Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

Afgeronde rechthoek: Kerst in de buurt  

 

 

 


Kerst in de buurt

 

De volkskerstzang in Schalkwijk gaat dit jaar niet door. Ook al was dit jaar de grote Sint Michaëlkerk de gastheer, met de huidige maatregelen, zat lekker zingen er zelfs daar niet in.

Heel jammer, maar misschien zijn er mensen met een mooie stem die voor een eigen flash-mob in de buurt kunnen zorgen. Grijp je kans en vertel over 25 jaar aan je kleinkinderen: weet je, in 2020 beleefden we een hele aparte kerst. Toen is opa voor het slaapkamerraam gaan staan en heeft Stille Nacht voor heel de buurt gezongen.

 

Kerstboom met tekst sticker Muursticker4saleOp Kerstavond is er wel de traditionele kersnachtdienst in Tull&’t Waal, maar toch een tikkie anders. In plaats van samen zingen, een gedicht, een meditatie en een traktatie en een vuurkorf op het kerkplein, is de planning om er een Kerstluisterdienst van te maken. Ons eigen Kerstavond-moment met een mooi programma en een gevoel van samen-kerst-met-de-kerk-familie. Wie erbij aanwezig wil zijn, is welkom.

Helaas geldt wel de regel om van tevoren op te geven via de reserveringstelefoon +31682371020

Afhankelijk van het aantal aanmelders hebben we twee samenkomsten: één van 1830-1930 en eentje van 2100-2200 of alles-in-één klokke 9 uur ’s avonds.

 

Voor Tull &’t Waal is dit jaar nog iets anders bedacht (en hopelijk bij het lezen van dit Contactblad uitgevoerd): een heuse WENS-Boom langs de Waalseweg, net over het bruggetje bij de Kerk. We hebben nog geen dorpsplein in ’t Waal, maar dit is wel een locatie waar iedereen langsrijdt. We hebben de bekende Joris van de Joris’ kerstboom niet kunnen boeken, maar dat maakt het aardige er niet minder om. Hang in de boom een mooie wens: de kerk zorgt voor boom en ballen. En we zetten elkaar in het zonnetje. Wie liever niet de deur uit gaat, digitaal kunt u ook bij mij over de vloer komen: m.v.duijn@ziggo.nl, dan zorgen wij dat de wens erbij komt. U kunt uw wens natuurlijk ook in de brievenbus doen: dan worden ze daarna vanzelf opgehangen.

 

Kerst in de buurt… en wie weet verzint u dit jaar iets anders.

 

Laat het weten: het kan in de kerkapp van Tull&’t Waal en in de tam-tam Schalkwijk-’t Goy.

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


Meer dan 100 gratis afbeeldingen van Webinar en Skype - PixabayGebedskring

Wij zijn dankbaar dat we met elkaar kunnen bidden voor onze beide gemeenten. Dit gaat via internet in het progamma ZOOM. Je kunt elkaar zien en de Heilige Geest is niet aan plaats verbonden, maar verbind ons wel met elkaar.

De volgende ZOOM bijeenkomst is op woensdag 16 december om 19.00u. Beide gemeente zijn welkom om mee te doen. Als je mee wilt doen, kan je bij Antoinette aanmelden (awcdebruin@ziggo.nl

 

 

 

 

 

 

 

Koffieochtend EVA

Nog steeds kunnen wij niet beginnen aan het nieuwe seizoen.

EVA_logoDe geplande ochtenden in oktober en november zijn inmiddels geannuleerd.

December? Zouden we in december kunnen starten?

Elk jaar hebben wij tijdens de kerstviering een  liturgie met gedichten en mooie liederen en daarna gaan we creatief aan de slag.

Voor dit jaar was er zelfs een kerstknutsel bedacht welke we in de kerkbank konden maken, op 1 1/2  m afstand.

Alle activiteiten in onze gemeente zijn gecanceld tot nader bericht.13 januari staat de volgende activiteit gepland.

Nu  maar hopen dat we dan eindelijk van start kunnen!Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 

 


Vanuit de kerkenraad

 

We zijn dankbaar dat de diaconie versterkt mocht worden met  Henny de Gier.

Inmiddels heeft de bevestiging van Henny de Gier en de herbevestiging van Jan Tuls plaatsgevonden op 22 november.

 

Aanvankelijk zou aansluitend aan de ochtenddienst van 22 november er een overlegmoment vanuit de kerkenraad volgen. Dit als vervanging van de eerder geplande gemeenteavond. Dit overleg zal nu na de ochtenddienst van 6 december plaatsvinden.

 

De volgende zaken zullen besproken worden:

·         Gezamenlijke diensten

o   dank- en biddag

o   diensten in de zomer

·         Uitvaartdiensten.

 

Wanneer u online meeluistert met de dienst en vragen hebt dan kunt u vooraf uw vragen per mail sturen aan scriba@hervormdschalkwijk.nl.

 

Hier past nog wel een toelichting bij. Wij wilden in het voorjaar hierover al een gemeenteavond houden. Maar door de Corona kon dat niet doorgaan. In beginsel zouden we dat doorschuiven naar het najaar, maar met de 2e golf is dat nu nog steeds niet verstandig.  En het kan nog wel even duren voor het weer veilig kan.

We hebben daarom gekozen om een keer na de dienst deze informatie te delen en ook iedereen de kans te geven om daarop te reageren. Diegenen die niet kunnen of willen komen kunnen dan in ieder geval online meeluisteren.

 

We willen u graag bijpraten over de samenwerking en de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en van u horen wat uw ervaring en mening is.

 

Bij het onderwerp  ‘Uitvaartdiensten’ gaat het om meer dan alleen een agenda of vakantie-aangelegenheid. Bij nabestaanden kan de wens om een andersoortige begeleiding en invulling van de afscheidsdienst aan de orde zijn. Daar willen we als kerk graag over in gesprek; ook met elkaar.

 

Het is niet bedoeld om gelijk besluiten te nemen, maar we willen wel graag weten hoe u over deze zaken denkt.

 

De begroting van de diaconie voor 2021 is goedgekeurd.

De diaconie heeft in overleg met Tull en 't Waal en Honswijk besloten om gezamenlijk hetzelfde collecterooster aan te houden.

 

In de afgelopen maand hebben we ook een gezamenlijke vergadering gehouden met onze zustergemeente Tull en 't Waal en Honswijk. In deze online vergadering hebben we gesproken over de toekomst van onze beide gemeenten en waar we (willen) staan over een aantal jaren.

De belangrijkste conclusie is dat het nu zaak is om stappen te gaan zetten.

 

Er is een verzoek binnen gekomen om te mogen adverteren in ons kerkblad. Als beide gemeenten hebben wij besloten dit verzoek niet in te willigen.

 

Kerkrentmeesters

 

De collecten zijn begin oktober weer geteld. Er is wel iets verandert er komen nu geregeld ook collecten binnen op de bank.

 

Voor het 3e kwartaal voor de kerkvoogdij           € 328,95

En voor het restauratiefonds een bedrag van                   € 261.00

Via de bank is de collecte een bedrag van           € 570,50  voor de kerkvoogdij en restauratiefonds.

Allemaal heel hartelijk dank voor u giften.

 

Dit zijn de collecten, daarnaast is er nog een gift binnen gekomen van € 585.00 voor de kerkvoogdij.

En ook was er dit jaar weer een bijdrage van OPA de oud papier actie van Schalkwijk  van € 300,-  waarvoor we een bedankje hebben gestuurd.

 

Tegen het einde van het jaar kunnen we ook de kerkbalans weer opmaken dat loopt goed en op schema op wat kleinigheidjes na maar daar hebben we vertrouwen in dat dit goed gaat komen.

Als u nog niet betaald hebt wilt u dit even nakijken en het  toegezegde bedrag overmaken, hiervoor hartelijk dank.

 

Dit jaar zijn de kosten hoger omdat we gestart zijn met de Kerkomroep en de geluidsinstallatie is helemaal herzien en ook de ringleiding is weer getest en helemaal in orde.

Vaak voor een kleine gemeenschap zijn dit best grote kosten, de eerste 2 boxen bij de preekstoel zijn wat zachter gezet zodat het rondzingen van geluidsinstallatie minder wordt, dit is pas gebeurt en we kijken of dit goed gaat.

De deur achter in de kerk ging moeilijk open en is weer gemaakt.

 

Ook zijn er veel dingen die normaal lijken maar wel gedaan moeten worden zoals de goten schoon maken met al dat blad, het grind altijd netjes geharkt en bladvrij maken en de heggen knippen op de begraafplaats en een schone kerk en consistorie en ik zal vast wel wat vergeten, maar allemaal heel hartelijk dank voor deze vrijwillige  werkzaamheden.

 

De grote boom op de begraafplaats was erg slecht en is weggehaald er waren takken uitgebroken en om schade te voorkomen was het tijd om hem op te ruimen, er moet wel een nieuwe boom geplant worden maar we kijken even wat een geschikte plaats is.

 

Ook de vrijwilligers op de begraafplaats hartelijk dank  voor hun werk, we krijgen vaak complimenten voor de netjes en goed onderhouden begraafplaats. En dat doet ons goed.

 

Vriendelijke groeten

De Kerkrentmeesters

 

Diaconie

 

De begroting over 2021 is inmiddels opgesteld en goedgekeurd door de kerkenraad. Hiernaast vindt u een verkort overzicht.