Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

Adres Kerkgebouw:Hervomde kerk van Schalkwijk en 't Goy
Brink 10
Schalkwijk
info@hervormdschalkwijk.nl
  Schalkwijk
Predikant Vacant,
 u kunt contact opnemen met de scriba


Scriba dhr J. Tuls
Scheidingsweg 2 
3998 NO  Schalkwijk
030-6011273
06-54682466
jantuls@planet.nl

postadres:

A.W.C. de Bruijn-Ambags
Brink 16
3998JL Schalkwijk
scriba@hervormdschalkwijk.nl

Diaconie
 
 
 
 
(bankrek.)
dhr J.A. de Bruijn
Brink 16
3998 JL  Schalkwijk
06-20013978
diaconie@hervormdschalkwijk
NL39 RABO 0357501195

kerkblad NL83 RABO 0357550358
p/a Schanscamp 9
 
Kerkvoogdij
 
 
 
    
 
bankrek. kerkv.
Begraafplaats
Restauratiefonds
Dhr A. van Garderen
Schalkwijkseweg 22
3998 LZ  Schalkwijk
030 - 6012443
06-21268803
Anton@zachtfruit.com
   
NL79 RABO 0357502124
NL50 RABO 0134766008
NL10 RABO 3575118787

Collecte-bonnen Mw R. van Garderen
Schalkwijkseweg 22
3998 LZ  Schalkwijk
030 - 6012443
NL71 RABO 0329863282

Bezorging kerkblad Dhr J. van Rijswijk
030-6351913

Website www.hervormdschalkwijk.nl