo lang als ik mij heug. Misschien wel  zo lang als ons kerkje er staat. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn. Hoe fijn is dat!  Zo’n saamhorigheid. We hopen dat dit zo mag blijven.   We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.

 

Bericht van de kindernevendienstleiding

In de Kindernevendienst willen we graag dat de kinderen leren dat een leven dichtbij God hen gelukkig maakt. Dat leren ze al vele jaren op de zondagschool en nu op de kinderneven. In de eerste twee maanden van het nieuwe jaar gaan we daar expliciet over lezen.

 

We beginnen de eerste zondag van januari met het verhaal over de Bergrede. Jezus zit op de helling van een berg en vertelt de mensen om Hem heen over God. Jezus weet veel over God, net als de Schriftgeleerden. Maar Hij legt de wet van Mozes zo uit, dat ze er dankbaar en enthousiast van worden. Jezus legt niet de nadruk op de regels, maar op hun hart. Hij zegt: God geeft het geluk. Hij is altijd en overal bij je, als jij probeert de mooie en goede dingen te denken en te doen. Probeer niet de grootste mond te hebben en anderen weg te drukken.

 

Misschien krijg je je zin wel, maar uiteindelijk kun je beter nederig zijn en voor een ander opkomen. Dan ben je samen gelukkig. Je kunt wel oneerlijk zijn en vechten, maar dat is niet Gods bedoeling. Hij maakt je gelukkig als je in Hem wilt geloven. Geluk is een zegen, een cadeau van God voor Zijn kinderen. Zo ervaren we ook in het boek Ester de aanwezigheid van God.

 

Het boek Ester heeft de Bijbel niet eenvoudig gehaald. Reeds de rabbijnen worstelden met het ontbreken van de naam van God en het feit dat God in dit boek nergens expliciet spreekt of handelt. Toch is er in deze geschiedenis een voortdurende ‘verborgen aanwezigheid’ van God, die ondanks en door alles heen de regie blijkt te hebben. Mooi is de zin: ‘If the Name of God is not in this book, His finger is.’ Ook voor hen gold: Geluk is een zegen, een cadeau van God voor Zijn kinderen.

 

 

De soepsteen

 

Ergens in een dorpje in de bergen voelden de mensen zich niet meer gelukkig. Vroeger was dat anders. Wanneer de zon van achter de bergruggen tevoorschijn kwam, gingen ze fluitend aan het werk. Maar nu keek iedereen sip en dacht alleen maar aan zichzelf. Iedereen dacht, dat er eten tekort was en daarom spaarde iedereen al het eten dat hij kon bemachtigen op in zijn kelder.

 

Op een dag kwam er een vreemde man in het dorp aan. Hij was slecht gekleed, was in dagen niet meer gewassen en zag er mager uit. Maar, hij had blinkende, fonkelende ogen en een gezicht dat altijd leek te lachen. “Waarom kijkt iedereen zo sip?”, vroeg de man. “We hebben honger en er is bijna niets te eten,” kreeg hij als antwoord. De vreemdeling krabde even in zijn stoppelbaard, zette zijn hoge hoed wat naar achter en dacht na. Opeens zei hij: “Ik zal voor jullie soep maken.” “Soep?”, vroegen de mensen, “en waarmee zouden we dan wel soep maken?” “Geen nood,” zei de man, “Ik heb een soepsteen bij me en daarvan maak je de lekkerste soep ter wereld.” De mensen van het dorp die het hoorden, konden hun oren niet geloven: een soepsteen, neen, daar hadden ze nog nooit van gehoord.

http://erroluys.com/images/Rugendas2-Entreposto.jpg
Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje in het dorp. “Maar ik heb wel een ketel water nodig,” zei de man. De mensen haalden een grote ketel met water en zetten die op het vuur. Met een groot gebaar haalde de man voorzichtig de soepsteen uit zijn zak en legde die in het water dat al begon te koken. Even later ging hij proeven. “Hmmmm…heerlijk,” zei de man. “Maar de soep zou nog iets beter zijn, als we er wat aardappelen bij deden; heeft er soms iemand een paar aardappeltjes?” Sommige mensen die hoopten om ook van de soep te mogen proeven, brachten hem een paar kleine aardappeltjes.

 

Na een tijdje proefde de man weer: “Prima!” zei hij, maar het zou nog beter smaken, als

we er wat groenten bij deden. Wie enkele groenten kan missen, mag straks ook een bordje van mijn heerlijke soep.” Verlegen kwamen enkele bewoners met wat prei en selderij en een vrouw bracht een bosje worteltjes. Het begon al heerlijk te ruiken op het marktplein en steeds meer mensen kwamen kijken en snuffelen rond de grote soeppot.

“Ze is bijna klaar, maar als we er nu nog wat kruiden en wat zout zouden indoen, dan zal het de beste soep van heel de wereld zijn. Oh ja, en misschien heeft iemand ook nog een stuk soepvlees.” De dikke herbergier, die een echte smulpaap was, droomde al van een heerlijk bord soep en kwam met een groot stuk soepvlees aangezeuld. De geur van heerlijke soep vulde heel het dorp. Het duurde niet lang, of iedereen stond klaar met een bord en een lepel om van de heerlijke soep te proeven. Toen de soep klaar was, werd deze uitgedeeld en iedereen mocht er een bord van nemen, want iedereen had ook iets van zijn eigen voorraad gegeven.

Alle bewoners begonnen te smullen en te smakken. Zo’n heerlijke soep hadden ze nog nooit geproefd. En telkens kwamen ze weer om hun bord te vullen.

Iedereen voelde zich weer blij en je kon zien aan de mensen, dat ze er echt van genoten hadden. De speelman haalde zijn viool uit de doos en de mensen begonnen te dansen en te lachen. Het dorp was weer in vreugde.

“Het spijt me,” zei de vreemde man, “maar ik moet vertrekken.” Alle mensen vonden het jammer. “Maar de soepsteen mag je houden,” zei de man. “Om zulke lekkere soep te maken, moet je telkens doen, zoals je vandaag gedaan hebt: samen delen van wat je nog thuis hebt, zodat iedereen ervan kan genieten.” De mensen knikten en voelden zich dolgelukkig, dat ze de soepsteen mochten houden.

De man was blij, dat hij de vreugde in het dorp had teruggebracht.

En eventjes buiten het dorp bukte de man zich……Hij raapte een steen van de grond en stak die in zijn zak.

 


De Bijbel als een boek, wat weet je er eigenlijk van


 

Vraag 1: Wat komt het meest dicht in de buurt van de betekenis van het woord 'bijbel'?

A: Heilige Woorden

B: Heilig Woordenboek

C: Openbaring

D: Bibliotheek

E: Woord van God

F: Verzameling

G: Boeken

H: Vertellingen

 

Vraag 2: De bijbel bestaat uit twee hoofddelen, hoe heten die delen?

A: Afdelingen

B: Hoofdstukken

C: Codexen

D: Indexen (Indices)

E: Testamenten

F: Wetten

 

Vraag 3: Wanneer is de bijbel op schrift gesteld?

A: Vlak na de dood van Jezus

B: Bij de schepping

C:Over een periode van 6000 jaar

D:Tussen 600 voor Chr. tot 100 na Chr.

 

Vraag 4: Door wie is de bijbel geschreven?

A: Door God zelf

 B: Mozes schreef het eerste deel, Jezus het tweede deel

 C: Door Franciscus van Assisi

 D:Door de kerkvader Hiëronymus

 E: Door een onbekend aantal mensen

 

 


Vraag 5: Een ander woord voor de joodse bijbel is:

A: Mazzeltov

B:Knesseth

C: Tenach

D: Lechaim

E: Kabbala

F: Tora

 

Vraag 6: De Septuaginta, een vertaling van de Hebreeuwse bijbel, is geschreven in het:

A: Grieks

B: Latijn

C: Oud-Germaans

D: Esperanto

E: Spaans

 

Vraag 7: 'Septuaginta' betekent letterlijk:

A: Zeventig

B: Tachtig

C:Honderdtien

D: Zevenhonderd

 

Vraag 8: Zijn er na 400 na Chr. nog bijbelboeken toegevoegd?

 A: Neen, geen enkele

B: Ja, na de vondst van de 'Dode Zee rollen' in Qumran zijn enkele ontbrekende boeken toegevoegd.

C: Ja, nl. de constituties, decreten en verklaringen van het 2e Vaticaans Concilie

D: Ja, de drie 'formulieren van enigheid' tijdens de synode van Dordrecht

E: Nog niet, maar de evangeliën van Thomas en Maria Magdalena zijn door wetenschappers in behandeling genomen.

 

Vraag 9: Wie vertaalde voor het eerst of gaf als eerste opdracht voor een vertaling van de bijbel in een eigentijdse taal?

 A: John Smith, de vader van de Mormonen, in het Engels

B: De Nederlandse Staten Generaal (Statenvertaling), in het Nederlands

C: Johannes Calvijn, simultaan in de drie talen van Zwitserland

D: Paus Clemens VII, paus te Avignon, in het Frans

E: Maarten Luther, in het Duits

F: St. Columba van Ierland, in het Keltisch

 

Vraag 10: Wat betekent het woord Griekse woord 'Evangelie'?

A: Boodschap

B: Goede Boodschap

C: Goedgekeurde Boodschap

D: Verborgen Boodschap

E: Geheime Boodschap

F: Raadsel

G: Verborgen Boodschap

 

Vraag 11: Wat betekent eigenlijk het bijbelse woord "amen"?

A: Op hoop van zegen

B: Bis, bis

C:God zij gelooft en geprezen

D: Ontferm u over ons

E: Einde bericht

F: "Zo moge het zijn"

G: Aanvalluh!

H: Eind goed, al goed

I: Lof zij U Christus

J: Wat ik gezegd heb, heb ik gezegd

 

Vraag 12: 666 in de het boek Apocalyps staat voor:

A: Het aantal gelovigen wat zich bekeerde op de eerste pinksterdag

B: De pincode van Petrus

C: Het gironummer van keizer Nero

D: Een aanduiding voor een beest

E: Het aantal mensen dat uiteindelijk in de hoogste hemel zal komen.

 

Vraag 13: Wie was Jezus Sirach?

A: De Zoon van God

B: De buitenechtelijke zoon van een timmerman

C: De vader van Jezus

D: Een profeet

E: Een Joodse wijsgeer

F: Een ontmaskerde plagiator

 

Vraag 14: Welk boek was bijna niet in de bijbel gekomen, omdat het te aanstootgevend werd geacht?

 A: Ruth

 B: De brief van Paulus aan de Romeinen

 C: De brief van Judas

 D: Hooglied

 E: Amos

 

Vraag 15: Hoe heet het liedboek van de bijbel?

 A: Gezangen voor de liturgie

B: Het liedboek voor de kerken

C: Getijdenboek

D: Het boek Hooglied

E: Het boek Psalmen

F:Het boek Job

G: Het boek Spreuken

 

Afbeeldingsresultaten voor nadenkenDe oplossing kan ingeleverd worden in de brievenbus van de kerk van Tull en t Waal, Waalseweg 73! o.v.v. oplossing quiz kerkblad Januari  2019

Succes ! In het volgende kerkblad vermelden wij de goede oplossingen en de winnaar/winnares.