Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  


   

 

 

 

Vasten.

Woensdag 15 november is er van 18.00u tot 19.00 vasten. We doen ons te goed aan geestelijk voedsel en zetten een streep onder onze gebeden.

 

Gebedskring.

Woensdag 15 november is na het vasten inloop voor de gebedskring. Vanaf 19.00 tot 20.00u. Daarna is er om 20.00u de Bijbelgesprekskring.

U/jij wordt van harte uitgenodigd om mee te doen of in stilte erbij te zijn.

 


Eva-vrouwenochtend

 

EVA_logoOp woensdagochtend 8 november is er weer Eva. We beginnen met onze eerste thema-ochtend uit het boekje “Leven met de Psalmen”. Antoinette zal ons hierbij helpen. Het hoofdstuk is al in gescande vorm rond gemaild aan degenen die regelmatig bij Eva komen. Wil je ook komen, stuur dan even een mailtje naar eva@hervormdschalkwijk.nl. Dan zorgen we ervoor dat u ook de mail ontvangt. Echt leuk trouwens als er nieuwe gezichten zijn. Doen hoor!

 

De ochtend begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 11.30. Je bent al vanaf 9.15 uur van harte welkom voor de koffie of thee in de consistorie aan de Brink in Schalkwijk. 

 

'Voor u'

Na een gezellige start op 9 oktober met een spelletjesmiddag, en een mooie opkomst, kijken we uit naar  maandag 13 november. Marianne Glashouwer komt spreken over;"Rust vinden in God"

Locatie; dorpskerk Tull en 't Waal.

Inloop vanaf 13.30u

Aanvang: 14.00.

Sluiting 15.15u

U bent van harte welkom. Neem gerust uw buurvrouw/man of bekende mee.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Woensdag 8 november komt de interkerkelijke geloofsgroep om 18.00u  bij elkaar bij Laura Geerders, Willem Oldermaatlaan oost 15 in Odijk.

De avonden rouleren bij de deelnemers thuis die voor een warme maaltijd zorgen.

Tegen 20.00u starten wij met het thema Jezus ontmoeten. Er worden 2 hoofdstukken behandeld  over "wat zeggen mensen van Jezus." Tegen 21.30u sluiten wij af.

 

Als u mee wilt doen kan u zich opgeven bij Janco van Dijk; jancovd@gmail.com 06 52692558 of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl/ 06 31543062

 

Kinderclub ‘De Loods’

 

De kinderclub is weer van start gegaan en inmiddels hebben we twee hele gezellige avonden achter de rug. Een spannende krantenquiz, een vervolgverhaal over een zestal kinderen uit Tull en ‘t Waal uit het jaar 1100 die allerlei spannende avonturen rondom De Lek beleven en een avond over Maarten Luther in het kader van Reformatie500. Ook hebben de kinderen een vlag gemaakt waarop zij hun belangrijkste dankpunten hebben geschreven en deze worden opgehangen bij de dankdagviering op D.V. woensdag 1 november.

 

Ontzettend fijn dat we De Loods van Arja en Chris weer kunnen gebruiken en er ook Schalkwijkse kindertjes aansluiten! De clubavonden vinden dit jaar op woensdagavond plaats, hopelijk kan iedereen zich hierin vinden en anders horen we het graag.

 

De volgende clubavond zal zijn op woensdagavond 15 november. We hopen dan een gezellig Sint Maartenavond te beleven met de kinderen. We hebben plannen in voorbereiding om naar Utrecht te gaan. We informeren de ouders graag via de kinderclubapp over de concrete plannen. Ook zijn wij grote fan van het bosspel dat iedere jaar weer zo gezellig en spannend is. We hebben dit jaar een andere opzet in gedachten om ook de oudere kinderen weer iets nieuws te kunnen bieden. Graag krijgen we weer hulp van de mensen uit het dorp voor koek en zopie, een vuurtje en figuranten. Meld u aan bij Maria, Jessica of Gerinke.

De familie Fountain gaat in de kerstvakantie naar Ede verhuizen en daarmee gaan we een heel gezellige en gastvrije familie in ons dorp missen! Het betekent ook dat Gerinke zal stoppen als leidster van de kinderclub en dat Jette ons gaat verlaten. Gelukkig heeft Mirjam Koopmans (de moeder van Levi uit groep 7) laten weten dat ze bereid is om zich te gaan inzetten voor de kinderclub. We zijn hier superdankbaar voor!

 

Een vraag voor de mannen: in januari of februari willen we een stoere timmeractiviteit organiseren. We hebben immers een echte jongensclub en het is tijd voor actie, blaren en rondvliegende hamers! Zijn er mannen die ons hierbij willen helpen? Zowel met het aanleveren van hout als assistentie tijdens de clubavond. Gewoon een keer eenmalig meedraaien… we horen heel graag van u!

 

Een overzicht voor uw agenda:

 

Woensdagavond 15 november                Sint Maarten

Zaterdagavond 25 november                    Bosspel

Woensdagavond 13 december Kerstviering
 


 

 

 

 

 

Doopdienst

Zondag 5 november hopen Jelske en Robbert de Kuiper hun dochtertje Juliette te laten dopen. Domina Nienke Dijkstra uit Houten hoopt in deze dienst voor te gaan. Wij hopen op een mooie en feestelijke dienst. Het is een verantwoordelijke taak die ouders hebben om hun kinderen op te voeden, hen te vertellen over hun Hemelse Vader , het voor te leven zodat de kinderen weten wie Hij is en wie Hij wil zijn voor hen in hun verdere leven. Laten we als gemeente de jonge ouders aan onze Heere opdragen in het Gebed. Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren in de kerk, ook is er koffiedrinken omdat het de eerste zondag van de nieuwe maand is.

 

Heilig Avondmaal

Zondag 26 november zal ds. van der Wel uit Langbroek ons voor gaan en hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. We hopen op een goede dienst, waarin we de dood van onze Heiland Jezus Christus dankbaar herdenken. Dankbaar omdat Zijn dood ons leven werd.

 

Belijdenis

In Schalkwijk zijn er twee jongeren die belijdenis van hun geloof willen gaan doen. Zijn er ook in Tull en ‘t Waal jongeren of ouderen die belijdenis zouden willen doen en eventueel aan willen sluiten bij Schalkwijk?

 

Het belijdenis doen is eigenlijk je doop overnemen. Je laat hiermee zichtbaar zien dat je ‘ja’ zegt tegen de hand van God die Hij al naar ons heeft uitgestoken bij onze doop.

 

Als u of jij hierover nadenkt, hartelijk welkom. Ook als je je wat meer wilt verdiepen in het geloof en nog niet aan belijdenis doen denkt, kom gerust. Het zijn vaak leerzame en opbouwende avonden.

 

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Arja van Rooijen of Annemieke Schep.
toren

Beste Allemaal

 

Zoals jullie al hebben gezien is de restauratie van de toren klaar, het uurwerk is opgeknapt en er is ook een extra nieuw luik gemaakt om ook daar te kunnen vlaggen. De toren ziet er weer geweldig uit.

We hebben aan de gemeente gevraagd of ook het straatwerk om de toren opgeknapt kan worden, maar daar hebben we nog geen antwoord op.

En ook de bomen voor de kerk zijn we aan het kijken of dit anders kan, maar ook dit word nog vervolgd.

Ook hebben de schilders aangegeven zo snel mogelijk het schilderwerk van de rest van de kerk te gaan doen, zodat alles er weer strak bij staat voor de komende jaren.

Na een wat rommelige tijd met veel steigerwerk, geluid en veel rommel op de Brink hopen we dat we weer in wat rustiger vaarwater komen.

Nu we het toch over vaarwater hebben ook is er in het zwaaigat voor de Brink een aanlegsteiger geplaatst voor de kano’s en ook alles is daar weer voor klaar.

We hebben wel gevraagd om goed te kijken dat er geen vuilnis en rommel achterblijft en dat het gras goed word bij gehouden, en wat ook geen overbodige luxe is om het zwaaigat eens uit te baggeren zodat de kano’s ook aan de kant kunnen komen.

Nu het kleine loop bruggetje op de Brink nog en dat ziet alles er weer piekfijn uit en kunnen we er weer even mee vooruit.

 

Met vriendelijke groeten

De Kerkrentmeesters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bevestiging Ambtsdragers

 

Naar aanleiding van de beroepen diakenen zijn wij dankbaar dat Johan de Bruijn zijn ambt heeft aanvaard. De heer Riemens heeft helaas besloten zijn ambt niet te aanvaarden wat wij betreuren maar uiteraard respecteren.

 

Daarnaast zijn we, zoals in het vorige kerkblad vermeld,  dankbaar dat Addie de Gier zijn overgang van diaken naar Ouderling-Kerkrentmeester heeft aanvaard.

 

Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de beroepen broeders en/of de gevolgde procedure.

 

De bevestiging van deze ambtsdragers zal plaatsvinden in de dienst van 26 november 2017 door ds. G.J. Wisgerhof.

 

 

25 november Meet and Greet Andrea, Arvind en Amiyel

 

Op 9 november hoopt Andrea met haar gezin voor 2 maanden met verlof naar Nederland te komen. Om hen in de gelegenheid te stellen om u te kunnen ontmoeten, organiseren we op zaterdag 25 november een Meet and Greet.

Tussen 16:00 uur en 20:30uur bent u welkom in de Voorhof, Wiersdijk 8b, Nieuwegein.

 

U kunt kiezen om deel te nemen aan het middag en/of avondprogramma waarin u onder het genot van koffie, thee en lekkers alle tijd heeft om Andrea, Arvind en Amiyel te ontmoeten. Middels tafelgesprekken en verschillende andere manieren kunt u kennis maken met het leven van de familie in Zuid-Azië.

Van 18.00- 19.00 is er een maaltijd in de vorm van Bring & Share.

 

voor meer info: Klazien Bax tel. 030-6062460, k.bax@kpnplanet.nl

 

10 december in onze consistorie

Op zondag 10 december hopen ze bij ons in de kerk te ziijn en kunnen we hen ontmoeten na afloop van de dienst onder het genot van een bakje koffie en thee.