Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

Liederen opgeven

 

 

 

Voor de zondagdiensten is het altijd mogelijk een lied op te geven. In de Brinkkerk kijken we of het op de klavieren van het orgel past, in Tull&’t Waal lukt het meestal wel om via de beamer een lied te laten weerklinken in het aloude kerkje.

 

 

Bijbel appDe Bijbelstudie-app is inmiddels een blijverdje. Doe gerust mee. De formule is simpel: per app krijg je een Bijbelstukje met een paar opmerkingen, vragen. Er is vervolgens drie weken de tijd om er (vrijblijvend en met respect voor de ander) op te reageren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


Alle activiteiten zoals Bijbelkring, gebedskring, Eva en interkerkelijke geloofsgroep zijn door de corona maatregelingen gestopt. Het wordt niet gezien als een noodzakelijke activiteit. Je hebt daardoor minder contacten, dus ook minder risico’s.

 

Gebedskring

Ook de gebedskring doen we niet meer in de kerk, maar via ZOOM. We kwamen met 6 personen via  het computerscherm bij elkaar. Het ging heel goed.

De volgende ZOOM meeting is op woensdag 25 november om 19.00u.

Het is een gezamenlijke activiteit. We hopen elkaar vanuit beide gemeenten elkaar te mogen ontmoeten.

 

Eva

Op 14 oktober was de na een lange tijd de eerste EVA-ochtend van het seizoen gepland.

We waren er klaar voor; een film uitgezocht, de taart gebakken en toen was er op dinsdagavond de persconferentie.

Nieuwe corona maatregelen zorgden ervoor dat we de ochtend hebben afgeblazen.

Zoals het er nu uitziet zal het thema ochtend van 11 november ook niet doorgaan.

We kunnen nu alleen nog hopen en bidden dat 9 december de Kerstviering wel kan plaatsvinden.
Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 


Bedankjes

 

Beste gemeenteleden

 

Niet alleen uit Schalkwijk en ‘t-Goy maar ook uit Tull en ’t Waal kregen wij blijken van medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden  van Jan. Dat deed ons goed. Mede namens de kinderen wil ik u hiervoor hartelijk bedanken.

 

Erna van der Lit

 

Beste gemeenteleden, lieve mensen,

 

Voor uw warme belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Jaap Schlingmann

willen wij u hartelijk bedanken.

 

Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk en in de vorm van bloemen, heeft ons heel veel goed gedaan.

 

Hilda Schlingmann-van der Lit

Kinderen en kleinkinderen

Radio Vector afbeeldingen - Download gratis afbeeldingen - PixabayKerkrentmeesters

 

Een poosje geleden deed de geluid installatie een beetje vreemd, het bleek een snoertje te zijn, maar toch maar even de hele installatie nagekeken.

Het zag er allemaal goed uit en de ringleiding deed het overal in de kerk erg goed, ik hoop ook dat als er mensen zijn die problemen hebben met de ringleiding dit melden aan ons.

 

Ook is een reserve microfoon aangeschaft, zodat we altijd wat hebben als er iets dreigt mis te gaan.

De hele kerk is weer gecontroleerd door de Monumentenwacht en daar van hebben we een rapport ontvangen met dingen die opgeknapt moeten worden.

En er is nog al een discussie met de gemeente over het parkeerbeleid op de brink met de bewoners, de kerk heeft een bord geplaatst dat laden en lossen is toegestaan en als iemand slecht ter been is mag hij of zijn daar best even de auto laten staan, maar permanent parkeren kan en mag daar niet, de kerk is hier niet verder bij de gesprekken betrokken, het probleem is best groot er zijn veel auto’s bij de bewoners een aantal hebben er 2, dus is er plaats te kort op de parkeerplaats achter de kerk.

 

De kerkrentmeesters

 

Vanuit de kerkenraad

 

In de afgelopen maand heeft de kerkenraad vergaderd. We zaten in de kerk met een gepaste afstand.

 

Naast de vaste agendapunten hebben we een besluit genomen over het benoemen van  Henny de Gier tot diaken in onze gemeente.

Op het moment dat u dit leest is bekend dat zij dit beroep heeft aangenomen. Hier zijn we als kerkenraad heel blij en dankbaar voor.

 

We hadden een datum voor de gemeenteavond. Deze zou op woensdag 18 november 2020 plaatsvinden in de kerk. We hebben besloten deze vergadering niet door te laten gaan. Wel is besloten om na de dienst van 22 november 2020 een aantal zaken aan de gemeente mee te delen. De volgende zaken zullen voorbijkomen.

ᴏ            Gezamenlijke diensten

ᴏ            Dank- biddag

o            4 diensten in de zomer

ᴏ            Uitvaartdiensten in geval van afwezigheid van onze eigen dominee.

 

Mocht u online meeluisteren met de dienst, dan kunt u van tevoren uw vragen per mail sturen aan scriba@hervormdschalkwijk.nl.

 

Wij kijken dankbaar terug op de avondmaalsviering. Het was een bijzondere dienst waarbij we op onze zitplaats het avondmaal hebben gevierd. 

 

De gezamenlijke dankdienst voor gewas en arbeid gaat gewoon door. Er zal dan ook een voedselinzameling plaatsvinden voor de voedselbank.

 

De gezamenlijke kerstsamenzang met de Rooms Katholieke Parochie gaat ook door, wanneer hier verandering in komt zal dat in het volgende kerkblad meegedeeld worden.

 

Naast onze vergadering hebben we ook een online vergadering gehouden met Tull en 't Waal en Honswijk.

Het enige agendapunt was de voortgang van de fysieke diensten of online verder gaan?

 

De kerkdiensten worden als zeer waardevol ervaren.

Wij hebben gezamenlijk besloten om met de diensten door te gaan tot het niet meer verantwoord is of door de PKN/regering afgeraden wordt.

Daarbij worden de overheidsvoorschriften zorgvuldig in acht genomen. Dat betekent mondkapje op als je je verplaatst, niet zingen, na de dienst zo snel mogelijk naar huis en de 1½ meter afstand in acht nemen.

 

We hebben wel besloten om de Bijbelstudie, zolang de maatregelen van kracht zijn te stoppen. De bidstond gaan we online via een Zoom sessie houden.

Daarnaast zijn ook de interkerkelijke geloofsgroep en de Eva voorlopig gestopt.

 

Diaconie

 

Collecten

De collecten voor het 3e kwartaal zijn weer geteld. En daarnaast is er ook ruim gedoneerd via de bankrekening door diegenen die niet aanwezig konden zijn. Voor de penningmeester levert dat wel extra werk op, maar dat hebben we er graag voor over.

Een aantal boekingen waren gedaan voor een specifieke zondag. Dus dat is het ook duidelijk voor welk doel het bestemd was.

Er zijn er ook die 1x per maand een bedrag overmaken. Dan wordt het naar rato verdeeld over de bestemmingen van die maand.

En tot slot werd er ook wel het zendingsbusje als bestemming aan gegeven.

Hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Hiermee komen we op het volgende overzicht

 

doel

 

Coll. kerk

 

Via bank

 

totaal

Zendingsbusje

112,25

18,25

130,50

Diaconie

85,00

65,00

150,00

Voedselbank

46,75

20,00

66,75

Evangelisatie comm.

27,25

20,00

47,25

Ramp Beiroet

81,35

225,00

306,35

Mercy Ships

25,75

48,75

74,50

De Hoop

38,75

48,75

87,50

IZB

23,00

45,00

68,00

Avondmaal, De herberg

28,20

16,25

44,45

totaal

468,30

507,00

975,30