Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  


   

 

 

 

Gerelateerde afbeelding´Voor u´

Op maandag 11 december zou dhr. Feith bij ons een lezing geven over pelgrimeren. Dat was die middag waarop het zou gaan sneeuwen en waar code rood voor gegeven werd. Wij hebben deze middag daarom geannuleerd.

 

Maandag 8 januari was er in Tull en 't Waal Bingo gepland, maar we hebben aan dhr Feith gevraagd of hij alsnog deze lezing op 8 januari kan geven. En dat wil hij graag doen. 

 

Maandag 8 januari 2018 dhr Feith geeft  lezing  over pelgrimeren.

Locatie: Tull en 't Waal

Vanaf 13.30u inloop

Aanvang 14.00u

Sluiting 15.15u

U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee.

 

 

 

 

EVA_logo

10 januari: Eva koffieochtend

 

Terwijl we in december nog vrolijk met kerstgroen een festoen knutselden, en wat was het leuk om daarbij nieuwe dames te mogen begroeten, gaan we in januari verder met het boekje: "Leven met de Psalmen".

 

Mevrouw Annie Huissoon zal ons die ochtend begeleiden. We beginnen om 9.30 uur, om 9.15 uur staat de koffie al klaar, en de ochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur. Er is geen crèche en er zijn ook geen kosten aan verbonden, wel staat er een lied-en-leed-potje.

Alle dames van harte welkom aan de Brink in Schalkwijk op 10 januari!

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 10 januari 2018 is er vanaf 19.00u interkerkelijke geloofsgroep bij Antoinette de Bruijn, Brink 16, Schalkwijk.

Samen met katholieke broeders en zusters eten wij eerst en hebben rond 20.00u Bijbelstudie tot 21.30u..

Wij hebben nu 3 hoofdstukken over Jezus ontmoeten gehad. Nu gaan we over de Heilige Geest geleid hebben. Het onderwerp is dit keer De Geest ontvangen.

 

Wilt u mee doen. Laat het ons even weten i.v.m eten.

Janco van Dijk; jncovd@gmail.com / 06 52692558 of

Antoinette de Bruijn: awcdebruijn@ziggo.nl/ 06 31543062

 

Gebedskring

Op woensdag 17 januari is er vanaf 19.00u  de gebedskring, waar wij de gemeente van Tull en ´t Waal en Schalkijk en ´t Goy opdragen aan God. Wij doen dit met verschillende gebedspunten: God danken, loven en prijzen, verootmoediging. Kerkdiensten, kerkenraad. Gemeente(leden). Activiteiten  en  zending.

 

Deze maand houden we geen vasten voor de gebedskring.

 

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

 

'Recht door zee is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: "De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1 - 21) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd." Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst en bezinningsmateriaal aangeboden voor acht dagen van gebed en bezinning. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen mee vanuit de volle breedte van de kerk. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

 

Op maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari 2018 bent u welkom om mee te bidden. Vanaf 19.00u tot 19.45u bij Antoinette de Bruijn, Brink 16, Schalkwijk.

(zie ook het persbericht)


 


 

 

 

 

Terugblik op Advent en Kerst

 

We kunnen terugkijken op fijne adventsdiensten. Elke zondagmorgen waren de kinderen van de kindernevendienst er om de adventskaarsen aan te steken en werd er door de leiding een kleine uitleg gegeven over het Bijbelgedeelte waar ze met de kinderen uit werkte.

Fijn dat de kinderen in de kerk meededen met de voorbereiding op het kerstfeest.

 

Arja van Rooyen danken we hartelijk voor de mooie met groen versierde kandelaars en de windlichten met kaarsen die in de vensters stonden.

Samen met de kerstboom zorgden ze voor een sfeervol geheel.

 

We willen terugblikken op een mooie herdertjestocht. Deze begon in ‘’de Loods’’ via  mevr. van der Eijk,  Waalseweg, Strijpweg, Kleinebogerd via Kerkebogerd  naar het kerkplein. Langs de route werd het kerstverhaal uitgebeeld,  op het kerkplein stond een levende kerststal. Iedereen kon chocomel of iets anders warms drinken rondom de vuurkorf, die voor warmte en gezelligheid zorgde.

Om 20.30 uur begon de kerstzangdienst o.l.v. ds. van der Wel uit Langbroek.

Het was een mooie zangdienst, met dank aan de muzikale  begeleiding o.l.v. Eldert.

 

Met dank aan allen die meegewerkt hebben aan alle voorbereidingen voor het Kerstfeest en de Herdertjestocht. Zonder deze enthousiaste gemeenteleden zou dit niet mogelijk zijn in onze kleine gemeente!

 

Terugblik op het afgelopen jaar.

Hoe kijken we terug op het jaar 2017? Met gedachten van dankbaarheid of overheersen de zorgen en verdriet? Willen we onze zegeningen tellen? Persoonlijk en als gemeente? We zijn dankbaar voor onze gemeente, voor de kerkdiensten elke zondag. Catechese, jeugdwerk, Bijbelkring, geloof gesprekskring, bloemengroet, kindernevendienst, herdertjestocht en de Feestdagen nemen hierin een bijzondere plaats in. Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers kon er zo veel gebeuren ook in het afgelopen jaar.

 
De kindernevendienst en Bijbelkringen komen op gezette tijden bijeen om te leren vanuit de Bijbel, het richtsnoer voor ons leven. Fijne en leerzame bijeenkomsten, trouwens ook zeer waardevol voor de onderling contacten.`

 

Beroepingswerk

Laten we de beroepingscommissie opdragen aan onze hemelse Vader, Hij weet wat we nodig hebben en dat we dat ook in Zijn handen mogen leggen.

Het zou fijn zijn als we dit jaar samen met Schalkwijk een predikant mogen beroepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje

Bedankt voor de liefdevolle omarming, voor troostende woorden, gesproken of geschreven, voor een handdruk wanneer er geen woorden waren, voor alle tekenen van verbondenheid en medeleven na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en mijn voormalig echtgenote Nela Laros.

Het was voor ons een grote steun en zal voor ons een dankbare herinnering blijven.

Pieter verhoef

 

Diaconie

 

Al geruime tijd heeft onze diaconie contact met het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) in Houten.

Deze organisatie begeleid en onderhoud diverse diaconale projecten en contacten in Houten. De meeste kerken in Houten nemen daar dan ook aan deel.

 

Eén van de zaken die daaruit voortgevloeid is de steun aan de voedselbank. Behalve financiële steun houden we ook een inzamelingen op dank- en biddag.

 

Een ander project, via Houten & Co en st. vluchtelingenwerk, is steun aan asielzoekers die een definitieve verblijfsvergunning hebben ontvangen. Deze steun is dan bedoeld voor gezinshereniging en bestaat uit een renteloze lening om de vliegticket te kunnen betalen. De meesten hebben dan nog geen betaald werk en zijn bezig met de inburgeringcursus. Zij hebben dan ook onvoldoende middelen om de ticket in één keer te kunnen betalen.

 

De lening gaat rechtstreeks naar de aanvrager en deze lost hem ook rechtstreeks, middels bescheiden bedragen, aan de betreffende diaconie af. Er wordt een officieel contract getekend met ondersteuning van Houten & CO en vluchtelingen werk. Een verzoek loopt dan ook altijd via hun.

 

Deze leningen zijn al door verschillende andere diaconieën verstrekt en nu zijn wij hiervoor benaderd en zullen in januari daadwerkelijk ook iemand gaan ondersteunen.

 

namens de diaconie

Johan de Bruijn