Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

EVA_logoKoffieochtend EVA

Waar we op 10 oktober samen naar de film “What would Jesus do?” keken, een film die ons aan het denken zette over keuzes in ons eigen leven en tegelijktijd ook bemoedigde dat God kan helpen waar situaties hopeloos lijken, komen we op 14 november weer samen. Het thema van die ochtend zal zijn: “Mij geschiede naar Uw Woord” en zal worden voorbereid door Antoinette. Het bijbehorende Bijbelgedeelte is Lucas 1: 26-38, het gaat onder meer over Maria en hoe zij een voorbeeld is in haar leven.

We beginnen om 9.30 uur, maar om 9.15 ben je al welkom voor een eerste bakje koffie in de consistorie aan de Brink in Schalkwijk. De ochtend duurt tot 11.30 uur. Er is geen crèche. Er zijn ook geen kosten aan de ochtend verbonden, wel staat er een lief-en-leed-potje.

 

We hopen op een goede opkomst en een leerzame en gezellige ochtend. Wees welkom dames!

 

 

Interkerkelijke geloofsgroep

 

Op donderdag 22 november komen wij om 19.00u bij elkaar met de  interkerkelijke geloofsgroep. Wij eten bij Antoinette de Bruijn, Brink 16

Tegen 20.00u. leren we over de piramide van Maslow.

Meld  je even aan als je mee wilt doen bij Antoinette de Bruijn awcdebruijn@ziggo.nl   030 6012068 / 06 31543062

 


Vasten

Op woensdag 21 november is er om 18.00u vasten. We volharden hiermee om een streep onder de gebeden te zetten voor onze beide gemeenten. We slaan hiervoor  één maaltijd over, dat is gemakkelijker dan je denkt, door veel te drinken merk je het niet. We doen ons tegoed aan geestelijk voedsel en zitten bij de voeten van Jezus. Doe eens mee om te ervaren wat het is.

 

Gebedskring

Na het vasten is er inloop om 19.00u voor de gebedskring. Gebed is de hartslag van de gemeente. Belangrijk voor de geestelijke strijd die we moeten overwinnen. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd om mee te doen of in stilte erbij te zijn.

 

Bijbelkring

Woensdag 21 november, aansluitend op de gebedskring is de Bijbelkring. Wij werken uit het boekje: 'De God van Abraham, Isaak en Jacob' van Henk Binnendijk. Een levensverhaal waar wij meegenomen worden in ons dagelijks leven. Wij gaan verder met hoofdstuk 5 en 6. Welkom om erbij te zijn.

 

Maandelijkse Geloofsgesprekskring o.l.v. ds. Sytze de Vries:

 

“Bidt dan zo:…” over het Gebed des Heren, het Onze Vader.

 

Het ‘Onze Vader’ is het gebed, dat Jezus zijn leerlingen aanbeveelt, als zij vragen hoe ze moeten bidden. Het is sindsdien het centrale gebed geworden van de Christenheid. Het wordt gebeden in de kerk, in huis en in de binnenkamer.

Maar Jezus heeft ons een ‘maggiblokje’ gegeven! Een sterk geconcentreerde samenvatting van uitvoerige gebeden, die nog altijd in het Jodendom gekend en gebeden worden.

Dat maakt, dat iedere regel een wereld op zich herbergt. Elke maand zullen we ons verdiepen in één zo’n regel, en daarover ook met elkaar in gesprek gaan. Om des te intenser en bewuster dit gebed van alle tijden mee te kunnen bidden.

 

Maandelijks op de derde dinsdag, van 20:00 – 22:00 (met enkele uitzonderingen)

27 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 19 maart, 9 april, 14 mei.

 

Graag tot dan!

Sytze de Vries

 

 

 

 

Dag kinderen van groep 5 t/m groep 8, 

 

Nu het weer echt herfst is geworden, is het tijd om de kinderclub 'De Loods' weer op te starten. De agenda ziet eruit als volgt: 

 

vrijdag 2 november   - spannend spel 

vrijdag 16 november - veel creativiteit 

vrijdag 30 november - sint en ander leuks  

vrijdag 14 december - kerstviering 

vrijdag 11 januari      - creativiteit 

 

De Loods is deze week weer helemaal opgefrist voor een nieuw kinderclubseizoen. Dank jullie wel, Chris en Arja, dat jullie weer de houtkachel voor ons gaan opstoken en De Loods beschikbaar stellen. 

 

Tot vrijdagavond 2 november! De avonden duren steeds vanaf 18.45 uur tot 20.00 uur. Ook wanneer je nog nooit geweest bent: kom gezellig kennismaken. Mocht je niet alle avonden kunnen: je kunt aanschuiven wanneer je wilt. 

 

Maria de Jong - 06 31 94 64 92 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteavond

 

Op 7  november zal er een gemeenteavond georganiseerd worden aansluitend aan de dankdienst voor gewas en arbeid. We willen dan aan aantal actuele zaken bespreken in onze gemeente. Eén van de onderwerpen die dan besproken zal worden is de dienst op Hemelvaartsdag. Willen we zelf nog een aparte dienst houden of alleen de gezamenlijke dienst.

 


Kerkrentmeesters

 

Hallo Allemaal

 

Van het derde kwartaal is de collecte weer geteld voor de kerkvoogdij met de volgende uitkomst.

 

Voor de Kerkvoogdij en voor de instandhouding van de eredienst is er binnen gekomen € 615,00 en mooi bedrag.

En voor het restauratiefonds is er geteld een bedrag van €   390,50.

Ook dit is een mooi bedrag en dus hartelijk dank voor uw gulle giften.

 

a-Kerkbalans_nwestijl2019lc_zwOok zijn we weer in volle gang voor de kerkbalans van 2019 de spullen zijn besteld dus die ziet u weer langs komen eind januari.

Voor 2018 is nog niet alles binnen en misschien kunt u nakijken of alles wat is toegezegd ook betaald is, zoals u weet is dit heel erg noodzakelijk om onze gemeente in stand te houden.

 

Zondag 14 oktober ben ik voor mijn laatste periode herbevestigd en heb ik vele bedankjes mogen ontvangen hiervoor mijn hartelijke dank, Addie de Gier had een mooi en goed woordje ook hiervoor mijn dank.

Het is altijd heel moeilijk in een kleine gemeente, het werk blijft het zelfde als in een grote gemeente maar met veel minder mensen moet de klus worden geklaard.

Nu heb ik het geluk dat er een mooie groep mensen om mij heen staan die je niet altijd ziet maar wel heel veel voor onze kerk doen.

En daarom bedank ook ik Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk als kerkrentmeesters en natuurlijk Addie de Gier als Ouderling kerkrentmeester en Ria van Garderen als onze financiële kracht en toeverlaat die er voor zorgt dat alles en iedereen wordt betaald

Dank jullie wel voor de hele prettige samenwerking anders was en is het niet te doen.

Ik hoop dat God mij de kracht en gezondheid geeft om er weer voor een periode tegen aan te kunnen, er is werk genoeg dat is niet het probleem.

 

De jaarstukken van 2017 zijn weer klaar en liggen ter inzage, als u deze in wilt zien kan dit kan dit in week 46 van 12 tot 16 november, als u langs wil komen kan dit alleen als u een afspraak maakt met ons.

De stukken liggen ter inzage op de Schalkwijkseweg 22 in Schalkwijk en ons telefoonnummer staat voor in het kerkblad.

Ook kunt u de beknopte cijfers zien op onze website van de kerk www.hervormdschalkwijk.nl, en ze hebben in het vorige kerkblad gestaan

 

En natuurlijk hebben de volgende zaken nog onze aandacht zoals de begraafplaats en de restauratie van het orgel dit zijn echt zaken die van een lange adem maar moeten wel gebeuren.

 

Ik hoop dat ik u zo weer een beetje hebt bij gepraat en als u vragen hebt en of opmerkingen vraag en vertel het een van ons ook wij zien niet alles.

 

Met vriendelijke groeten
Uit de kerkvoogdij 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor voedselbank houtenDankdag voor Gewas en Arbeid 2018,

 

collecte voor de Voedselbank in Houten.

De Voedselbank in Houten zet zich al jaren in voor personen en gezinnen die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Dit doen zij door wekelijks voedselpakketten te verstrekken en waar mogelijk te verwijzen naar professionele hulp. De voedselhulp is niet bedoeld als extraatje, maar als tijdelijke voorziening in de periode waarin mensen werken aan het oplossen van hun financiële problemen en zich daarbij ook laten ondersteunen.

 

Dit willen we als Hervormde gemeente van Schalkwijk en ’t Goy, evenals de drie vaargaande jaren, steunen op de Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Naast de jaarlijkse collecte op deze dag, kunt u ook uw voedselhulp achterin de kerk achterlaten.

 

Die brengt de Diaconie, de vrijdagmorgen na Dankdag voor Gewas en Arbeid, bij de Voedselbank in Houten.

De voedselbank is erg blij met bijvoorbeeld de onderstaande producten, maar dat mogen ook artikelen voor persoonlijke verzorging zijn. Alvast hartelijk dank!!

 

Aardappelpuree                                             Ontbijtkoek                      

Champignonsoep ZONDER vlees             Rijst                                                     

Sandwichspread                                             Slasaus                 

Gedroogde peulvruchten                           Wereldgerechten          

Gehakt/soepballen in blik                          Macaroni

Leverpastei in blik                                          Pasta’s

Tomatensoep ZONDER vlees                    Etc.

 

GZB dagboek “Een handvol koren 2019”.

Ook dit jaar ligt er weer, tot en met zondag 18 november, een intekenlijst achterin de kerk voor de bestelling van het dagboek van de GZB “Een handvol koren”.

 

Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.

Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

 

Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,00 gaat naar het zendingswerk.

Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

U kunt het dagboek t/m zondag 18 november ook bestellen bij George van Doorn. (george.vandoorn@ziggo.nl of 06-12422306).

Intekenlijst ligt ook achterin de kerk.

 

Kerkblad

Ieder maand ontvangt u van ons trouw het kerkblad. De contributie ervan bedraagt € 15,- per jaar. De kosten zijn gebaseerd op de drukkosten. De overige zaken als de opmaak en het ophalen en thuisbezorgen is geheel vrijwilligerswerk. Hierdoor kunnen wij de kosten laag houden.

 

Het is ons streven om het kerkblad kostendekkend uit te kunnen geven. Dan gaat het niet ten kostte van andere doelen van de diaconie.

Dit gaat net lukken als (bijna) iedereen zijn abonnementsgeld voldoet.

 

Voor zover wij het kunnen nazien zijn er veel lezers die het abonnementsgeld voor 2018 nog niet voldaan hebben, en dit geldt eveneens voor het jaar 2017.

Zou u dat kunnen nakijken en indien nodig alsnog over willen maken?

 

Het kan overgemaakt worden naar

NL83 RABO 0357550358

t.a.v. diaconie schalkwijk

p/a Brink 16

3998JL Schalkwijk

 

Indien het voor u niet mogelijk om het te betalen, maar u wilt hem wel graag blijven ontvangen, zouden wij dat graag vernemen. Dat is er altijd wel iets te regelen.

 

namens de diaconie, Johan de Bruijn