Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  


   

 

 

Voor u

Op maandag  13 november hebben wij met 10 personen naar de lezing van Marianne Glashouwer geluisterd. Het ging over "Rust vinden in God." We zijn er door opgebouwd en bemoedigd.

 

Op maandag 11 december is ´voor u´ in de dorpskerk van Schalkwijk. Dhr. Feith zal dan een lezing geven over pelgrimeren. Het gaat over christelijke bedevaartsoorden.

 

Afbeeldingsresultaat voor vastenVanaf 13.30u inloop, Aanvang 14.00u, Sluiting 15.15u

U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee.

 

Vasten

Op woensdag 6 december houden we 18.00u tot 19.00u weer vasten. We slaan een maaltijd over. Door veel water te drinken merk je dat niet. Je houdt als ware je maag voor de gek, want die denk dat het eten is waardoor het hongergevoel verdwijnt. 

 

Als je vast vul je je tijd op door met God bezig te zijn. Dat doen wij met Lectio Divina. Het is een manier van Bijbel lezen, waarbij de tekst 4x herhaalt wordt om er steeds dieper in te komen met het woord wat je raakt. 

Daarna bidden we voor elkaar over wat je geraakt heeft.

Welkom om mee te doen!

 

 

Gebedskring

De gebedskring is dan aansluitend om 19.00u. Hier worden de gemeente van Tull en ´t Waal en Schalkijk en ´t Goy opdragen aan God. Wij doen dit met verschillende gebedspunten:

1. God danken, loven en prijzen, verootmoediging.

2. kerkdiensten, kerkenraad

3. gemeente(leden)

4. activiteiten

5. zending.

Als je niet mee doet met vasten, kan je om 19.00u gewoon binnen lopen.

 

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 13 december houden wij vanaf 19.00u de interkerkelijke geloofsgroep bij Janco van Dijk, Wickenburghselaan 13, Schalkwijk.

 

Samen met onze katholieke broeders en zusters eten wij eerst en houden we van 20.00u tot 21.30u Bijbelstudie.

 

Wij hebben nu 3 hoofdstukken over Jezus ontmoeten gehad. Nu gaan we het over 'de Heilige Geest geleid' hebben.  Het onderwerp is dit keer: De Geest aangekondigd.

 

Wilt u mee doen. Laat het ons dan even weten i.v.m het eten.

Janco van Dijk; jncovd@gmail.com / 06 52692558

EVA_logoof Antoinette de Bruijn: awcdebruijn@ziggo.nl/ 06 31543062

 

 

13 december: Eva-koffieochtend

Op woensdagochtend 13 december hoopt de Eva-vrouwengroep bij elkaar te komen voor de jaarlijkse creatieve kerstochtend. Arja helpt ons om een feestelijke festoen te maken voor binnen of buiten. Het wordt langwerpig, ongeveer 50 cm. lang en zo breed of smal als je het groen bindt.

Ben je nog nooit geweest en heb je zin om mee doen? Leuk! Gewoon doen! In verband met de inkoop van materialen hebben we twee verzoeken:

- geef je voor 2 december even op met een mailtje aan

 eva@hervormdschalkwijk.nl en

- neem een snoeischaar mee en wat kerstversiering om onderaan de festoen te hangen (denk aan normale maat plastic of glazen kerstballen, dennenappels, diertjes enz.). Als je in de tuin leuke gekleurde bessen hebt, mag dat natuurlijk ook. Wij zorgen voor het groen. Denk vooraf na waar je de festoen op wilt hangen en stem je decoraties daarop af. Glazen kerstballen voor buiten is niet zo handig.

 

We beginnen om 9.30 uur, maar om 9.15 uur staat de koffie al klaar. De ochtend is afgelopen om 11.30 uur. Er is geen crèche, wel een lief-en-leed-potje. De kosten voor de ochtend zijn nog niet bekend, dat hoor je per mail of op de ochtend zelf. Je bent meer dan welkom in de consistorie aan de Brink in Schalkwijk. Graag tot 13 december!

 

Hartelijke groet

Tieneke en Marian

 

 

Kerstsamenzang

 

Op DV zondag 17 december om 15.00 uur zal de traditionele kerstsamenzang weer worden gehouden. Dit keer in de RK Michaelkerk.

 

Het zal een echte samenzang worden, waarin wij vele “oude en nieuwe” kerstliederen zullen zingen en er zal natuurlijk een Bijbellezing en een prachtig kerstverhaal te horen zijn.

 

De muzikale omlijsting wordt deze keer verzorgd door fanfare St. Ceacilia

Wij hopen dat u allemaal, jong en oud, komt meezingen en luisteren om gezamenlijk het kerstfeest te kunnen vieren op ons mooie “Eiland van Schalkwijk”. Een mooie gelegenheid om samen  en met elkaar  in vrijheid de geboorte van het Kerstkind te vieren.

 

Na deze gezamenlijke dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar na te praten onder het genot van warme chocolademelk of glühwein.

U bent allemaal van harte welkom!


Kinderclub ‘De Loods’

Lieve kinderen!

loods1

Op woensdag 15 november jl. hebben we een donkere, natte en spannende speurtocht beleefd naar tekenen van Sint Maarten in hartje Utrecht. Rondom De Domtorens zijn we op plekken en in hofjes geweest die we nog nooit gezien hadden!

 

Het bosspel is helaas geannuleerd omdat we de jaarlijkse Sinterklaasbingo niet in de wielen wilden rijden. Wellicht in februari? Donker zat!

 

Op woensdag 13 december a.s. zijn jullie van harte uitgenodigd voor het kerstdiner! Dit keer welkom vanaf 18.00 uur. We gaan met elkaar gourmetten en een kerstknutsel maken voor thuis. Meld je aan bij Maria of Jessica, dan kunnen wij genoeg inkopen doen.

 

Tot de 13e december!

Gerinke, Jessica & Maria

 

loods2
Kerstfeest voor jong en oud!

 

 

foto van Hervormde Gemeenten Eiland van Schalkwijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto van Hervormde Gemeenten Eiland van Schalkwijk.Zaterdagavond 23 december is weer de bijna traditionele herdertjestocht in Tull en ’t Waal. We starten om 19.00 uur in “de Loods”

 (fam. Van Rooijen, Waalseweg 54) en lopen dan in groepjes door het dorp en laten ons verrassen door wat we op de route tegenkomen.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te lopen! We eindigen op het gezellige kerkplein en kunnen ons dan warmen aan warme chocolademelk, glühwein en een knapperend vuurtje.

 

Daarna kunnen we ons ook nog eens warmen in de kerk! De Kerstzangdienst begint om 20.30 uur onder leiding van

Ds. D. van der Wel in onze dorpskerk.

 

 

 

 

 

 

Het kerstproject van dit jaar draagt de naam: Gegrepen door  Gods liefde.

 

Het kerstproject staat in het teken van Gods liefde.  In het bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

 

We nodigen alle kinderen van harte uit om naar de verhalen te komen luisteren over het leven van Jona. In de maand december gaan de kinderen in Tull en t'Waal vanuit de kerk naar de KND in 't Gebouw, waar ze na de dienst door de ouders kunnen worden opgehaald.

 

In Schalkwijk gaan de kinderen zoals ze gewend zijn vanuit de kerk naar hun eigen ruimte boven in de kerk. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk en volgt er een kindermoment.

 

 


 


 

 

 

 

Kerkdiensten

Heilig Avondmaal

We hebben op 26 november het Heilig Avondmaal met elkaar mogen vieren o.l.v. ds. D.M. van der Wel uit Langbroek.  Het was een mooie dienst, met bijzondere begeleiding. Warno moest zich afmelden vanwege ziekte, dat was even  improviseren op zeer korte termijn. Gelukkig heeft Anton ervoor gezorgd dat er prachtige kerkmuziek klonk in de kerkzaal, waardoor we fijn konden meezingen met de psalmen en gezangen die er uitgezocht waren.

Wat zijn we nog zonder onze computers?

 

Advent

We zitten nu midden in de adventstijd, zondagen die gekenmerkt worden door het woord “ Verwachting ”. We kijken uit naar de komst van de Messias, die de mensen bevrijdt.

 

Kerstzangdienst

De Kerstzangdienst zal worden gehouden op zaterdag 23 december om 20.30 uur, na de Herdertjestocht. Ds. van der Wel uit Langbroek zal de meditatie verzorgen. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door jonge enthousiaste mensen. We hopen op een mooie avond waarin we tot Zijn eer mogen zingen.!!

 

Oudjaarsavonddienst

De oudejaarsdienst op 31 december begint om 19.30 uur o.l.v. ds. Sytze de Vries uit Schalkwijk. Het is altijd een speciaal moment om bij elkaar te komen,  gekenmerkt door rust en bezinning. Het is goed om op deze laatste avond van het jaar de tijd en de rust te nemen om na te denken over het leven. We staan op deze avond ook in het bijzonder stil bij hen, die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

 
Van de diaconie

Cijfers derde kwartaal 2017

In het derde kwartaal van 2017 mochten volgende opbrengsten uit de collecten ontvangen. Namens de diakenen en kerkrentmeesters: hartelijk dank voor uw gift!

 

Doel                                                                                                                    Bedrag

Giro 5125 - Sint Maarten                                                                            €  397,75

Wereldhuis                                                                                                      €    32,95             

Kom over en Help                                                                                         €    26,24

Diaconie HG ‘t Waal & Honswijk                                                              €  290,60

Kerkvoogdij HG ‘t Waal & Honswijk                                                       €  359,93

Kerkvoogdij HG ‘t Waal & Honswijk

Instandhouding eredienst                                                                         €  287,29

 

Dankdag arbeid & gewas

1 November was het dankdag voor arbeid en gewas. Dit hebben we met elkaar mogen vieren met een heerlijke maaltijd en een overdenking van Sytze de Vries.  We hebben genoten van de vele maaltijden met pompoenen. Die pompoenen hebben de kinderen zelf geteeld vanuit de zaadjes die ze met biddag hadden ontvangen.

Er was zo'n overvloed aan pompoenen, dat we een deel daarvan aan de voedselbank hebben kunnen geven, samen met twee grote zakken walnoten en de andere ingezamelde boodschappen.  Hartelijk bedankt namens de voedselbank!

 

 

Kerkrentmeesters

 

De collecten van de kerkvoogdij van  het 3e kwartaal zijn weer geteld.

 

De Kerkvoogdij collecte heeft opgebracht          € 552,80

En het Restauratiefonds                                             € 400,95

 

Allemaal heel hartelijk dank voor uw gave.

Namens de kerkrentmeesters.

 

De begroting voor 2018 is in de vergadering van 21 november goedgekeurd en ligt bij Anton van Garderen ter inzage van maaandag 4 tot maandag 11 december.

Wel graag eerst bellen voor een afspraak (030-6012443)

Zoals u kunt zien zijn de schilders aan de kerk begonnen met het schilderwerk aan de ramen en de goten. Ook binnen in de consistorie is het nog wat rommelig, maar dit zal deze week wel een heel eind gebeurt zijn. We zien wel dat het heel erg opknapt en het werd tijd dat het gebeurde zeker buiten was het wel heel lang geleden.

 

Ook de tapijten in de consistorie zijn aan vervanging toe en hebben we de opdracht voor gegeven, dus daar zullen nieuwe tapijten komen.

 

De acacia ’s zijn geplant en het straatje rond de kerk is opgehaald en er is nieuw grind aangebracht.

 

We willen kijken naar de afvoer van de keuken want daar gaat iets niet goed, dus er blijft altijd werk aan de winkel.

 

De vlag kan weer uit. Er is een nieuwe vlag en wimpel gebracht door de Gemeente en er is een nieuwe luik gemaakt in de toren.

 

De kerkbalansen zijn weer aangevraagd 

Dat is wel wat er zoals speelt bij de kerkvoogdij.

 

De kerkrentmeesters.

Groeten, Anton

 

10 december in onze consistorie

Nog even ter herinnering Andrea en haar gezin hoopt op zondag 10 december bij ons in de kerk te ziijn en kunnen we hen ontmoeten na afloop van de dienst onder het genot van een bakje koffie en thee.

 

Uit de kerkenraad.

Naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering kunnen wij meedelen dat de gemeenteavond in november niet doorgaat. Er zijn  op dit moment onvoldoende onderwerpen waarover we de gemeente moeten bijpraten.

 

De Bijbelgesprekskring onder leiding van dominee Marc van der Poel is een aantal weken geleden van start gegaan. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs staat centraal. Het is een boeiende brief die heel veel overeenkomsten heeft met de gemeenten van Christus in deze tijd.

 

Vanuit het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) is een oproep gedaan aan de kerkelijke gemeenten in Houten, Er werd verzocht om een financiële bijdrage voor gezinshereniging van vluchtelingen uit Syrië. De kerkenraad heeft gehoor gegeven aan deze oproep en er is door onze Gemeente financiële steun toegezegd.

 

Onze organist Govert-Jan is aan het herstellen maar zal voorlopig nog niet in staat zijn om de gemeentezang te begeleiden.

 

Tenslotte zijn de herstelwerkzaamheden aan de toren  afgerond en is het vlaggenprotocol  weer ingevoerd.

 

Kerstmaaltijd

 

Op DV zaterdag 16 december om 17.00 uur staat de traditionele Kerstmaaltijd weer op het programma. In deze donkere dagen voor Kerst is het een mooie traditie om gezellig met elkaar te eten, wat liederen te zingen en een stukje uit de Bijbel te lezen om zo toe te leven naar het Kerstfeest.

 

Wij proberen de consistorie weer om te toveren tot een gezellige eetgelegenheid en zullen daar met elkaar een heerlijke maaltijd gaan eten.

Natuurlijk zal er weer heerlijke erwtensoep zijn en brood en beleg.

Iedereen, dus jong en oud, is van harte welkom!

 

U/jij komt toch ook??

 

U kunt uzelf (of een ander) opgeven bij:

George van Doorn          030-6012233

Henny de Gier                  030-6012305