Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 


EVA_logo

Koffieochtend EVA

 

image1Dag allemaal,

 

Woensdagochtend 11 december staat onze kerstviering op de agenda.

Evenals voorgaande jaren gaan we gezellig creatief met elkaar aan de slag.

Arja heeft weer iets heel leuks bedacht om met elkaar te gaan maken.

Op de foto een voorbeeld van de kerst knutsel, het ziet er geweldig leuk uit!

 

Weer zin om mee te doen? De kosten zijn nog niet helemaal bekend maar zullen niet hoger zijn dan €10,--

 

Om er voor te zorgen dat er voldoende materiaal wordt ingekocht graag voor 1 december opgeven via mariantuls@planet.nl

Graag een snoeisnaar meenemen en evt kerstbal(len)

 

En natuurlijk is iedereen weer van harte welkom, ook je moeder, buurvrouw, vriendin of zus. We maken er met elkaar weer een gezellige ochtend van!

 

Tot ziens

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 11 december zal de interkerkelijke geloofsgroep om 19.00u bij  Corine en Janco van  Dijk, Wickenburghselaan 13 in Schalkwijk zijn. Wij komen samen om te eten en vanaf 20.00u zal de Bijbelstudie gaan over het thema: ‘Niet breken’

Iedereen is welkom. Het is fijn als je even doorgeeft als je wilt komen, zodat er ook voor jouw de tafel gedekt kan worden.

 

Dit kan bij Janco van Dijk; Email jancovd@gmail.com  / mobiel: 06 52692558 of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl. / mobiel: 06 31543062.

Wij kijken naar jullie komst uit!

 

Gebedskring

Op woensdag 4 december komen we bij elkaar om te danken en te bidden voor onze beide gemeenten.

God is een hoorder van het gebed.  Hij zal zijn zegen hierover geven. Daarom blijven wij volharden in ons gebed.

Ook in de kleine gebedsgroepjes. 

Wees welkom om eens te ervaren wat we doen, ook al bid je in de stilte mee. God kijkt naar het hart

Afbeeldingsresultaat voor trossel schalkwijk

De trossel

De koffieochtenden in de Wiesse zijn op donderdag 5 december, dan worden er pepernoten gebakken. De nieuwe burgemeester van Houten: Gilbert Issabella komt helpen. En woensdag 18 december, er worden kerststukjes gemaakt. De kinderen van de basisschool komen op bezoek, dan wordt er een kerstverhaal vertelt. De ochtenden zijn van  10.00-12.00u

 

De trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen:

Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl

 

De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers geschikt is om bij de hulpvraag in te schakelen. De grote hoeveelheid beschikbare vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is.  Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een groot aantal vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen. Een voorbeeld:

 

Bij het schilderen van de woonkamer zijn de geluidsboxen van de muur geweest. Bij het opnieuw inrichten van de kamer blijkt dat uit een van de boxen geen geluid meer komt.

Snoertje kapot? Draadje gebroken? Een vrijwilliger van De Trossel die in de buurt woont, heeft gekeken en het probleem gelukkig snel kunnen oplossen, kwestie van een kapotte uitgang. Tevens was deze ontmoeting een hernieuwde kennismaking zodat er is afgesproken nog eens bij elkaar op de koffie te gaan. Zo zie je maar: Kleine moeite, groot geluk.

 

 

 

 

 

 

 

Het Orgel en de ingebruikname.

 

Het was een hele mooie avond op 9 november en alle liefhebbers waren aanwezig bij de ingebruikname van het orgel na deze grondige renovatie, al onze organisten hebben laten horen hoe het weer klinkt en het resultaat was erg mooi.

CCI21102019_00000Na een welkomstwoord speelde Sander Booij de restaurateur een prachtige Psalm 150 daarna heeft de Dominee wat verteld over muziek en de bijbel, alle organisten Johan , Willy en Jelle hebben er op los gespeeld en hebben het orgel van zijn beste kant laten zien en horen.

Govert Jan heeft uitgelegd hoe de registratie van het orgel in elkaar zit en Johan hoe en wat er tijdens de restauratie is gedaan en vervangen, en dat is niet mis, het orgel kan er weer een poos tegen. Veel mooie liederen zijn er  gespeeld  en Jelle heeft ook nog verzoeknummers uit de aanwezige gasten gespeeld een hele mooie avond met aan het eind een informeel samenzijn in de consistorie waar George en Henny zorgden voor een hapje en een drankje en waar je ook de gelegenheid had om even in het orgel te kijken en vragen te stellen aan Sander of de organisten. Ook hopen we dat u in de zondagdiensten heb kunnen genieten van de klanken want daar doen we het natuurlijk ook voor . In het programma boekje is veel uitgelegd over wat er gedaan is en over de historie van het orgel.

Dankbaar dat we dit konden doen zowel de avond als de restauratie , zonder alle giften en vrijwilligers kunnen we niet veel, dus allemaal dank voor jullie bijdragen.

Ook een speciaal dank aan Sander er is meer gedaan dan dat er in de offerte stond maar zonder meerkosten en ook daar zijn we dankbaar voor.

We hopen er weer een poos van te kunnen genieten, en als u het wil horen iedere zondag om 10.00 uur is er de gelegenheid voor en bent u van harte welkom.

 

De kerkrentmeesters

 

Van uit alle hoeken is er best wat vraag om te mogen trouwen in onze kerk en ziet u geregeld een bruidspaar voorbij komen.

Niet alleen bruidsparen maar ook heeft zaterdag 16 november de Alpha cursus uit Houten een dag gebruik gemaakt van onze kerk.

Voor iemand uit onze gemeente is het gebruik van de kerk gratis maar kom je hier alleen om te trouwen dan vragen we een vergoeding en moet de kerk weer schoon achter gelaten worden.

Heel veel mensen zien de pracht van onze kerk en natuurlijk is dat zo en voor ons heel gewoon maar veel mensen vinden het een prachtige kerk en dat is het ook.

Er hebben gesprekken plaats gevonden over de pastorie en daar moet een onderhoudsplan voor opgesteld worden voor de lange termijn.

We zijn ook bezig om het opnemen van de dienst op een andere manier te doen zodat de kwaliteit op internet een stuk beter is , als u wel eens luistert naar een preek weet u dat dit nog wel eens slecht was van geluid, dat willen we proberen beter te doen zodat u daar weer goed terecht kan.

De laatste maand van het jaar is altijd een drukke maand in de kerk en zullen we elkaar vast wel tegenkomen en wensen we u hele goede kerstdagen en een heel goed 2020.

 

De kerkrentmeester 

 Vanuit de kerkenraad

 

In de afgelopen periode hebben we een vergadering gehouden samen met onze zustergemeente Tull en 't Waal en Honswijk.

De vergadering is zeer prettig verlopen en er zijn afspraken gemaakt over het zoveel mogelijk samen organiseren en uitvoeren van nieuwe activiteiten. Aanbevelingen zijn van harte welkom.

Waar mogelijk proberen we de activiteiten gemeentelijk breed te trekken zodat we als kerken ook meer bekendheid en draagvlak krijgen onder de plaatselijke bevolking. Een goed voorbeeld is de Trossel. Maar we denken hierbij ook aan opening winterwerk, kerstsamenzang met RK kerk, dienst op kerstavond en Hemelvaart.

Zoals eerder in het kerkblad is vermeld zijn er vanuit de beide kerkenraden een aantal leden die gaan kijken naar het kerkblad, gezamenlijke activiteiten, bijzondere diensten, visieplan e.d.

Deze commissies zijn met hun activiteiten begonnen en we hopen begin februari in de volgende gezamenlijke vergadering de eerste resultaten te horen.

 

 
 

 

 

 

 


Beste mensen, mijn naam is Naomi van der Vlist, Ik ben 17 jaar en zit nu in het tweede jaar van mijn zorg opleiding. In april gaan wij vanuit school met stichting out of area een week naar Bosnië. We gaan naar een tehuis voor gehandicapten (jong en oud) en verslaafden. Wij gaan daar activiteiten organiseren en het gebouw/ de tuin opknappen.

 

Voor de reis en de activiteiten hebben wij natuurlijk wel geld nodig. Om ons te helpen de cliënten in Bosnië een leuke week en een betere leefomgeving te geven zoeken wij nog sponsors. Eerste kerstdag zal de collecte diaconie collecte voor dit doel bestemd zijn. Bent u niet in de gelegenheid om bij deze dienst te zijn en wilt u dit doel wel sponsoren is het ook mogelijk om contant geld bij mij thuis af te geven of op rekeningnummer NL 09 ABNA 04756559686 t.n.v. N.R. van der Vlist.

 

Contact persoon: Naomi van der Vlist, Waalseweg 43.

Telefoon nummer: 0610216941

 

 

 

 

 

 


Vrijwilligerswerk

 

Vrijwilliger zijn...

Is vrijwillig

maar niet vrijblijvend

Is verbonden

Maar niet gebonden

Is onbetaalbaar

maar niet te koop

Is positief denken

is positief doen

Met als enige doel

voor jezelf en de ander

een goed gevoel!

 

De kerkenraad wil alle vrijwilligers bedanken die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor onze gemeente. Wij zijn er zeer dankbaar voor. En als kerkenraad geeft het ons een goed gevoel te weten dat er zoveel mensen in ons dorp zich inzetten voor ons kerkje maar vooral voor elkaar.

Het kerkhof wat keurig bijgehouden word.

 

De kerk die schoongemaakt wordt.

De kosters-bezoekbroeders en zusters, verjaardag en bloemenfondsmedewerkers, het koffieteam en ons activiteitenteam, de leiders en leidsters van de kindernevendienst en kinderclub, degenen die het kerkblad rondbrengen, degenen die coördineren voor speciale gelegenheden en diensten.  Al die mensen die zich inzetten op welke manier dan ook.  Dank!! 

Nieuwsblad Langeleegte